இயேசு ஒரு மன தூய்மையை கற்பிக்கிறார்.

சடங்கில் துய்மையாக இருப்பது எவ்வளவு முக்கியம்? துய்மையை நிலைப்படுத்த, அழுக்கை தவிர்க்க? நம்மில் பலர் அசுதத்தின் பல்வேறு வடிவங்களைத் தவிர்க்க அல்லது குறைக்க கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். தீண்டாமை, நபர்களிடையே பரஸ்பர தொடுதலின் மூலம் தூய்மையற்ற தன்மையை ஒருவருக்கொருவர் கடந்து செல்லுதல். பலர் அசுத்தமான உணவைத் தவிர்க்கிறார்கள், அசுத்தத்தின் மற்றொரு வடிவம், நாம் உண்ணும் உணவில் தூய்மையற்ற தன்மை எழுகிறது, ஏனெனில் உணவை தயாரித்தவர் அசுத்தமாக இருந்ததினாலாகும்.

தூய்மையில் நிலைக்கும் தர்மங்கள்

நீங்கள் அதைப் பிரதிபலிக்கும்போது, ​​கட்டளைகளை சரியாகப் பின்பற்ற நாங்கள் அதிக முயற்சி செய்யலாம். ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு, அம்மா பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். தூய்மை, இது நீண்ட காலத்திற்கு சமூக இடைவேளையை உள்ளடக்கியது. பிறந்த பிறகு ஜாச்சா (புதிய தாய்) ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக சில பாரம்பரியங்களில் அசுத்தமாகக் கருதப்படுகிறது. குளியல் மற்றும் மசாஜ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு செயல்முறை (sor) மூலம் மட்டுமே, தாய் மீண்டும் சுத்தமாக கருதப்படுவார். பிறப்பைத் தவிர, பெண்ணின் மாதவிடாய் காலம் பொதுவாக அவளை அசுத்தமாக்குவதாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே சடங்கு சுத்திகரிப்பு மூலமாகவும் அவள் தூய்மையை மீண்டும் பெற வேண்டும். திருமணத்திற்கு முன் அல்லது தீ பிரசாதத்திற்கு முன் (ஹோமா அல்லது யஜ்ஞம்), தூய்மையைப் பேணுவதற்காக பலர் சுத்திகரிப்பு செய்யும்படி அழைக்கப்படும் சடங்கு. புன்யாகவசனம், அங்கு மந்திரங்கள் உச்சரிக்கப்பட்டு, மக்கள் மெல் தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகிறது.

அது நாம் உண்ணும் உணவாக இருந்தாலும், நாம் தொடும் பொருட்களாக இருந்தாலும், அல்லது நம் உடல் செயல்பாடுகளாக இருந்தாலும், நாம் அசுத்தமாக மாற பல வழிகள் உள்ளன. எனவே பலர் சுத்தத்தை பராமரிக்க கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். இதனால்தான் .சம்ஸ்கரா (அல்லது சன்ஸ்காரா) என்று அழைக்கப்படும் பத்தியின் சடங்கு சடங்குகள் வழங்கப்பட்டன – சுத்த வாழ்க்கையின் மூலம் சரியாக முன்னேற.

கெளதம தர்ம சூத்திரம்

கெளதம தர்மசூத்ரா என்பது பழமையான சமஸ்கிருத தர்மசூத்திரங்களில் ஒன்றாகும். இது 40 வெளிப்புற சம்ஸ்காரங்களை பட்டியலிடுகிறது (பிறப்புக்குப் பிறகு சடங்கு சுத்தம் செய்வது போன்றது) ஆனால் தூய்மையைப் பராமரிக்க நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய எட்டு உள் சம்ஸ்காரங்களும். அவை:

எல்லா உயிரினங்களிடமும் பரிவு, பொறுமை, பொறாமை இல்லாமை, தூய்மை, அமைதி, நேர்மறையான தன்மை, தாராள மனப்பான்மை மற்றும் உடைமை இல்லாமை.

எல்லா உயிரினங்களிடமும் பரிவு, பொறுமை, பொறாமை இல்லாமை, தூய்மை, அமைதி, நேர்மறையான தன்மை, தாராள மனப்பான்மை மற்றும் உடைமை இல்லாமை.கெளதம

தர்மசூத்ரம் 8:23

இயேசு கருதும் துய்மையும் அசுத்தமும்

இயேசுவின் வார்த்தைகள் எவ்வாறு அதிகாரத்துடன் கற்பிக்கின்றன, மக்களை குணமாக்குகின்றன, இயற்கையை கட்டளையிடுகின்றன என்பதை நாம் கண்டோம். வெளிப்புறத்தை மட்டுமல்ல, நம்முடைய உள் தூய்மையைப் பற்றி சிந்திக்கும்படி, இயேசு பேசினார். மற்றவர்களின் வெளிப்புற தூய்மையை மட்டுமே நாம் காண முடியும் என்றாலும், கடவுளுக்கு இது வேறுபட்டது – அவர் உள்மனதையும் பார்க்கிறார். இஸ்ரவேலின் ராஜாக்களில் ஒருவர் வெளிப்புற சுத்தத்தை பராமரித்தபோது, ​​ஆனால் அவரது உள்ளத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்காதபோது, ​​அவருடைய குரு இந்த செய்தியை பைபிளில் கொண்டு வந்தார்:

9 தம்மைப்பற்றி உத்தம இருதயத்தோடிருக்கிறவர்களுக்குத் தம்முடைய வல்லமையை விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருடைய கண்கள் பூமியெங்கும் உலாவிக்கொண்டிருக்கிறது; இந்த விஷயத்தில் புத்தியில்லாதவராயிருந்தீர்; ஆகையால் இதுமுதற்கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும் என்றான்.

2 நாளாகமம் 16: 9மு

உள் தூய்மை என்பது நம்முடைய ‘இதயங்களுடன்’ தொடர்புடையது – சிந்திக்கும், உணரும், தீர்மானிக்கும், சமர்ப்பிக்கும் அல்லது கீழ்ப்படியாத, நாக்கைக் கட்டுப்படுத்தும் அந்த ‘நீ’ . உள் தூய்மையுடன் மட்டுமே நமது சம்ஸ்காரம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆகவே, இயேசு இதை தனது போதனையில் வெளிப்புற தூய்மையுடன் வேறுபடுத்தி வலியுறுத்தினார். உள் தூய்மைப் பற்றிய அவரது போதனைகளின் நற்செய்தி இங்கே பதிவு செய்கிறது:

37 அவர் இப்படிப் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், பரிசேயன் ஒருவன் தன்னுடனேகூட அவர் பகற்போஜனம் பண்ணவேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்; அவர் போய்ப் பந்தியிருந்தார்.
38 அவர் போஜனம்பண்ணுகிறதற்குமுன் கைகழுவாமலிருந்ததைப் பரிசேயன் கண்டு, ஆச்சரியப்பட்டான்.
39 கர்த்தர் அவனை நோக்கி: பரிசேயராகிய நீங்கள் போஜனபான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தைச் சுத்தமாக்குகிறீர்கள், உங்கள் உள்ளமோ கொள்ளையினாலும் பொல்லாப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது.
40 மதிகேடரே, வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கினவர் உட்புறத்தையும் உண்டாக்கவில்லையோ?
41 உங்களுக்கு உண்டானவைகளில் பிச்சை கொடுங்கள், அப்பொழுது சகலமும் உங்களுக்குச் சுத்தமாயிருக்கும்.
42 பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் ஒற்தலாம் மருக்கொழுந்து முதலிய சகலவித பூண்டுகளிலும் தசம பாகம் கொடுத்து, நியாயத்தையும் தேவ அன்பையும் விட்டுவிடுகிறீர்கள்; இவைகளையும் செய்யவேண்டும், அவைகளையும் விட்டுவிடாதிருக்கவேண்டுமே.
43 பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ, ஜெபஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும், சந்தைகளில் வந்தனங்களையும் விரும்புகிறீர்கள்.
44 மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ, மறைந்திருக்கிற பிரேதக்குழிகளைப்போலிருக்கிறீர்கள், அவைகள்மேல் நடக்கிற மனுஷருக்கு அவைகள் தெரியாதிருக்கிறது என்றார்.

லூக்கா 11: 37-44

52 நியாயசாஸ்திரிகளே, உங்களுக்கு ஐயோ, அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக் கொண்டீர்கள், நீங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறதில்லை, உட்பிரவேசிக்கிறவர்களையும் தடைபண்ணுகிறீர்கள் என்றார்.

லூக்கா 11: 52

(‘பரிசேயர்கள்’சுவாமிகள் அல்லது பண்டிதர்களைப் போன்ற யூத ஆசிரியர்களாக இருந்தனர். கடவுளுக்கு ஒரு ‘தசமபாகம்’ கொடுப்பதை இயேசு குறிப்பிடுகிறார். இது மதத்திற்கான ஈகை )

ஒரு இறந்த உடலைத் தொடுவது யூத சட்டத்தில் அசுத்தமாகும். அவர்கள் ‘குறிக்கப்படாத கல்லறைகள்’ மீது நடப்பதாக இயேசு சொன்னபோது, ​​அவர்கள் உள் தூய்மையை புறக்கணிப்பதால் அவர்கள் அதை அறியாமலேயே அவர்கள் அசுத்தமானவர்கள் என்று அர்த்தம். உள் சுததாவைப் புறக்கணிப்பது ஒரு இறந்த உடலைக் கையாள்வது போல் நம்மை அசுத்தமாக்குகிறது.

மத ரீதியாக தூய்மையான நபரை இதயம் தீட்டுப்படுத்துகிறது

பின்வரும் போதனையில், கிமு 750 வாழ்ந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியிலிருந்து இயேசு மேற்கோள் காட்டுகிறார்.

வரலாற்று காலவரிசையில் ரிஷி. ஏசாயா மற்றும் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்)

ப்பொழுது எருசலேமிலிருந்து வந்த வேதபாரகரும் பரிசேயரும் இயேசுவினிடத்தில் வந்து:
2 உம்முடைய சீஷர்கள் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை ஏன் மீறி நடக்கிறார்கள்? கைகழுவாமல் போஜனம் பண்ணுகிறார்களே! என்றார்கள்.
3 அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்தினாலே தேவனுடைய கற்பனையை ஏன் மீறி நடக்கிறீர்கள்?
4 உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக என்றும்; தகப்பனையாவது தாயையாவது நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்படவேண்டும் என்றும், தேவன் கற்பித்திருக்கிறாரே.
5 நீங்களோ, எவனாகிலும் தகப்பனையாவது தாயையாவது நோக்கி: உனக்கு நான் செய்யத்தக்க உதவி எது உண்டோ, அதைக் காணிக்கையாகக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி, தன் தகப்பனையாவது தாயையாவது கனம்பண்ணாமற்போனாலும், அவன் கடமை தீர்ந்ததென்று போதித்து,
6 உங்கள் பாரம்பரியத்தினாலே தேவனுடைய கற்பனையை அவமாக்கிவருகிறீர்கள்.
7 மாயக்காரரே, உங்களைக்குறித்து:
8 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து, தங்கள் உதடுகளினால் என்னைக் கனம்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயமோ எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது.
9 மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாகப்போதித்து, வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நன்றாய்ச் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார்.
10 பின்பு அவர் ஜனங்களை வரவழைத்து, அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் கேட்டு உணருங்கள்.
11 வாய்க்குள்ளே போகிறது மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தாது; வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்.
12 அப்பொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: பரிசேயர் இந்த வசனத்தைக் கேட்டு இடறலடைந்தார்கள் என்று அறிவீரோ என்றார்கள்.
13 அவர் பிரதியுத்தரமாக: என் பரமபிதா நடாத நாற்றெல்லாம் வேரோடே பிடுங்கப்படும்.
14 அவர்களை விட்டுவிடுங்கள், அவர்கள் குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற குருடராயிருக்கிறார்கள்; குருடனுக்குக் குருடன் வழிகாட்டினால் இருவரும் குழியிலே விழுவார்களே என்றார்.
15 அப்பொழுது, பேதுரு அவரை நோக்கி: இந்த உவமையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தவேண்டும் என்றான்.
16 அதற்கு இயேசு: நீங்களும் இன்னும் உணர்வில்லாதவர்களாயிருக்கிறீர்களா?
17 வாய்க்குள்ளே போகிறதெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ளே சென்று ஆசனவழியாய்க் கழிந்துபோம் என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லையா?
18 வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டுவரும்; அவைகளே மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தும்.
19 எப்படியெனில், இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும், கொலைபாதகங்களும், விபசாரங்களும், வேசித்தனங்களும், களவுகளும், பொய்ச்சாட்சிகளும், தூஷணங்களும் புறப்பட்டுவரும்.
20 இவைகளே மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தும்; கைகழுவாமல் சாப்பிடுகிறது மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தாது என்றார்.

மத்தேயு 15: 1-20

நம் இதயத்திலிருந்து வெளிவருவதுதான் நம்மை அசுத்தமாக்குகிறது. கெளதம தர்மசூத்திரத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சுத்தமான எண்ணங்களின் பட்டியலுக்கு இயேசுவின் அசுத்தமான எண்ணங்களின் பட்டியல் கிட்டத்தட்ட சரியான எதிர்மாறாகும். இவ்வாறு அவர்கள் அதையே கற்பிக்கிறார்கள்.

23 மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் ஒற்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகம் செலுத்தி, நியாயப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவைகளாகிய நீதியையும் இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டுவிட்டீர்கள்; இவைகளையும் செய்யவேண்டும் அவைகளையும் விடாதிருக்கவேண்டும்.
24 குருடரான வழிகாட்டிகளே, கொசுயில்லாதபடி வடிகட்டி, ஒட்டகத்தை விழுங்குகிறவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.
25 மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, போஜனபானபாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தைச் சுத்தமாக்குகிறீர்கள்; உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும், அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது.
26 குருடனான பரிசேயனே! போஜனபானபாத்திரங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு.
27 மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள்., அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய்க் காணப்படும், உள்ளேயோ மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும்.
28 அப்படியே நீங்களும் மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பே காணப்படுகிறீர்கள்; உள்ளத்திலோ மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள்.

மத்தேயு 23: 23-28

நீங்கள் எந்த கோப்பையிலிருந்து குடிக்கிறீர்களோ, வெளியில் மட்டுமல்லாமல், உள்ளே சுத்தமாக இருக்க விரும்புவீர்கள். இந்த உவமையில் நாம்தான் கோப்பை. கடவுள் வெளியில் மட்டுமல்லாமல், உள்ளேயும் சுத்தமாக இருக்க விரும்புகிறார்.

நாம் அனைவரும் கண்டதை இயேசு குறிப்பிடுகிறார். வெளிப்புற தூய்மையைப் பின்பற்றுவது மதத்தினரிடையே மிகவும் பொதுவானதாக இருக்கலாம், ஆனால் பலர் இன்னும் பேராசை மற்றும் உள்ளார்ந்த களங்கதுடன் நிறைந்திருக்கிறார்கள் – மத முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் கூட. உள் தூய்மையைப் பெறுவது அவசியம் – ஆனால் அது மிகவும் கடினமானது.

கெளதம தர்மசூத்திரத்தைப் போலவே இயேசு கற்பித்தார், இது எட்டு உள் சன்ஸ்காரங்களை பட்டியலிட்ட பின்னரே கூறுகிறது:

ஆனால் நாற்பது சன்ஸ்காரங்களைச் செய்தும் இந்த எட்டு நற்பண்புகள் இல்லாத ஒரு மனிதன் பிரம்மத்துடன் ஒன்றிணைவதில்லை.

நாற்பது சன்ஸ்காரங்களில் சிலவற்றை மட்டுமே செய்திருக்கலாம், ஆனால் இந்த எட்டு நற்பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு மனிதன், மறுபுறம், பிரம்மத்துடன் ஒன்றிணைவது உறுதி.

கெளதம தர்ம-சூத்திரம் 8: 24-25

எனவே பிரச்சினை எழுப்பப்படுகிறது. பரலோக ராஜ்யத்தில் – பிரம்மத்துடன் ஒன்றிணைவதற்கு நாம் எவ்வாறு நம் இதயங்களை சுத்தம் செய்கிறோம்? திவிஜாவைப் பற்றி அறிய நாம் சுவிசேஷத்தின் மூலம் தொடர்கிறோம்.

சொர்க்கலோக குடிமக்கள்: பலர் அழைக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால்…

இயேசு, இயேசு சத்சங், பரலோக குடிமக்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் காட்டினார். நோயுற்றவர்களையும் தீய சக்திகளையும் அவர் குணப்படுத்தினார், அவர் ‘பரலோக இராச்சியம்’ என்று அழைத்ததை முன்னறிவித்தார். அவர் தனது ராஜ்யத்தின் தன்மையைக் காட்ட இயற்கையிடம் பேசுவதன் மூலம் கட்டளையிட்டார்.

இந்த ராஜ்யத்தை அடையாளம் காண பல்வேறு சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். அநேகமாக மிகவும் பொதுவானது சொர்கம் அல்லது சொர்க வாசி. மற்ற சொற்கள் வைகுண்டம், தேவலோகம், பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம், கைலாசம், பிரம்மபுரா, சத்ய பிகிச்சா, வைகுண்டலோகாம், விஷ்ணுலோகா, பரம பாதம், நித்ய விபூதி, திருப்பரமபாதம் அல்லது வைகுண்ட சாகர். வெவ்வேறு மரபுகள் வெவ்வேறு சொற்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, பல்வேறு தேவர்களுடன் தொடர்புகளை வலியுறுத்துகின்றன, ஆனால் இந்த வேறுபாடுகள் அடிப்படை அல்ல. அடிப்படை என்னவென்றால், சொர்க்கம் ஒரு ஆனந்தமான மற்றும் அமைதியான இடமாகும், இங்குள்ள வாழ்க்கையில் பொதுவான துன்பங்கள் மற்றும் அறியாமை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டுள்ளது, மேலும் கடவுளுடனான உறவு உணரப்படுகிறது. பரலோகத்தின் அடிப்படைகளை பைபிள் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது:

4 அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, அலறுதலுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; முந்தினவைகள் ஒழிந்துபோயின என்று விளம்பினது.

வெளிப்படுத்துதல் 21: 4

இயேசுவே பரலோகத்திற்கு வெவ்வேறு சொற்களைப் பயன்படுத்தினார். அவர் பெரும்பாலும் சொர்க்கத்தை ‘ராஜ்யம்’, (‘லோகா’ விட ‘ராஜ்’ பொருத்தமானது) முன்வைத்தார். அவர் சொர்க்க இராச்சியத்திற்கு ஒத்ததாக ‘சொர்க்கம்’ மற்றும் ‘தேவனுடைய ராஜ்யம்’ ஆகியவற்றையும் பயன்படுத்தினார். ஆனால் அதைவிட முக்கியமாக, சொர்க்கத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை மேம்படுத்த அவர் பொதுவான, அன்றாட கதைகளையும் பயன்படுத்தினார். சொர்க்கத்தை விளக்க அவர் பயன்படுத்திய ஒரு தனித்துவமான எடுத்துக்காட்டு ஒரு பெரிய விருந்து அல்லது கொண்டாட்டம். அவரது கதையில் அவர் ‘விருந்தினர் கடவுள்’ என்ற புகழ்பெற்ற சொற்றொடரை திருத்துகிறார். (அதிதி தேவோ பாவா) ‘நாங்கள் கடவுளின் விருந்தினர்’

பரலோகத்தின் பெரிய விருந்தின் கதை

பரலோகத்திற்குள் நுழைவதற்கான அழைப்பு எவ்வளவு பரந்த மற்றும் நீண்டது என்பதை விளக்குவதற்கு ஒரு பெரிய விருந்து (ஒரு விருந்து) பற்றி இயேசு கற்பித்தார். ஆனால் கதை நாம் எதிர்பார்ப்பது போல் செல்லவில்லை. நற்செய்தி விவரிக்கிறது:

15 அவரோடேகூடப் பந்தியிருந்தவர்களில் ஒருவன் இவைகளைக் கேட்டபொழுது, அவரை நோக்கி: தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போஜனம்பண்ணுகிறவன் பாக்கியவான் என்றார்.
16 அதற்கு அவர்: ஒரு மனுஷன் பெரியவிருந்தை ஆயத்தம்பண்ணி, அநேகரை அழைப்பித்தான்.
17 விருந்து வேளையில் தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி: நீ அழைக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் போய், எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது, வாருங்கள், என்று சொல்லென்று அவனை அனுப்பினான்.
18 அவர்களெல்லாரும் போக்குச்சொல்லத் தொடங்கினார்கள். ஒருவன்: ஒரு வயலைக்கொண்டேன், நான் அகத்தியமாய்ப்போய், அதைப் பார்க்கவேண்டும், என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் என்றான்.
19 வேறொருவன்: ஐந்தேர்மாடு கொண்டேன், அதைச் சோதித்துப் பார்க்கும்படி போகிறேன், என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் என்றான்.
20 வேறொருவன்: பெண்ணை விவாகம் பண்ணினேன், அதினால் நான் வரக்கூடாது என்றான்.
21 அந்த ஊழியக்காரன் வந்து, இவைகளைத் தன் எஜமானுக்கு அறிவித்தான்; அப்பொழுது வீட்டெஜமான் கோபமடைந்து, தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி: நீ பட்டணத்தின் தெருக்களிலும் வீதிகளிலும் சீக்கிரமாய்ப்போய், ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பாணிகளையும் குருடரையும் இங்கே கூட்டிக்கொண்டுவா என்றான்.
22 ஊழியக்காரன் அப்படியே செய்து: ஆண்டவரே, நீர் கட்டளையிட்டபடி செய்தாயிற்று, இன்னும் இடம் இருக்கிறது என்றான்.
23 அப்பொழுது எஜமான் ஊழியக்காரனை நோக்கி: நீ பெருவழிகளிலும் வேலிகளருகிலும் போய், என் வீடு நிறையும்படியாக ஜனங்களை உள்ளே வரும்படி வருந்திக் கூட்டிக்கொண்டுவா;
24 அழைக்கப்ட்டிருந்த அந்த மனுஷரில் ஒருவனாகிலும் என் விருந்தை ருசிபார்ப்பதில்லை என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றான் என்று சொன்னார்.

லூக்கா 14: 15-24

இந்த கதையில் – பல முறை – நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட புரிதல்கள் தலைகீழாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. முதலாவதாக, கடவுள் மக்களை பரலோகத்திற்கு அழைக்கவில்லை (விருந்து) ஏனெனில் அவர் தகுதியானவர்களை மட்டுமே அழைக்கிறார், ஆனால் அது தவறு. விருந்துக்கான அழைப்பு பல, பலருக்கு செல்கிறது. விருந்து முழுதாக இருக்க வேண்டும் என்று எஜமானர் (கடவுள்) விரும்புகிறார்.

ஆனால் எதிர்பாராத திருப்பம் உள்ளது. அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்களில் மிகச் சிலரே உண்மையில் வர விரும்புகிறார்கள். அதற்கு பதிலாக அவர்கள் சாக்கு சொல்லுகிறார்கள், உன்மையில் அவர்கள் அதை செய்ய வேண்டியதில்லை! சாக்கு எவ்வளவு நியாயமற்றது என்று சிந்தியுங்கள். எருதுகளை வாங்குவதற்கு முன்பு அவற்றை முயற்சி செய்யாமல் யார் வாங்குவார்கள்? ஒரு புலத்தை முதலில் பார்க்காமல் யார் அதை வாங்குவது? இல்லை, இந்த சாக்குகள் அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்களின் இதயங்களின் உண்மையான நோக்கங்களை வெளிப்படுத்தின – அவர்கள் சொர்க்கத்தில் ஆர்வம் காட்டவில்லை, அதற்கு பதிலாக வேறு ஆர்வங்களைக் கொண்டிருந்தனர்.

விருந்துக்கு மிகக் குறைவான எண்ணிக்கையில் வருவதால் எஜமானர் விரக்தியடைவார் என்று நாம் நினைக்கும் போது மற்றொரு திருப்பம் இருக்கிறது. இப்போது ‘இயல்புக்குமாறான’ மக்கள், நமது சொந்த கொண்டாட்டங்களுக்கு அழைக்கப்படாதவர்கள், “தெருக்களிலும் சந்துகளிலும்” மற்றும் தொலைதூர “சாலைகள் மற்றும் நாட்டுப் பாதைகளில்” வசிப்பவர்கள், “ஏழைகள், ஊனமுற்றோர், குருடர்கள் மற்றும் நொண்டிகள்” – நாம்மால் பெரும்பாலும் விலகி வைக்கப்பட்டவர்ள் – அவர்கள் விருந்துக்கு அழைப்புகளைப் பெற்றார்கள். மேலும் நீங்களும் நானும் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அளவிர்க்கு, அதிகமானவர்களை உள்ளடக்கும்படி, இந்த விருந்துக்கான அழைப்புகள் இன்னும் அதிகமாகச் செல்கின்றது. எஜமானர் தனது விருந்தில் மக்களை விரும்புகிறார், நாம் நமது சொந்த வீட்டிற்கு அழைக்காதவர்களை அழைக்கிறோம்.

இவர்கள் வருகிறார்கள்! தங்கள் அன்பைத் திசைதிருப்ப அவர்களுக்கு வயல்கள் அல்லது எருதுகள் போன்ற வேறு எந்த போட்டி ஆர்வங்களும் இல்லை, எனவே அவர்கள் விருந்துக்கு வருகிறார்கள். சொர்க்கம் நிரம்பியுள்ளது, எஜமானரின் விருப்பம் நிறைவேறும்!

நமக்கொரு கேள்வி எழுப்ப இக்கதயை இயேசு சொன்னார்: “எனக்கு ஒரு அழைப்பு கிடைத்தால் நான் சொர்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வேனா?” அல்லது முரனான ஆசைகளினாலும் அல்லது ஆர்வத்தினாலும் ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லி, அழைப்பை நிராகரிக்கவும் காரணமாகுமா? உண்மை என்னவென்றால், இந்த பரலோக விருந்துக்கு நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள், ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், நம்மில் பெரும்பாலோர் ஒரு காரணத்திற்காக அல்லது இன்னொரு காரணத்திற்காக அழைப்பை நிராகரிக்கிறோம். நாம் ஒருபோதும் ‘வேண்டாம்’ என்று நேரடியாகச் சொல்ல மாட்டோம், எனவே நமது நிராகரிப்பை மறைக்க நாம் சாக்குகளை வழங்குகிறோம். நம் நிராகரிப்பில் இருக்கும் மற்ற ‘ஆவல்கள்’ என்னும் வேர் நமக்குள் ஆழமாக உள்ளன. இக்கதையில் நிராகரிப்பின் காரணமான வேர் மற்ற விஷயங்களை நேசிப்பதாக இருக்கிறது. முதலில் அழைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த உலகத்தின் தற்காலிக விஷயங்களை (‘வயல்’, ‘எருதுகள்’ மற்றும் ‘திருமணம்’ ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறார்கள்) சொர்க்கத்தையும் கடவுளையும் விட அதிகமாக நேசித்தார்கள்.

நியாயப்படுத்தப்படாதவர்களின் கதை .ஆச்சார்யா

நம்மில் சிலர் சொர்க்கத்தை விட இந்த உலகில் உள்ள விஷயங்களை நேசிக்கிறார்கள், எனவே இந்த அழைப்பை நாம் மறுப்போம். நம்மில் மற்றவர்கள் நம்முடைய நீதியான தகுதியை நேசிக்கிறார்கள் அல்லது நம்புகிறார்கள். ஒரு மரியாதைக்குரிய தலைவரை ஒரு உதாரணமாகப் பயன்படுத்தி இயேசு இதைப் பற்றி மற்றொரு கதையிலும் கற்பித்தார்:

9 அன்றியும், தங்களை நீதிமான்களென்று நம்பி, மற்றவர்களை அற்பமாயெண்ணின சிலரைக்குறித்து, அவர் ஒரு உவமையைச் சொன்னார்.
10 இரண்டு மனுஷர் ஜெபம்பண்ணுபம்படி தேவாலயத்துக்குப் போனார்கள்; ஒருவன் பரிசேயன், மற்றவன் ஆயக்காரன்.
11 பரிசேயன் நின்று; தேவனே! நான் பறிகாரர், அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப்போலவும், இந்த ஆயக்காரனைப்போலவும் இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்.
12 வாரத்தில் இரண்டுதரம் உபவாசிக்கிறேன்; என் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசமபாகம் செலுத்திவருகிறேன் என்று, தனக்குள்ளே ஜெபம்பண்ணினான்.
13 ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று, தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு; தேவனே! பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான்.
14 அவனல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போனான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

லூக்கா 18: 9-14

இங்கே ஒரு பரிசேயர் (ஆச்சார்யா போன்ற ஒரு மதத் தலைவர்) தனது மத முயற்சியிலும் தகுதியிலும் சரியானவர் என்று தோன்றியது. அவரது உண்ணாவிரதம் மற்றும் சரியான பூஜைகள்  மற்றும் தேவைக்கு அதிகமாக இருந்தன. ஆனால் இந்த ஆச்சார்யா தனது சொந்த தகுதியின் மீது நம்பிக்கை வைத்தார். வெகு காலத்திற்கு முன்பே ஸ்ரீ ஆபிரகாம் கடவுளின் வாக்குறுதியின் மீது தாழ்மையான நம்பிக்கையால் நீதியைப் பெற்றது போல் காட்டியதல்ல. உண்மையில் வரி வசூலிப்பவர் (அந்த கலாச்சாரத்தில் ஒரு ஒழுக்கக்கேடான தொழில்) தாழ்மையுடன் கருணை கேட்டார், மேலும் அவருக்கு கருணை வழங்கப்பட்டதாக நம்பி அவர் வீட்டிற்குச் சென்றார் ‘நீதியாக்கப்பட்டார்’ – கடவுளோடு சரி – அதே சமயம் பரிசேயர் (ஆச்சார்யா) போதுமான அளவு தகுதியானவர் என்று நாம் கருதும் நேரத்தில் அவரது பாவங்கள் அவருக்கு எதிராக இன்னும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.

ஆகவே, பரலோக ராஜ்யத்தை நாங்கள் உண்மையிலேயே விரும்புகிறோமா, அல்லது அது வேறு பல நலன்களிடையே ஆர்வமாக இருக்கிறதா என்று இயேசு உங்களிடமும் என்னிடமும் கேட்கிறார். நாம் எதை நம்புகிறோம் என்றும் அவர் கேட்கிறார் – நமது தகுதியா அல்லது கடவுளின் கருணையா மற்றும் அன்பா.

இந்த கேள்விகளை நேர்மையாக நாமே கேட்டுக்கொள்வது முக்கியம், ஏனென்றால் அவருடைய அடுத்த போதனையை நாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் – நமக்கு உள் தூய்மை தேவை.

மாம்சமானஓமசக்திவாய்ந்தவார்த்தையாக காட்டப்படுகிறது

புனிதமான உருவங்கள் அல்லது இடங்களை விட இறுதி யதார்த்தத்தை (பிரம்மன்) புரிந்துகொள்ள முற்றிலும் மாறுபட்ட ஊடகம் ஒலி. ஒலி என்பது அடிப்படையில் அலைகளால் பரவும் தகவல். ஒலியைக் கொண்டு செல்லும் தகவல்கள் அழகான இசை, அறிவுறுத்தல்களின் தொகுப்பு அல்லது யாராவது அனுப்ப விரும்பும் எந்த செய்தியாக இருக்கலாம்.

ஓம் சின்னம். பிரணவத்தில் மூன்று பகுதிகளையும் எண் 3 ஐயும் கவனியுங்கள்.

யாரோ ஒரு செய்தியை ஒலியுடன் உச்சரிக்கும்போது தெய்வீக ஒன்று இருக்கிறது, அல்லது தெய்வீகத்தின் ஒரு பகுதியை பிரதிபலிக்கிறது. இது பிரணவ என குறிப்பிடப்படும் புனித ஒலி மற்றும் குறியீடான ஓம் (ஓம்) இல் பிடிக்கப்படுகிறது. ஓம் (அல்லது ஓம்) என்பது ஒரு புனிதமான மந்திரம் மற்றும் மூன்று பகுதி சின்னம். ஓம் என்பதன் அர்த்தமும் பொருளும் பல்வேறு மரபுகளில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு இடையில் வேறுபடுகின்றன. இந்தியா முழுவதும் பண்டைய கையெழுத்துப் பிரதிகள், கோயில்கள், மடங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பின்வாங்கல்களில் மூன்று பகுதி பிரணவ சின்னம் நிலவுகிறது. இறுதி யதார்த்தத்தை (பிரம்மன்) நன்கு புரிந்துகொள்வதே பிரணவ மந்திரம். . ஓம் என்பது அக்ஸரா அல்லது ஏகாசராவுக்கு சமம் – அழியாத ஒரு உண்மை.

இது சம்பந்தமாக, வேத புஸ்தகம் (பைபிள்) ஒரு முத்தரப்பு முகவரின் பேச்சு மூலம் படைப்பை பதிவுசெய்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடவுள் ‘பேசினார்’ (சமஸ்கிருதத்தில் व्याहृति (வ்யாஹிருதி) மற்றும் எல்லாவற்றிலும் அலைகளாகப் பரப்பும் தகவல்கள் பரப்பப்பட்டன. இன்றுள்ள வியாக்ரிஸ்தி என்னும் இப்பிரபஞ்சத்தை உண்டாக லோகோஸ்கள் திணிவையும் ஆற்றலையும் ஒருசீர்படுத்தியது . இன்நிகழ்வுக்குக் காரணம் ‘கடவுளின் ஆவி’ பூமியின்மேல் அசைவாடினதால் அல்லது அதிர்வை ஏற்ப்படுத்தியதாலாகும்.அதிர்வு என்பது ஆற்றலின் ஒரு வடிவம் மற்றும் ஒலியின் சாராம்சத்தையும் உருவாக்குகிறது. எபிரேய வேதங்கள் 3 ஆளுமைகள்: கடவுள், கடவுளின் வார்த்தை மற்றும் கடவுளின் ஆவி ஆகியவை அவருடைய வார்த்தையை (வியாக்ரிதி) பரப்பியது எப்படி என்பதை விவரிக்கிறது. இதன் விளைவாக நாம் இப்போது கவனிக்கும் பிரபஞ்சம். இங்கே பதிவு.

எபிரேய வேதங்கள்: திரியேக படைப்பாளர் உருவாக்குகிறார்

தியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்.
2 பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது; ஆழத்தின்மேல் இருள் இருந்தது; தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்மேல் அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார்.
3 தேவன் வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்றார், வெளிச்சம் உண்டாயிற்று.
4 வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார்; வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாகப் பிரித்தார்.
5 தேவன் வெளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று பேரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று.
6 பின்பு தேவன் ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகாயவிரிவு உண்டாகக்கடவது என்றும், அது ஜலத்தினின்று ஜலத்தைப் பிரிக்கக்கடவது என்றும் சொன்னார்.
7 தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி, ஆகாயவிரிவுக்குக் கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிவுண்டாக்கினார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
8 தேவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று.
9 பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும், வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
10 தேவன் வெட்டாந்தரைக்குப் பூமி என்றும், சேர்ந்த ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்றும் பேரிட்டார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
11 அப்பொழுது தேவன்: பூமியானது புல்லையும், விதையைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும், பூமியின்மேல் தங்களில் தங்கள் விதையையுடைய கனிகளைத் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே கொடுக்கும் கனிவிருட்சங்களையும் முளைப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
12 பூமியானது புல்லையும், தங்கள் ஜாதியின்படியே விதையைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே தங்களில் தங்கள் விதையையுடைய கனிகளைக் கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
13 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி மூன்றாம் நாள் ஆயிற்று.
14 பின்பு தேவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்கள் உண்டாகக்கடவது, அவைகள் அடையாளங்களுக்காகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்கக்கடவது என்றார்.
15 அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாயிருக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
16 தேவன் பகலை ஆளப் பெரிய சுடரும் இரவை ஆளச் சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார்.
17 அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கவும்,
18 பகலையும் இரவையும் ஆளவும், வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும், தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
19 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.
20 பின்பு தேவன்: நீந்தும் ஜீவஜந்துக்களையும், பூமியின்மேல் வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே பறக்கும் பறவைகளையும், ஜலமானது திரளாய் ஜநிப்பிக்கக்கடவது என்றார்.
21 தேவன், மகா மச்சங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே திரளாய் ஜநிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும் சிறகுள்ள ஜாதி ஜாதியான சகலவிதப்பட்சிகளையும் சிருஷ்டித்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
22 தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புங்கள் என்றும், பறவைகள் பூமியில் பெருகக்கடவது என்றும் சொன்னார்.
23 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஐந்தாம் நாள் ஆயிற்று.
24 பின்பு தேவன்: பூமியானது ஜாதிஜாதியான ஜீவஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்களையும், ஊரும் பிராணிகளையும், காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதிஜாதியாகப் பிறப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
25 தேவன் பூமியிலுள்ள ஜாதிஜாதியான காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதிஜாதியான நாட்டு மிருகங்களையும், பூமியில் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

ஆதியாகமம் 1: 1-25

படைப்பாளரைப் பிரதிபலிக்கும்படி கடவுள் மனிதர்களை ‘கடவுளின் சாயலில்’ படைத்தார் என்பதை எபிரேய வேதங்கள் அப்போது விவரிக்கின்றன. ஆனால் நம் பிரதிபலிப்பு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அதில் இயற்கையை வெறுமனே பேசுவதன் மூலம் கட்டளையிட முடியாது. ஆனால் இயேசு இதைச் செய்தார். இந்த நிகழ்வுகளை நற்செய்திகள் எவ்வாறு பதிவு செய்கின்றன என்பதை நாம் காண்கிறோம்

இயேசு இயற்கையோடு பேசுகிறார்

‘வார்த்தையால்’ கற்பிப்பதிலும் குணப்படுத்துவதிலும் இயேசுவுக்கு அதிகாரம் இருந்தது. அவருடைய சீடர்கள் ‘பயமும் ஆச்சரியமும்’ நிறைந்திருந்ததால் அவர் எவ்வாறு சக்தியை வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது.

22 பின்பு ஒருநாள் அவர் தமது சீஷரோடுங்கூடப் படவில் எறி: கடலின் அக்கரைக்குப் போவோம் வாருங்கள் என்றார்; அப்படியே புறப்பட்டுப் போனார்கள்.
23 படவு ஓடுகையில் அவர் நித்திரையாயிருந்தார். அப்பொழுது கடலிலே சுழல்காற்றுண்டானதால், அவர்கள் மோசமடையத்தக்கதாய்ப் படவு ஜலத்தினால் நிறைந்தது.
24 அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஐயரே, ஐயரே, மடிந்துபோகிறோம் என்று அவரை எழுப்பினார்கள்; அவர் எழுந்து, காற்றையும் ஜலத்தின் கொந்தளிப்பையும் அதட்டினார்; உடனே அவைகள் நின்றுபோய், அமைதலுண்டாயிற்று.
25 அவர் அவர்களை நோக்கி: உங்கள் விசுவாசம் எங்கே என்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு: இவர் யாரோ, காற்றுக்கும் ஜலத்துக்கும் கட்டளையிடுகிறார், அவைகளும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக்கொண்டார்கள்.

லூக்கா 8: 22-25

இயேசுவின் வார்த்தை காற்றையும் அலைகளையும் கூட கட்டளையிட்டது! சீடர்கள் பயத்தில் நிறைந்ததில் ஆச்சரியமில்லை. மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடன் இதேபோன்ற சக்தியைக் காட்டினார். இந்த நேரத்தில் அவர் காற்று மற்றும் அலைக்கு கட்டளையிடவில்லை – ஆனால் உணவுக்கு கட்டளை கொடுத்தார்.

வைகளுக்குப்பின்பு இயேசு திபேரியாக்கடல் என்னப்பட்ட கலிலேயாக் கடலின் அக்கரைக்குப் போனார்.
2 அவர் வியாதிக்காரரிடத்தில் செய்த அற்புதங்களைத் திரளான ஜனங்கள் கண்டபடியால் அவருக்குப் பின்சென்றார்கள்.
3 இயேசு மலையின்மேல் ஏறி, அங்கே தம்முடைய சீஷருடனேகூட உட்கார்ந்தார்.
4 அப்பொழுது யூதருடைய பண்டிகையாகிய பஸ்கா சமீபமாயிருந்தது.
5 இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து, திரளான ஜனங்கள் தம்மிடத்தில் வருகிறதைக் கண்டு, பிலிப்புவை நோக்கி: இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார்.
6 தாம் செய்யப்போகிறதை அறிந்திருந்தும், அவனைச் சோதிக்கும்படி இப்படிக் கேட்டார்.
7 பிலிப்பு அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக, இவர்களில் ஒவ்வொருவன் கொஞ்சங்கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டாலும், இருநூறு பணத்து அப்பங்களும் இவர்களுக்குப் போதாதே என்றான்.
8 அப்பொழுது அவருடைய சீஷரிலொருவனும், சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனுமாகிய அந்திரேயா அவரை நோக்கி:
9 இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான், அவன் கையில் ஐந்து வாற்கோதுமை அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு, ஆனாலும் அவைகள் இத்தனை ஜனங்களுக்கு எம்மாத்திரம் என்றான்.
10 இயேசு: ஜனங்களை உட்காரவையுங்கள் என்றார். அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாயிருந்தது. பந்தியிருந்த புருஷர்கள் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் பேராயிருந்தார்கள்.
11 இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து, ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார்; சீஷர்கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்குக் கொடுத்தார்கள்; அப்படியே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தார்.
12 அவர்கள் திருப்திடைந்தபின்பு, அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: ஒன்றும் சேதமாய்ப் போகாதபடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளைச் சேர்த்துவையுங்கள் என்றார்.
13 அந்தப்படியே அவர்கள் சேர்த்து, வாற்கோதுமை அப்பங்கள் ஐந்தில் அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதியான துணிக்கைகளினாலே பன்னிரண்டு கூடைகளை நிரப்பினார்கள்.
14 இயேசு செய்த அற்புதத்தை அந்த மனுஷர் கண்டு: மெய்யாகவே இவர் உலகத்தில் வருகிறவரான தீர்க்கதரிசி என்றார்கள்.
15 ஆதலால் அவர்கள் வந்து, தம்மை ராஜாவாக்கும்படிப் பிடித்துக்கொண்டுபோக மனதாயிருக்கிறார்களென்று இயேசு அறிந்து, மறுபடியும் விலகி, தனியே மலையின்மேல் ஏறினார்.

யோவான் 6: 1-15

நன்றி செலுத்துவதன் மூலம் இயேசு உணவை பெருக்க முடியும் என்று மக்கள் பார்த்தபோது, ​​அவர் தனித்துவமானவர் என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்கள். அவர் வாகிஷா (वागीशा, சமஸ்கிருதத்தில் வார்த்தையின் இறைவன்). ஆனால் அதன் அர்த்தம் என்ன? . இயேசு தனது வார்த்தைகளின் சக்தியையும் அல்லது ஜீவசுவாசத்தையும் பின்னர் விளக்கி தெளிவுபடுத்தினார்

63 ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது.

யோவான் 6:63

மற்றும்

57 ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினதுபோலவும், நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறதுபோலவும், என்னைப் புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்பான்.

யோவான் 6:57

இப்பிரபஞ்சம் திரியேக படைப்பாளகளால் (தந்தை, வார்த்தை, ஆவி) படைக்கப்படும்போது அவர் மாம்சத்தில் பொதிந்ததாக இயேசு கூறினார். அவர் உயிருடன் மனித வடிவத்தில் ஓம் மாக இருந்தார். அவர் மாம்சத்தில் வாழும் புனிதமான திரியேகத்தின் அடையாளமாக இருந்தார். அவர் காற்று, அலை மற்றும் பொருளின் மீது தனது சக்தியைப் பேசுவதன் மூலம் பிராணனை (प्राण) அல்லது உயிர் சக்தியை ஜீவசுவாசமாக நிரூபித்தார்.

அது எப்படி அவ்வாறு இருக்க முடியும்? இதற்கு என்ன பொருள்?

புரிந்து கொள்ள இதயங்கள்

இயேசுவின் சீடர்கள் இதைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமப்பட்டார்கள். 5000 பேருக்கு உணவளித்தபின் நற்செய்தி அதை பதிவு செய்கிறது:

45 அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில், தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி, அக்கரையில் பெத்சாயிதாவுக்கு எதிராக, தமக்கு முன்னே போகும்படி அவர்களைத் துரிதப்படுத்தினார்.
46 அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டபின்பு, ஜெபம்பண்ணும்படி ஒரு மலையின்மேல் ஏறினார்.
47 சாயங்காலமானபோது படவு நடுக்கடலிலிருந்தது; அவரோ கரையிலே தனிமையாயிருந்தார்.
48 அப்பொழுது காற்று அவர்களுக்கு எதிராயிருந்தபடியினால், அவர்கள் தண்டு வலிக்கிறதில் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டு, இராத்திரியில் நாலாம் ஜாமத்தில் கடலின்மேல் நடந்து, அவர்களிடத்தில் வந்து, அவர்களைக் கடந்து போகிறவர்போல் காணப்பட்டார்.
49 அவர் கடலின்மேல் நடக்கிறதை சீஷர்கள் கண்டு, ஆவேசம் என்று எண்ணி, சத்தமிட்டு அலறினார்கள்.
50 அவர்களெல்லாரும் அவரைக் கண்டு கலக்கமடைந்தார்கள். உடனே அவர் அவர்களோடே பேசி: திடன்கொள்ளுங்கள், நான்தான், பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி,
51 அவர்கள் இருந்த படவில் ஏறினார். அப்பொழுது காற்று அமர்ந்தது; அதினால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே மிகவும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
52 அவர்களுடைய இருதயம் கடினமாயிருந்தபடியினால் அப்பங்களைக்குறித்து அவர்கள் உணராமற்போனார்கள்.
53 அவர்கள் கடலைக்கடந்து கெனேசரேத்தென்னும் நாட்டிற்கு வந்து, கரை பிடித்தார்கள்.
54 அவர்கள் படவிலிருந்து இறங்கினவுடனே, ஜனங்கள் அவரை அறிந்து,
55 அந்தச் சுற்றுப்புறமெங்கும் ஓடித்திரிந்து, பிணியாளிகளைப் படுக்கைகளில் கிடத்தி, அவர் வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் சுமந்து கொண்டுவந்தார்கள்.
56 அல்லாமலும் அவர் பிரவேசித்த கிராமங்கள் பட்டணங்கள் நாடுகள் எவைகளோ, அவைகளின் சந்தைவெளிகளிலே வியாதிக்காரரை வைத்து, அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாகவேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள்; அவரைத் தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள்.

மாற்கு 6: 45-56

சீடர்களுக்கு ‘புரியவில்லை’ என்று அது கூறுகிறது. புரிந்து கொள்ளாததற்குக் காரணம் அவர்கள் புத்திசாலிகள் அல்ல என்பதல்ல; என்ன நடந்தது என்பதை அவர்கள் காணாததால் அல்ல; அவர்கள் மோசமான சீடர்கள் என்பதால் அல்ல; அவர்கள் கடவுளை நம்பாததால் அல்ல. அவர்களின் ‘இதயங்கள் கடினப்படுத்தப்பட்டன’ என்று அது கூறுகிறது. நம்முடைய கடினமான இதயங்களும் ஆன்மீக சத்தியத்தைப் புரிந்து கொள்வதிலிருந்து நம்மைத் தடுக்கின்றன.

அவருடைய நாளில் மக்கள் இயேசுவைப் பற்றி மிகவும் பிளவுபட்டதற்கு இதுவே அடிப்படை காரணம். வேத மரபில், அவர் பிரவானா அல்லது ஓம் என்று கூறுவதாகக் கூறுவோம், உலகத்தை வர்த்தையால் உண்டாக்கிய அக்ஸரா, பின்னர் மனிதரானார் – க்ஸர். அறிவார்ந்த முறையில் புரிந்துகொள்வதை விட, நம் இதயத்திலிருந்து பிடிவாதத்தை அகற்ற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

இதனால்தான் யோவானின் ஆயத்தப் பணிகள் மிக முக்கியமானவை. அவர் பாவத்தை மறைப்பதற்கு பதிலாக ஒப்புக்கொண்டு மனந்திரும்பும்படி மக்களை அழைத்தார். இயேசுவின் சீடர்களுக்கு மனந்திரும்புதல் மற்றும் பாவத்தை ஒப்புக்கொள்வது போன்ற கடினமான இதயங்கள் இருந்தால், நீங்களும் நானும் எவ்வளவு அதிகம்!

என்ன செய்ய?

இதயத்தை மென்மையாக்குவதற்கான மந்திரம் & புரிதலைப் பெறுதல்

இந்த வாக்குமூலத்தை எபிரேய வேதங்களில் ஒரு மந்திரமாக பிரார்த்தனை செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் கண்டேன். ஓம் போலவே இதை தியானிப்பது அல்லது கோஷமிடுவது உங்கள் இதயத்திலும் வேலை செய்யும்.

வனே, உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும், உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னைச் சுத்திகரியும்.
2 என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்னைச் சுத்திகரியும்.
3 என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன்; என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது.
4 தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவஞ்செய்து, உமது கண்களுக்கு முன்பாகப் பொல்லாங்கானதை நடப்பித்தேன்; நீர் பேசும்போது உம்முடைய நீதி விளங்கவும், நீர் நியாயந்தீர்க்கும்போது உம்முடைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இதை அறிக்கையிடுகிறேன்.
5 இதோ, நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன்; என் தாய் என்னைப் பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித்தாள்.
6 இதோ, உள்ளத்தில் உண்மையாயிருக்க விரும்புகிறீர்; அந்தக்கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்.
7 நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன்; என்னைக் கழுவியருளும், அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன்.
8 நான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும், அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் களிகூரும்.
9 என் பாவங்களைப் பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து, என் அக்கிரமங்களையெல்லாம் நீக்கியருளும்.
10 தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.
11 உமது சமுகத்தை விட்டு என்னைத் தள்ளாமலும், உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும்.
12 உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தைத் திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சாகமான ஆவி என்னைத் தாங்கும்படி செய்யும்,

சங்கீதம் 51: 1-4, 10-12

உயிருள்ள வார்த்தையாக, இயேசு கடவுளின் ‘ஓம்’ என்பதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள இந்த மனந்திரும்புதல் நமக்கு தேவை.

அவர் ஏன் வந்தார்? அடுத்ததைப் பார்ப்போம்.

இயேசு குணப்படுத்துகிறார் – அவருடைய ராஜ்யத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்

. ராஜஸ்தானின் மெஹந்திபூருக்கு அருகிலுள்ள பாலாஜி மந்திர் தீய சக்திகள், பேய்கள், .பூட்ஸ், ப்ரீட்ஸ் அல்லது பேய்களை ஓட்டும் நற்பெயரைக் கொண்டுள்ளது. ஹனுமான் ஜி (குழந்தை வடிவத்தில் அனுமன்) பாலா ஜி அல்லது பாலாஜி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அவரது பாலாஜி மந்திர் அல்லது கோயில் தீய சக்திகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு தீர்த்தம் அல்லது புனித யாத்திரை ஆகும். தீர்த்த யாத்திரையில் தினசரி, ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் துன்பப்படும் மக்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு வருகிறார்கள், இதுபோன்ற அனைத்து ஆன்மீக உடைமைகளிலிருந்தும் குணமடைவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில். இந்த பாலாஜி அல்லது ஹனுமான் ஜி கோவிலில் பேய் மற்றும் பேய் உடைமை, விவச நிலை மற்றும் பேயோட்டுதல் அனைத்தும் பொதுவானவை, இதனால் மெஹந்திபூர் பாலாஜி புனித யாத்திரை தளமாகும், இது ஆவிகள் ஒரு சக்திவாய்ந்த விடுதலையை அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

புராணக்கதைகள் விரிவாக வேறுபடுகின்றன, ஆனால் ஹனுமான் அந்த இடத்தில் ஒரு உருவமாக வெளிப்பட்டதாகக் கூறுகிறார், எனவே அனுமரை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது. ஸ்ரீ மெஹந்திபூர் பாலாஜி மந்திர் மக்கள் மயக்கத்திலும், வசியதிலும் வயப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் சுவர்களில் சங்கிலியால்கட்டப்பட்டு விடுதலைக்காக காத்திருக்கின்றனர் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதற்காக செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமை பாலாஜியின் நாட்களாகும் இன்நாட்களில் பக்தர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருகிறார்கள்,. ஆர்தி, அல்லது வழிபாட்டின் போது, ​​பேய்பிடித்தவர்களின் அலறல்களைக் கேட்கலாம், மேலும் மக்கள் தீயில் எரிந்து, நெடுக்க நடனம் ஆடுவதைக் காணலாம்.

வேத புஸ்தகத்தில் பேய் மற்றும் தீய சக்திகள்

உண்மையிலேயே தீய சக்திகள் வரலாற்றின் மூலம் மக்களைத் துன்புறுத்தியுள்ளன. ஏன்? அவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்?

வனாந்தரத்தில் இயேசுவை சோதித்த சாத்தானுக்கு, வீழ்ந்த பல தேவதூதர்களுக்கு தலைமை இருக்கிறது என்று வேத புஸ்தகம் (பைபிள்) விளக்குகிறது. முதல் மனிதர்கள் பாம்பிற்கு  செவிகொடுத்ததிலிருந்து, இந்த தீய சக்திகள் மக்களை ஒடுக்கி கட்டுப்படுத்தியுள்ளன. முதல் மனிதர்கள் பாம்பிற்கு செவிகொடுத்தபோது, சத்ய யுகம் நிறுத்தப்பட்டது, இந்த ஆவிகள் நம்மை கட்டுப்படுத்தவும் ஒடுக்கவும் உரிமை அளித்தன.

இயேசுவும் தேவனுடைய ராஜ்யமும்

தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றி இயேசு அதிகாரத்துடன் கற்பித்தார். அந்த அதிகாரத்திற்கு தனக்கு உரிமை உண்டு என்பதைக் காட்ட அவர் மக்களைத் துன்புறுத்தும் தீய சக்திகள், பேய்கள் மற்றும் பிசாசுகளை துறத்தினார்.

பேய் பிடித்தவர்களை இயேசு குணப்படுத்துகிறார்

இயேசு தீய சக்திகள் அல்லது பிசாசுகளை பல நேரங்களில் எதிர்க்கொண்டிருந்தார். ஒரு ஆசிரியராக அறியப்பட்டாலும், அவர் தீய சக்திகளைக் குணப்படுத்திய பல சமயங்களில் சுவிசேஷங்களும் பதிவு செய்கின்றன. அத்தகைய அவரது முதல் சிகிச்சைமுறை இங்கே:

21 பின்பு கப்பர்நகூமுக்குப் போனார்கள். உடனே அவர் ஓய்வுநாளில் ஜெப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து, போதகம் பண்ணினார்.

22 அவர் வேதபாரகரைப்போலப் போதியாமல், அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்குப் போதித்தபடியினால், அவருடைய போதகத்தைக் குறித்து ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

23 அவர்களுடைய ஜெபஆலயத்திலே அசுத்த ஆவியுள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான்.

24 அவன்: ஐயோ! நசரேயனாகிய இயேசுவே, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்களைக் கெடுக்கவா வந்தீர்? உம்மை இன்னார் என்று அறிவேன், நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று சத்தமிட்டான்.

25 அதற்கு இயேசு: நீ பேசாமல் இவனை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போ என்று அதை அதட்டினார்.

26 உடனே அந்த அசுத்த ஆவி அவனை அலைக்கழித்து, மிகுந்த சத்தமிட்டு, அவனைவிட்டுப் போய்விட்டது.

27 எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன? இந்தப் புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது? இவர் அதிகாரத்தோடே அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார், அவைகள் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே என்று தங்களுக்குள்ளே ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக்கொண்டார்கள்.

28 அதுமுதல் அவருடைய கீர்த்தி கலிலேயா நாடெங்கும் பிரசித்தமாயிற்று.

ড়ল৷மாற்கு 1: 21-28

மெஹந்திபூர் பாலாஜி மந்திரைப் போலவே, மக்கள் வைத்திருந்த மனிதனை சங்கிலியால் பிடிக்க முயன்ற ஒரு குணப்படுத்துதலை நற்செய்திகள் பின்னர் விவரிக்கின்றன, ஆனால் அந்த சங்கிலிகளால் அவரைப் பிடிக்க முடியவில்லை. நற்செய்தி இதை இவ்வாறு பதிவு

ன்பு அவர்கள் கடலுக்கு அக்கரையிலுள்ள கதரேனருடைய நாட்டில் வந்தார்கள்.
2 அவர் படவிலிருந்து இறங்கினவுடனே, அசுத்த ஆவியுள்ள ஒரு மனுஷன் பிரேதக்கல்லறைகளிலிருந்து அவருக்கு எதிராக வந்தான்.
3 அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளிலே இருந்தது; அவனைச் சங்கிலிகளினாலும் கட்ட ஒருவனாலும் கூடாதிருந்தது.
4 அவன் அநேகந்தரம் விலங்குகளினாலும் சங்கிலிகளினாலும் கட்டப்பட்டிருந்தும், சங்கிலிகளை முறித்து, விலங்குகளைத் தகர்த்துப்போடுவான்; அவனையடக்க ஒருவனாலும் கூடாதிருந்தது.
5 அவன் எப்பொழுதும் இரவும் பகலும், மலைகளிலும் கல்லறைகளிலும் இருந்து, கூக்குரலிட்டு, கல்லுகளினாலே தன்னைக் காயப்படுத்திக்கொண்டிருந்தான்.
6 அவன் இயேசுவைத் தூரத்திலே கண்டபோது, ஓடிவந்து, அவரைப்பணிந்துகொண்டு:
7 இயேசுவே, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்னை வேதனைப்படுத்தாதபடிக்குத் தேவன்பேரில் உமக்கு ஆணையென்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச் சொன்னான்.
8 ஏனெனில் அவர் அவனை நோக்கி: அசுத்த ஆவியே, இந்த மனுஷனை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போ என்று சொல்லியிருந்தார்.
9 அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி: உன் பேர் என்னவென்று கேட்டார். அதற்கு அவன்: நாங்கள் அநேகராயிருக்கிறபடியால் என் பேர் லேகியோன் என்று சொல்லி,
10 தங்களை அந்தத் திசையிலிருந்து துரத்திவிடாதபடிக்கு அவரை மிகவும் வேண்டிக்கொண்டான்.
11 அப்பொழுது, அவ்விடத்தில் மலையருகே அநேகம் பன்றிகள் கூட்டமாக மேய்ந்துகொண்டிருந்தது.
12 அந்தப் பிசாசுகளெல்லாம் அவரை நோக்கி: பன்றிகளுக்குள்ளே போகும்படி, அவைகளுக்குள்ளே எங்களை அனுப்பும் என்று அவரை வேண்டிக்கொண்டன.
13 இயேசு அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுத்தவுடனே, அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டுப் பன்றிகளுக்குள் போயின; உடனே ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பன்றிகளுள்ள அந்தக்கூட்டம் உயர்ந்த மேட்டிலிருந்து ஓடி, கடலிலே பாய்ந்து, கடலில் அமிழ்ந்து மாண்டது.
14 பன்றிகளை மேய்த்தவர்கள் ஓடி, இதைப் பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது சம்பவித்ததைப் பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு;
15 இயேசுவினிடத்தில் வந்து, லேகியோனாகிய பிசாசுகள் பிடித்தவன் வஸ்திரந்தரித்து, உட்கார்ந்து, புத்தி தெளிந்திருக்கிறதைக் கண்டு, பயந்தார்கள்.
16 பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவனுக்கும் பன்றிகளுக்குச் சம்பவித்ததைக் கண்டவர்களும் அவர்களுக்கு விவரமாய்ச் சொன்னார்கள்.
17 அப்பொழுது தங்கள் எல்லைகளை விட்டுப்போகும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினார்கள்.
18 அப்படியே அவர் படவில் ஏறுகிறபொழுது, பிசாசு பிடித்திருந்தவன், அவரோடேகூட இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவுகொடுக்க அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.
19 இயேசு அவனுக்கு உத்தரவுகொடாமல்: நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்குப்போய், கர்த்தர் உனக்கு இரங்கி, உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவியென்று சொன்னார்.
20 அந்தப்படி அவன் போய், இயேசு தனக்குச் செய்தவைகளையெல்லξம் தெக்கப்போலி என்னும் நாட்டில் பிரசித்தம்பண்ணத்தொடங்கினான்; எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

গেল৷மாற்கு 5: 1-20

மனித மாம்சத்தில் தேவனுடைய குமாரனாக, இயேசு மக்களை குணப்படுத்தும் கிராமப்புறங்களில் பயணம் செய்தார். அவர் அவர்கள் வசித்த இடத்திற்குச் சென்றார், பூட்ஸ் மற்றும் பெர்ட்ஸிலிருந்து அவர்கள் அடக்குமுறையைப் பற்றி அறிந்திருந்தார், அவர் பேசிய வார்த்தையின் அதிகாரத்தால் அவர்களை குணப்படுத்தினார்.40 একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল৷ সে যীশুকে বলল, ‘আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন৷’

இயேசு நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்துகிறார்

கொரோனா வைரஸ் பரவலால் 2020 மார்ச் 17 அன்று மெஹந்திபூர் பாலாஜி கோயில் காலவரையின்றி மூடப்பட்டது. தீய சக்திகளிடமிருந்து குணமடைய பிரபலமாக இருந்தாலும், மெஹந்திபூர் பாலாஜி பக்தர்கள் இந்த புதிய தொற்று நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆயினும், இயேசு மக்களை தீய சக்திகளால் மட்டுமல்ல, தொற்று நோய்களிலிருந்தும் விடுவித்தார். அத்தகைய ஒரு சிகிச்சைமுறை இதுபோன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:

40 அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து, அவர் முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு: உமக்குச் சித்தமானால் என்னைச் சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்.
41 இயேசு மனதுருகி, கையை நீட்டி, அவனைத் தொட்டு: எனக்குச் சித்தமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார்.
42 இப்படி அவர் சொன்னவுடனே, குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று, அவன் சுத்தமானான்.
43 அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி: நீ இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு;
44 ஆயினும் நீ போய், ஆசாரியனுக்கு உன்னைக் காண்பித்து, நீ சுத்தமானதினிமித்தம் மோசே கட்டளையிட்டிருக்கிறவைகளை அவர்களுக்குச் சாட்சியாகச் செலுத்து என்று கண்டிப்பாய்ச் சொல்லி, உடனே அவனை அனுப்பிவிட்டார்.
45 அவனோ புறப்பட்டுப் போய்: இந்தச் சங்கதி எங்கும் விளங்கும்படியாகப் பிரசித்தம் பண்ணத்தொடங்கினான். அதினால் அவர் வெளியரங்கமாய் பட்டணத்தில் எங்கும் பிரவேசிக்கக்கூடாமல், வெளியே வனாந்தரமான இடங்களில் தங்கியிருந்தார்; எத்திசையிலுமிருந்து ஜனங்கள் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள்.

மாற்கு 1: 40-45

குணமடைய இயேசுவின் நற்பெயர் வளர்ந்ததால், பாலாஜி மந்திரில் (திறந்திருக்கும் போது) மக்கள் கூட்டம் அவரைப் போலவே திரண்டது.

38 பின்பு அவர் ஜெபஆலயத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு, சீமோன் வீட்டில் பிரவேசித்தார், சீமோனுடைய மாமி கடும் ஜுரமாய்க் கிடந்தாள். அவளுக்காக அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள்.
39 அவர் அவளிடத்தில் குனிந்துநின்று, ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிட்டார், அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று; உடனே அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிடைசெய்தாள்.
40 சூரியன் அஸ்தமித்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் தங்களுக்குள்ளே பலபல வியாதிகளால் வருத்தப்பட்டவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவர்மேலும் அவர் தம்முடைய கைகளை வைத்து, அவர்களைச் சொஸ்தமாக்கினார்.
41 பிசாசுகளும்: நீர் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சத்தமிட்டு, அநேகரைவிட்டுப் புறப்பட்டது. அவரைக் கிறிஸ்து என்று பிசாசுகள் அறிந்திருந்தபடியால் அவர் அவைகளைப் பேசவொட்டாமல் அதட்டினார்.

லூக்கா 4: 38-41

பொறாமை, குருட்டு, காது கேளாதவர்களை குணப்படுத்துகிறது

இன்றையதைப் போலவே, இயேசுவின் காலத்திலும் யாத்ரீகர்கள் புனித தீர்த்தங்களில் பூஜைகள் செய்வார்கள், சுத்திகரிக்கப்படுவார்கள், குணமடைவார்கள் என்று நம்புகிறார்கள். இதுபோன்ற பல குணப்படுத்துதல்களில் இரண்டைப் பார்க்கிறோம்:

வைகளுக்குப்பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது; அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்குப் போனார்.
2 எபிரெய பாஷையிலே பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசலினருகே இருக்கிறது, அதற்கு ஐந்து மண்டபங்களுண்டு.
3 அவைகளிலே குருடர், சப்பாணிகள், சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து, தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.
4 ஏனெனில் சில சமயங்களில் தேவதூதன் ஒருவன் அந்தக் குளத்தில் இறங்கி, தண்ணீரைக் கலக்குவான்; தண்ணீர் கலங்கினபின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேர்ப்பட்ட வியாதிஸ்தனாயிருந்தாலும் சொஸ்தமாவான்.
5 முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதிகொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான்.
6 படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு, அவன் வெகுகாலமாய் வியாதிஸ்தனென்று அறிந்து, அவனை நோக்கி: சொஸ்தமாகவேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார்.
7 அதற்கு வியாதிஸ்தன் ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும்போது என்னைக் குளத்தில் கொண்டுபோய் விடுகிறதற்கு ஒருவருமில்லை, நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கிவிடுகிறான் என்றான்.
8 இயேசு அவனை நோக்கி: எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார்.
9 உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி, தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு, நடந்துபோனான். அந்த நாள் ஓய்வுநாளாயிருந்தது.
10 ஆதலால் யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி: இது ஓய்வுநாளாயிருக்கிறதே, படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது உனக்கு நியாயமல்ல என்றார்கள்.
11 அவன் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக என்னைச் சொஸ்தமாக்கினவர், உன்படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று எனக்குச் சொன்னார் என்றான்.
12 அதற்கு அவர்கள்: உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று உன்னுடனே சொன்ன மனுஷன் யார் என்று அவனிடத்தில் கேட்டார்கள்.
13 சொஸ்தமாக்கப்பட்டவன் அவர் இன்னாரென்று அறியவில்லை; அவ்விடத்தில் ஜனங்கள் கூட்டமாயிருந்தபடியினால் இயேசு விலகியிருந்தார்.
14 அதற்குப்பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்திலே கண்டு: இதோ, நீ சொஸ்தமானாய், அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனிப் பாவஞ்செய்யாதே என்றார்.
15 அந்த மனுஷன் போய், தன்னைச் சொஸ்தமாக்கினவர் இயேசு என்று யூதர்களுக்கு அறிவித்தான்.

யோவான் 5: 1-15

27 இயேசு அவ்விடம் விட்டுப் போகையில், இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று: தாவீதின் குமாரனே, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள்.
28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தபின்பு, அந்தக் குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி: இதைச் செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார்; அதற்கு அவர்கள்: ஆம் விசுவாசிக்கிறோம், ஆண்டவரே! என்றார்கள்.
29 அப்பொழுது, அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு: உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆகக்கடவது என்றார்.
30 உடனே அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. இதை ஒருவரும் அறியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று இயேசு அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டளையிட்டார்.
31 அவர்களோ புறப்பட்டு, அத்தேசமெங்கும் அவருடைய கீர்த்தியைப் பிரசித்தம்பண்ணினார்கள்.
32 அவர்கள் புறப்பட்டுப் போகையில், பிசாசுபிடித்த ஊமையான ஒரு மனுஷனை அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள்.
33 பிசாசு துரத்தப்பட்டபின்பு ஊமையன் பேசினான். ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இஸ்ரவேலில் இப்படி ஒருக்காலும் காணப்படவில்லை என்றார்கள்.

மத்தேயு 9: 27-33

இயேசு இறந்தவர்களை எழுப்புகிறார்

இறந்தவர்களை இயேசு மீண்டும் உயிர்ப்பித்த சந்தர்ப்பங்களை சுவிசேஷங்கள் பதிவு செய்கின்றன. இங்கே  உள்ளது

21 இயேசு படவில் ஏறி மறுபடியும் இக்கரைக்கு வந்து, கடலோரத்திலிருந்தபோது, திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடிவந்தார்கள்.
22 அப்பொழுது ஜெபஆலயத்தலைவரில் ஒருவனாகிய யவீரு என்பவன் வந்து, அவரைக் கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து:
23 என் குமாரத்தி மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள், அவள் ஆரோக்கியமடையும்படிக்கு நீர் வந்து அவள்மேல் உமது கைகளை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பாள் என்று அவரை மிகவும் வேண்டிக்கொண்டான்.
24 அவர் அவனோடேகூடப் போனார். திரளான ஜனங்கள் அவருக்குப் பின்சென்று அவரை நெருக்கினார்கள்.
25 அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய்ப் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ,
26 அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு, தனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் செலவழித்தும், சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிறபொழுது,
27 இயேசுவைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டு: நான் அவருடைய வஸ்திரங்களையாகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி;
28 ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருடைய வஸ்திரத்தைத் தொட்டாள்.
29 உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊறல் நின்றுபோயிற்று; அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியமடைந்ததை அவள் தன் சரீரத்திலே உணர்ந்தாள்.
30 உடனே இயேசு தம்மிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதைத் தமக்குள் அறிந்து, ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே திரும்பி: என் வஸ்திரங்களைத் தொட்டது யார் என்று கேட்டார்.
31 அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி: திரளான ஜனங்கள் உம்மை நெருக்கிக்கொண்டிருக்கிறதை நீர் கண்டும், என்னைத் தொட்டது யார் என்று கேட்கிறீரே என்றார்கள்.
32 இதைச் செய்தவளைக் காணும்படிக்கு அவர் சுற்றிலும் பார்த்தார்.
33 தன்னிடத்திலே சம்பவித்ததை அறிந்த அந்த ஸ்திரீயானவள் பயந்து, நடுங்கி, அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து, உண்மையையெல்லாம் அவருக்குச் சொன்னாள்.
34 அவர் அவளைப் பார்த்து: மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது, நீ சமாதானத்தோடேபோய், உன் வேதனை நீங்கி, சுகமாயிரு என்றார்.
35 அவர் இப்படிப்பேசிக்கொண்டிருக்கையில், ஜெபஆலயத்தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து சிலர் வந்து: உம்முடைய குமாரத்தி மரித்துப்போனாள், இனி ஏன் போதகரை வருத்தப்படுத்துகிறீர் என்றார்கள்.
36 அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை இயேசு கேட்டவுடனே, ஜெபஆலயத்தலைவனை நோக்கி: பயப்படாதே, விசுவாசமுள்ளவனாயிரு என்று சொல்லி;
37 பேதுருவையும், யாக்கோபையும், யாக்கோபின் சகோதரன் யோவானையும் தவிர, வேறொருவரையும் தம்மோடே வருகிறதற்கு இடங்கொடாமல்;
38 ஜெபஆலயத்தலைவனுடைய வீட்டிலே வந்து, சந்தடியையும் மிகவும் அழுது புலம்புகிறவர்களையும் கண்டு,
39 உள்ளே பிரவேசித்து: நீங்கள் சந்தடிபண்ணி அழுகிறதென்ன? பிள்ளை மரிக்கவில்லை, நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்றார்.
40 அதற்காக அவரைப் பார்த்து நகைத்தார்கள். எல்லாரையும் அவர் வெளியே போகப்பண்ணி, பிள்ளையின் தகப்பனையும், தாயையும், தம்மோடே வந்தவர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு, பிள்ளையிருந்த இடத்தில் பிரவேசித்து,
41 பிள்ளையின் கையைப்பிடித்து: தலீத்தாகூமி என்றார்; அதற்கு, சிறுபெண்ணே எழுந்திரு என்று உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என்று அர்த்தமாம்.
42 உடனே சிறுபெண் எழுந்து நடந்தாள்; அவள் பன்னிரண்டு வயதுள்ளவளாயிருந்தாள். அவர்கள் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டுப் பிரமித்தார்கள்.
43 அதை ஒருவருக்கும் அறிவியாதபடி அவர்களுக்கு உறுதியாகக் கட்டளையிட்டு, அவளுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கும்படி சொன்னார்.

மாற்கு 5: 21-43

குணப்படுத்துவதில் இயேசு ஒரு செல்வாக்கைக் கொண்டிருந்தார், அவருடைய பெயர் பரவலாக அறியப்பட்ட நாடுகளில், மிகக் குறைவான தீய சக்திகள் உள்ளன, அங்குள்ள பெரும்பாலான மக்கள் தீய சக்திகள் இருப்பதை இப்போது சந்தேகிக்கிறார்கள், ஏனெனில் வெளிப்பாடுகள் பல தலைமுறைகளாக அரிதாகவே இருக்கின்றன.

பரலோக ராஜ்யத்தின் முன்உதாரனம்

இயேசு தாம் கற்ப்பித்த வரப்போகின்ற இராஜ்ஜியத்த்ன் தன்மையைக் காட்ட, மக்களுக்கு உதவுவது மட்டுமல்லாமல், தீய சக்திகளை விரட்டியடித்தார், நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தினார், இறந்தவர்களை உயிர்த்தெழச் செய்தார்.

4 அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, அலறுதலுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; முந்தினவைகள் ஒழிந்துபோயின என்று விளம்பினது.

வெளிப்படுத்துதல் 21: 4

குணப்படுத்துதல் இந்த ராஜ்யத்தின் முன்உதாரனமாக இருந்தது, எனவே இந்த ‘பழைய ஒழுங்க்குகளை ‘ வென்றது எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் காண முடிந்தது.

அத்தகைய ‘புதிய ஒழுங்கு’ கொண்ட ஒரு ராஜ்யத்தில் நீங்கள் இருக்க விரும்பவில்லையா?

இயற்கையை கட்டளையிடுவதன் மூலம் இயேசு தொடர்ந்து தனது ராஜ்யத்தை நிரூபிக்கிறார் – தன்னை மாம்சத்தில் ஓம் என்று காட்டுகிறார். .

குருவாக இயேசு: மகாத்மா காந்தியைக் கூட அறிவூட்டும் அதிகாரத்துடன் அஹிம்சாவைக் கற்பித்தார்

சமஸ்கிருதத்தில் குரு (गुरु) என்பது ‘கு’ (இருள்) மற்றும் ‘ரு’ (ஒளி). அறியாமையின் இருள் உண்மையான அறிவின் அல்லது ஞானத்தின் ஒளியால் அகற்றப்படுவதை ஒரு குரு கற்பிக்கிறார். இருளில் வாழும் மக்களை அறிவூட்டும் அறிவாற்றலுக்காக இயேசு அறியப்படுகிறார், அவர் ஒரு குரு அல்லது ஆச்சார்யாவாக கருதப்பட வேண்டும். ரிஷி ஏசாயா வருகிறவரைப் பற்றி தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தார். கிமு 700 இல் அவர் எபிரேய வேதங்களில் முன்னறிவித்தார்:

கிலும் அவர் செபுலோன் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல அது இருண்டிருப்பதில்லை; ஏனென்றால் அவர் கடற்கரையருகிலும், யோர்தான் நதியோரத்திலுமுள்ள புறஜாதியாருடைய கலிலேயாவாகிய அத்தேசத்தைப் பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார்.
2 இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தைக் கண்டார்கள்; மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின்மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது.

ஏசாயா 9: 1பி -2
https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

வரலாற்று காலவரிசையில் ரிஷி ஏசாயா, டேவிட் மற்றும் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்)

கலிலேயாவில் இருளில் மக்களுக்கு வரவிருந்த இந்த ‘ஒளி’ என்ன? ஏசாயா தொடர்ந்தார்:

6 நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக் கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும்.

ஏசாயா 9: 6

வருபவர் ஒரு கன்னியரிடமிருந்து பிறப்பார் என்று ஏசாயா முன்பே முன்னறிவித்திருந்தார். அவர் ‘வல்லமைமிக்க கடவுள்’ என்று அழைக்கப்படுவார், சமாதானத்திற்க்கான ஆலோசகராக இருப்பார் , என்று இங்கே மேலும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். கலிலேயாவின் கரையிலிருந்து கற்பித்தல் இந்த சமாதான குரு மகாத்மா காந்தியின் மீதான செல்வாக்கின் மூலம் இந்தியாவில் வெகு தொலைவில் உணரப்படுவார்.

காந்தியும் இயேசுவின் மலை சொற்பொழிவும்

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/gandhi-law-student-image-e1588933813421-206x300.jpg

சட்ட மாணவராக காந்தி

இயேசு பிறந்து 1900 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இங்கிலாந்தில், இந்தியாவிலிருந்து ஒரு இளம் சட்ட மாணவர் இப்போது மகாத்மா காந்தி (அல்லது மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி) என்பவர்க்கு பைபிள் கொடுக்கப்பட்டது. மலை பிரசங்கம் என்று அழைக்கப்படும் இயேசுவின் போதனைகளை அவர் வாசித்தபோது அவர் விவரிக்கிறார்

“… என் இதயத்திற்கு நேராக சென்ற மலை பிரசங்கம்.”

எம். கே. காந்தி, ஒரு சுயசரிதை அல்லது சத்திய சோதனை.

1927 பக் .63

‘மற்ற கன்னத்தைத் திருப்புவது’ பற்றிய இயேசுவின் போதனை காந்திக்கு அஹிம்சா (காயமடையாதது மற்றும் கொல்லப்படாதது) என்ற பண்டைய கருத்தாக்கத்தைப் பற்றிய நுண்ணறிவைக் கொடுத்தது. இந்த சிந்தனை நன்கு அறியப்பட்ட சொற்றொடரில் பிரதிபலிக்கிறது. ‘அஹிம்ஸா பரமோ தர்மம்’ (அகிம்சை மிக உயர்ந்த தார்மீக நற்பண்பு). காந்தி பின்னர் இந்த போதனையை அரசியல் சக்தியாக செம்மைப்படுத்தினார். சத்திய்கிரகா அல்லது சத்தியாக்கிரகம். இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுடன் அகிம்சை ஒத்துழைப்பைப் பயன்படுத்தியது. பல தசாப்தங்களாக சத்தியாக்கிரகம் கிரேட் பிரிட்டனில் இருந்து இந்தியாவை சுதந்திரப்படுத்தியது. காந்தியின் சத்தியாக்கிரகம் பெருமளவில் அமைதியான முறையில் பிரிட்டனிலிருந்து சுதந்திரம் பெற இந்தியாவை அனுமதித்தது. இயேசுவின் போதனை இதையெல்லாம் பாதித்தது.

இயேசுவின் மலைப்பிரசங்கம்

காந்தியை மிகவும் பாதித்த இயேசுவின் மலை பிரசங்கம் என்ன? இது நற்செய்திகளில் இயேசுவின் மிக நீண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி. மலையின் முழுமையான பிரசங்கம் இங்கே உள்ளது, கீழே சில சிறப்பம்சங்களை நாங்கள் உள்ளடக்குகிறோம்.

21 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பதும், கொலைசெய்கிறவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும், பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
22 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக்கொள்ளுகிறவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்; தன் சகோதரனை வீணனென்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனைச் சங்கத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்; மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரிநரகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான்.
23 ஆகையால் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையைச் செலுத்த வந்து, உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூருவாயாகில்,
24 அங்கேதானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டுப் போய், முன்பு உன் சகோதரனோடே ஒப்புரவாகி, பின்பு வந்து உன் காணிக்கையைச் செலுத்து.
25 எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியினிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும், நியாயாதிபதி உன்னைச் சேவகனிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும், நீ சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக, நீ உன் எதிராளியோடு வழியில் இருக்கும்போதே சீக்கிரமாய் அவனுடனே நல்மனம் பொருந்து.
26 பொருந்தாவிட்டால், நீ ஒரு காசும் குறைவின்றிக் கொடுத்துத் தீர்க்குமட்டும் அவ்விடத்திலிருந்து புறப்படமாட்டாய் என்று, மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்.
27 விபசாரஞ் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
28 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடே விபசாரஞ்செய்தாயிற்று.
29 உன் வலது கண் உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அதைப் பிடுங்கி எறிந்து போடு; உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதைப்பார்க்கிலும், உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.
30 உன் வலது கை உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அதைத் தறித்து எறிந்து போடு; உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதைப்பார்க்கிலும், உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.
31 தன் மனைவியைத் தள்ளிவிடுகிற எவனும் தள்ளுதற்சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்கக்கடவன் என்று உரைக்கப்பட்டது.
32 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் வேசித்தன முகாந்தரத்தினாலொழிய தன் மனைவியைத் தள்ளிவிடுகிறவன், அவளை விபசாரஞ்செய்யப்பண்ணுகிறவனாயிருப்பான்; அப்படித் தள்ளிவிட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபசாரஞ்செய்கிறவனாயிருப்பான்.
33 அன்றியும், பொய்யாணையிடாமல் உன் ஆணைகளைக் கர்த்தர் முன்னிலையாய்ச் செலுத்துவாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
34 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் பரிச்சேதம் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம்; வானத்தின் பேரில் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது தேவனுடைய சிங்காசனம்.
35 பூமியின் பேரிலும் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது தேவனுடைய பாதபடி; எருசலேமின் பேரிலும் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது மகாராஜாவின் நகரம்.
36 உன் சிரசின் பேரிலும் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அதின் ஒரு மயிரையாவது வெண்மையாக்கவும் கறுப்பாக்கவும் உன்னால் கூடாதே.
37 உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள்; இதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும்.
38 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
39 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிற்கவேண்டாம்; ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.
40 உன்னோடு வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்றிருக்கிறவனுக்கு உன் அங்கியையும் விட்டுவிடு.
41 ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வரப் பலவந்தம் பண்ணினால், அவனோடு இரண்டு மைல் தூரம் போ.
42 உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக்குக் கொடு, உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகங்கோணாதே.
43 உனக்கடுத்தவனைச் சிநேகித்து, உன் சத்துருவைப் பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
44 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள்.
45 இப்படிச் செய்வதினால் நீங்கள் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பரம பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள் மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள் மேலும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணுகிறார்.
46 உங்களைச் சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் சிநேகிப்பீர்களானால், உங்களுக்குப் பலன் என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிச்செய்கிறார்களல்லவா?
47 உங்கள் சகோதரரைமாத்திரம் வாழ்த்துவீர்களானால், நீங்கள் விசேஷித்துச் செய்கிறது என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிச்செய்கிறார்களல்லவா?
48 ஆகையால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

மத்தேயு 5: 21-48

 இயேசு முரண்பாட்டை பயன்படுத்தி கற்பித்தார்:

“அது சொல்லப்பட்டதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்… ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்…”.

இந்த கட்டமைப்பில் அவர் முதலில் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார், பின்னர் கட்டளையின் நோக்கத்தை நோக்கங்கள், எண்ணங்கள் மற்றும் சொற்களுக்கு விரிவுபடுத்துகிறார். மோசே மூலம் கொடுக்கப்பட்ட கடுமையான கட்டளைகளை எடுத்து இயேசு கற்பித்தார், மேலும் அவற்றைச் செய்வது மிகவும் கடினம்!

மலைப்பிரசங்கத்தில் பணிவான அதிகாரம்

குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின் கட்டளைகளை நீட்டித்த விதம். அவர் தனது சொந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அவ்வாறு செய்தார். வாதிடாமல், அச்சுறுத்தாமல் அவர் வெறுமனே, ‘ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்…’ என்றும், அதனுடன் அவர் கட்டளையின் நோக்கத்தை அதிகரித்தார். அவர் அதை தாழ்மையுடன் இன்னும் அதிகாரத்துடன் செய்தார். இது அவரது போதனையில் தனித்துவமானது. அவர் இந்த பிரசங்கத்தை முடித்தபோது நற்செய்தி கூறுகிறது.

28 இயேசு இந்த வார்த்தைகளைச் சொல்லி முடித்தபோது, அவர் வேதபாரகரைப்போல் போதியாமல், அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்குப் போதித்தபடியால்,
29 ஜனங்கள் அவருடைய போதகத்தைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

மத்தேயு 7: 28-29

இயேசு மிகுந்த அதிகாரத்துடன் ஒரு குருவாக கற்பித்தார். பெரும்பாலான தீர்க்கதரிசிகள் கடவுளிடமிருந்து ஒரு செய்தியை அனுப்பிய தூதர்கள், ஆனால் இங்கே அது வேறுபட்டது. இயேசு இதை ஏன் செய்ய முடியும்? ‘கிறிஸ்து’ அல்லது ‘மேசியா’ என்ற முறையில் அவருக்கு பெரும் அதிகாரம் இருந்தது. ‘கிறிஸ்து’ என்ற தலைப்பு முதன்முதலில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட எபிரேய வேதங்களின் சங்கீதம் 2, கடவுள் கிறிஸ்துவிடம் இப்படி பேசுவதை விவரித்தார்:

8 என்னைக் கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன்;

சங்கீதம் 2: 8

கிறிஸ்துவுக்கு ‘தேசங்கள்’ மீது அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது, பூமியின் இறுதி வரை கூட. ஆகவே, கிறிஸ்துவைப் போலவே, இயேசு செய்த வழியிலும், அவருடைய போதனை அனைவருக்கும் செல்லவும் அதிகாரம் இருந்தது.

உண்மையில், மோசே தனது போதனையில் தனித்துவமான ஒரு தீர்க்கதரிசியை (கிமு 1500) எழுதியிருந்தார். மோசேயுடன் பேசும்போது, ​​கடவுள் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்

18 உன்னைப்போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சகோதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணி, என் வார்த்தைகளை அவர் வாயில் அருளுவேன்; நான் அவருக்குக் கற்பிப்பதையெல்லாம் அவர்களுக்குச் சொல்லுவார்.
19 என் நாமத்தினாலே அவர் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்குச் செவிகொடாதவன் எவனோ அவனை நான் விசாரிப்பேன்.

உபாகமம் 18: 18-19

அவர் செய்ததைப் போலவே கற்பிப்பதில், இயேசு கிறிஸ்துவாக தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டிருந்தார், மேலும் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை வாயில் கற்பிக்கும் வரவிருக்கும் நபியின் மோசேயின் தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார். அமைதி மற்றும் அகிம்சையைப் பற்றி கற்பிப்பதில், இருளைக் ஒளி விரட்டுவது பற்றி மேலே காட்டப்பட்டுள்ள ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனத்தையும் அவர் நிறைவேற்றினார். காந்தியின் குருவாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் குருவாகவும் என்னுடையவராகவும் இருக்க அவருக்கு உரிமை உண்டு என்று கற்பித்தார்.

நீங்களும் நானும் மலைப்பிரசங்கமும்

நீங்கள் அதை எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் என்று இந்த மலை பிரசங்கத்தைப் படித்தால், நீங்கள் குழப்பமடையக்கூடும். நம்முடைய இருதயங்களையும் நோக்கங்களையும் அம்பலப்படுத்தும் இந்த வகையான கட்டளைகளை யாராவது எவ்வாறு வாழ முடியும்? இந்த பிரசங்கத்துடன் இயேசுவின் நோக்கம் என்ன? அவரது இறுதி வாக்கியத்திலிருந்து நாம் காணலாம்.

48 ஆகையால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

மத்தேயு 5:48

இது ஒரு கட்டளை, ஒரு பரிந்துரை அல்ல. நாம் பூரணராக இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய தேவை!

ஏன்?

மலைப்பிரசங்கத்தை எவ்வாறு தொடங்குகிறார் என்பதற்கான பதிலை இயேசு வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் தனது போதனையின் இறுதி இலக்கைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் தொடங்குகிறார்.

3 ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது.

மத்தேயு 5: 3

‘பரலோக ராஜ்யம்’ பற்றிய நுண்ணறிவைக் கொடுப்பதே மலையின் பிரசங்கம். சமஸ்கிருத வேதங்களில் இருப்பதைப் போல, எபிரேய வேதங்களில் பரலோக இராச்சியம் ஒரு முக்கியமான கருப்பொருளாகும். பரலோக ராஜ்யத்தின் தன்மையை நாம் ஆராய்வோம், அல்லது .வைகுந்த லோகா, இயேசு தனது குணப்படுத்தும் அற்புதங்களின் மூலம் அந்த ராஜ்யத்தின் தன்மையை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதைப் பார்க்கிறோம்.

இயேசு சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டார் – அந்த பண்டைய அசுர பாம்பு

கிருஷ்ணரின் எதிரியான அசுரர்களை எதிர்த்துப் போராடி தோற்கடித்த நேரங்களை இந்து புராணங்கள் விவரிக்கின்றன, குறிப்பாக அசுர பேய்கள் கிருஷ்ணரை பாம்புகளாக அச்சுறுத்துகின்றன. பகவத் புராணம் (ஸ்ரீமத் பகவதம்) கிருஷ்ணரை பிறந்ததிலிருந்து கொல்ல முயன்ற கம்சாவின் கூட்டாளியான அகாசுரா இவ்வளவு பெரிய பாம்பின் வடிவத்தை எடுத்தபோது, அவர் வாயைத் திறந்தபோது அது ஒரு குகையை ஒத்ததாக இருந்ததை விவரிக்கிறது. . அகாசுரர் புட்டானாவின் சகோதரர் (கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தையாக அவளிடமிருந்து விஷத்தை உறிஞ்சும்போது கொன்றார்) மற்றும் பகாசுரா (கிருஷ்ணரும் அவரது கொக்கை உடைத்து கொன்றனர்) இதனால் பழிவாங்க முயன்றனர். அகாசுரா வாய் திறந்து, கோபி இடையர் குழந்தைகள் காட்டில் ஒரு குகை என்று நினைத்து அதற்குள் சென்றனர். கிருஷ்ணரும் உள்ளே சென்றார், ஆனால் அது அகாசுரா என்பதை உணர்ந்து அகாசுரர் மூச்சுத் திணறி இறக்கும் வரை தனது உடலை விரிவுபடுத்தினார். மற்றொரு நிகழ்ச்சியில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா என்ற பிரபலமான நிகழ்ச்சியில் காட்டப்பட்ட கிருஷ்ணா, ஆற்றில் சண்டையிடும் போது தலையில் நடனமாடி சக்திவாய்ந்த அசுர நாகம் கலியா நாக் என்பவரை தோற்கடித்தார்.

புராணங்களும் விவரிக்கின்றன .வித்ரா, அசுர தலைவரும் சக்திவாய்ந்த பாம்பும் / டிராகனும். இந்திரன் கடவுள் ஒரு பெரிய போரில் வித்ரா என்ற அரக்கனை எதிர்கொண்டதாகவும், அவனது இடியால் (வஜ்ராயுதா) அவரைக் கொன்றதாகவும், அது வித்ராவின் தாடையை உடைத்ததாகவும் ரிக் வேதம் விளக்குகிறது. வித்ரா இவ்வளவு பெரிய பாம்பு / டிராகன் என்று அவர் எல்லாவற்றையும் மூடினார், கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் கூட ஆபத்தில் ஆழ்த்தினார், இதனால் எல்லோரும் அவரைப் பயந்தார்கள் என்று பகவ புராணத்தின் பதிப்பு விளக்குகிறது. தேவர்களுடன் சண்டையில் வித்ரா மேலிடத்தைப் பெற்றார். இந்திரன் அவரை பலத்தால் தோற்கடிக்க முடியவில்லை, ஆனால் தாதிச்சி முனிவரின் எலும்புகளைக் கேட்க அறிவுறுத்தப்பட்டார். தாதிச்சி தனது எலும்புகளை வஜ்ராயுதமாக வடிவமைக்க முன்வந்தார், இது இந்திரனை இறுதியாக பெரிய பாம்பான வித்ராவை தோற்கடித்து கொல்ல அனுமதித்தது.

எபிரேய வேதங்களின் பிசாசு: அழகான ஆவி கொடிய பாம்பாக மாறுகிறது

மிக உயர்ந்த கடவுளின் எதிரியாக (பிசாசு என்றால் ‘விரோதி’) தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆவி இருப்பதையும் எபிரேய வேதங்கள் பதிவு செய்கின்றன. எபிரேய வேதங்கள் அவரை அழகாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் விவரிக்கின்றன, ஆரம்பத்தில் ஒரு தேவாவாக உருவாக்கப்பட்டன. இந்த விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

12 மனுபுத்திரனே நீ தீரு ராஜாவைக்குறித்துப் புலம்பி அவனை நோக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால். நீ விசித்திரமாய்ச் செய்யப்பட்ட முத்திரைமோதிரம்; நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன்; பூரண அழகுள்ளவன்.
13 நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன்; பத்மராகம் புஷ்பராகம், வைரம், படிகப்பச்சை, கோமேதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம் முதலான சகவித இரத்தினங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேளவாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது.
14 நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட கேருப்; தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் உன்னை வைத்தேன்; அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய்.
15 நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமட்டும், உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய்.

எசேக்கியேல் 28: 12 பி -15.

இந்த சக்திவாய்ந்த தேவாவில் ஏன் துன்மார்க்கம் காணப்பட்டது? எபிரேய வேதங்கள் விளக்குகின்றன:

17 உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று; உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தைக் கெடுத்தாய்; உன்னைத் தரையிலே தள்ளிப்போடுவேன்; ராஜாக்கள் உன்னைப் பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன்.

எசேக்கியேல் 28: 17

இந்த தேவாவின் வீழ்ச்சி மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

12 அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே! ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே, நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே!
13 நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்குமேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன்; வடபுறங்களிலுள்ள ஆராதனைக் கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும்,
14 நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன்; உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே.

ஏசாயா 14: 12-14

இப்போது சாத்தான்

இந்த சக்திவாய்ந்த ஆவி இப்போது சாத்தான் (குற்றவாளி’ என்று பொருள்) அல்லது பிசாசு என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் முதலில் அவர் லூசிபர் என்று அழைக்கப்பட்டார் – ‘விடியலின் மகன்’. அவர் ஒரு ஆவி, ஒரு தீய அசுரர் என்று எபிரேய வேதங்கள் கூறுகின்றன, ஆனால் அகாசுரர் மற்றும் வித்ராவைப் போலவே அவர் ஒரு பாம்பு அல்லது டிராகனின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். அவர் பூமிக்கு அனுப்புவது இப்படித்தான் நடந்தது:

7 வானத்திலே யுத்தமுண்டாயிற்று; மிகாவேலும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோடே யுத்தம்பண்ணினார்கள்; வலுசர்ப்பமும் அதைச்சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை.
8 வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற்போயிற்று.
9 உலகமனைத்தையும் மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது, அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள்.

வெளிப்படுத்துதல் 12: 7-9

உலகம் முழுவதையும் வழிதவறச் செய்யும்’ தலை அசுரன் இப்போது சாத்தான். உண்மையில், அவன் தான், ஒரு பாம்பின் வடிவத்தில், முதல் மனிதர்களை பாவத்திற்கு கொண்டு வந்தான். இது சொர்க்கத்தில் சத்திய யுகமான சத்ய யுகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தது.

சாத்தான் தனது அசல் புத்திசாலித்தனத்தையும் அழகையும் இழக்கவில்லை, இது அவனது ஆபத்தை தோற்றத்திற்கு பின்னால் மறைக்க முடியும் என்பதால் அவனை மிகவும் ஆபத்தானவனாக்குகிறது. அவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பைபிள் விவரிக்கிறது:

14 அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தைத் தரித்துக்கொள்வானே.

2 கொரிந்தியர் 11:14

இயேசு சாத்தானுடன் போர் செய்கிறார்

இந்த விரோதிதான் இயேசுவை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. யோவானிடம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனேயே அவர் வனப்பிரஸ்தா ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொண்டு காட்டுக்கு சென்றார். ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்தது ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்குவதற்காக அல்ல, ஆனால் போரில் தனது எதிரியை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்த யுத்தம் கிருஷ்ணருக்கும் அகாசுரருக்கும் இடையில் அல்லது இந்திரனுக்கும் வித்ராவுக்கும் இடையில் விவரிக்கப்பட்ட ஒரு உடல் சண்டை அல்ல, மாறாக சோதனையின் போர். நற்செய்தி இதை இவ்வாறு பதிவு செய்கிறது:

யேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானைவிட்டுத் திரும்பி, ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு போகப்பட்டு,
2 நாற்பதுநாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார்; அந்த நாட்கள் முடிந்தபின்பு அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று.
3 அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான்.
4 அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.
5 பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின்மேல் கொண்டுபோய், உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்குக் காண்பித்து:
6 இவைகள் எல்லாவற்றின்மேலுமுள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்குத் தருவேன், இவைகள் எனக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளைக் கொடுக்கிறேன்.
7 நீர் என்னைப் பணிந்துகொண்டால், எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான்.
8 இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: எனக்குப் பின்னாகப்போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்துகொண்டு, அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனைசெய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.
9 அப்பொழுது அவன் அவரை எருசலேமுக்குக் கொண்டுபோய், தேவாலயத்து உப்பரிகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இங்கேயிருந்து தாழக்குதியும்.
10 ஏனெனில், உம்மைக் காக்கும்படிக்குத் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மைக்குறித்துக் கட்டளையிடுவார் என்றும்,
11 உமது பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு, அவர்கள் உம்மைக் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான்.
12 அதற்கு இயேசு: உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று சொல்லியிருக்கிறதே என்றார்.
13 பிசாசானவன் சோதனையெல்லாம் முடித்தபின்பு, சிலகாலம் அவரை விட்டு விலகிப்போனான்.

லூக்கா 4: 1-13

அவர்களின் போராட்டம் மனித வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் தொடங்கியது. இயேசுவைக் கொல்லும் முயற்சிகளின் மூலம் அது இயேசுவின் பிறப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இந்த சுற்றுப் போரில், இயேசு வெற்றியை நிரூபித்தார், அவர் சாத்தானை உடல் ரீதியாக தோற்கடித்ததால் அல்ல, மாறாக சாத்தான் தனக்கு முன் வைத்த சக்திவாய்ந்த எல்லா சோதனையையும் எதிர்த்ததால். இந்த இருவருக்கும் இடையிலான போர் அடுத்த மாதங்களில் தொடரும், அந்த பாம்பு ‘குதிகால் அடித்தது’ மற்றும் இயேசு ‘தலையை நசுக்குவது’ ஆகியவற்றுடன் முடிவடையும். ஆனால் அதற்கு முன்னர், இருளைக் களைந்து, கற்பிப்பதற்கான குருவின் பாத்திரத்தை இயேசு ஏற்க வேண்டும்.

இயேசுநம்மைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒருவர்

இயேசுவின் சோதனையும் சோதனையும் நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இயேசுவைப் பற்றி பைபிள் இவ்வாறு கூறுகிறது:

18 ஆதலால், அவர்தாமே சோதிக்கப்பட்டுப் பாடுபட்டதினாலே, அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிசெய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

எபிரேயர் 2: 18

மற்றும்

15 நம்முடைய பலவீனங்களைக்குறித்துப் பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல், எல்லாவிதத்திலும் நம்மைப்போல் சோதிக்கப்பட்டும், பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கிருக்கிறார்.
16 ஆதலால், நாம் இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யுங்கிருபையை அடையவும், தைரியமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவோம்.

எபிரேயர் 4: 15-16

பிரேய துர்கா பூஜையான யோம் கிப்பூரில், பிரதான ஆசாரியர் பலிகளை கொண்டுவந்தார், இதனால் இஸ்ரவேலர் மன்னிப்பு பெற முடியும். இப்போது இயேசு நம்மை அனுதாபப்படுத்தவும் புரிந்துகொள்ளவும் ஒரு பூசாரி ஆகிவிட்டார் – நம்முடைய சோதனையில் கூட நமக்கு உதவுகிறார், துல்லியமாக அவரே சோதிக்கப்பட்டதால் – இன்னும் பாவம் இல்லாமல். பிரதான ஆசாரியனாகிய இயேசு நம்முடைய மிகக் கடினமான சோதனைகளுக்கு ஆளானதால், மிக உயர்ந்த கடவுளுக்கு முன்பாக நாம் நம்பிக்கை வைக்க முடியும். அவர் நம்மைப் புரிந்துகொண்டு, நம்முடைய சொந்த சோதனையையும் பாவங்களையும் செய்ய உதவக்கூடியவர். கேள்வி: நாம் அவரை அனுமதிப்போமா?

சுவாமி யோவான்: பிரயாசித்தம் & சுயஅபிஷேகம் குறித்த போதனை.

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு மூலம் இயேசுவின் பிறப்பை (இயேசு சத்சங்) விசாரித்தோம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு மூத்த சகோதரர் பலராமர் (பால்ராமா) இருந்ததாக புராணங்கள் பதிவு செய்கின்றன. நந்தா கிருஷ்ணாவின் வளர்ப்புத் தந்தையாக இருந்தார், அவர் பலராமரை கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரராக வளர்த்தார். கிருஷ்ணா மற்றும் பலராமர் சகோதரர்கள் பல அசுரர்களை போரில் தோற்கடித்த பல குழந்தை பருவ கதைகளை இந்த காவியங்கள் விவரிக்கின்றன. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தங்கள் பொதுவான இலக்கை அடைய – தீமையை தோற்கடித்தனர்.

கிருஷ்ணரும் & பலராமரும் போன்று இயேசுவும்  யோவானும்

கிருஷ்ணாவைப் போலவே, இயேசுவிற்கும் நெருங்கிய உறவினர் யோவான் இருந்தார், அவருடன் அவர் தனது பணியைப் பகிர்ந்து கொண்டார். இயேசுவும் யோவானும் தங்கள் தாய்மார்கள் மூலம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டார்கள், இயேசுவுக்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்பே யோவான் பிறந்தார். யோவானை முதலில் முன்னிலைப்படுத்தியதன் மூலம் இயேசுவின் போதனை மற்றும் குணப்படுத்தும் பணியை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது. யோவானின் போதனையின் கீழ் நாம் முதலில் அமரவில்லை என்றால் இயேசுவின் பணி நமக்கு புரியாது. யோவான் மனந்திரும்புதலையும் (பிரயாசித்தம்) மற்றும் சுத்திகரிப்புகளையும் ( தன்நிறை அபிஷேகா பற்றிய) நற்செய்திக்கான தொடக்க புள்ளிகளாக கற்பிக்க முயன்றார்.

யோவான்  ஸ்நானகன்: வரும் சுவாமியை குறித்து நம்மை ஆயத்தம் செய்ய முன்னறிவித்தார்

மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக (பிரயாசித்தம்) சுத்திகரிப்புகளை வலியுறுத்தியதால், சுவிசேஷங்களில் பெரும்பாலும் ‘யோவான்  ஸ்நானகன்’ என்று அழைக்கப்பட்டார், யோவானின் வருகை அவர் வாழ்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டைய எபிரேய வேதங்களில் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டது.

3 கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும்,
4 பள்ளமெல்லம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும்.
5 கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று.

ஏசாயா 40: 3-5

கடவுளுக்கு ‘வழியைத் செம்மையாக்க’ ஒருவர் ‘வனாந்தரத்தில்’ வருவார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தார். ‘கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படும்’ என்பதற்காக அவர் தடைகளை செவ்வையாக்குவார்.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்று காலக்கெடுவில் உள்ள மற்ற எபிரேய முனிவர்கள் (தீர்க்கதரிசிகள்). இயேசுவுக்கு முன்பு மல்கியா கடைசியாக இருந்தார்

மல்கியா, ஏசாயா எபிரேய வேதங்களின் கடைசி புத்தகத்தை (பழைய ஏற்பாடு) எழுதி 300 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. இந்த வரவிருக்கும் ஆயதமாக்குபவர் பற்றி ஏசாயா என்ன சொன்னார் என்பதை மல்கியா விரிவாகக் கூறினார். அவர் தீர்க்கதரிசனம் கூறினார்:

தோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாகப் போய், வழியை ஆயத்தம்பண்ணுவான்; அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்குத் தீவிரமாய் வருவார்; இதோ, வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

மல்கியா 3: 1

ஆயதமாக்கும் ‘தூதர்’ வந்தபின்னர், கடவுளே அவருடைய ஆலயத்தில் தோன்றுவார் என்று மீகா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். இது யோவானுக்குப் பின் வரும் கடவுள் அவதாரமான இயேசுவைக் குறிக்கிறது.

யோவான் சுவாமி

யோவானைப் பற்றிய நற்செய்தி பதிவுகள்:

80 அந்தப் பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பலங்கொண்டு, இஸ்ரவேலுக்குத் தன்னைக் காண்பிக்கும் நாள்வரைக்கும் வனாந்தரங்களிலே இருந்தான்.

லூக்கா 1:80

அவர் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்தபோது:

4 இந்த யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையைத் தரித்து, தன் அரையில் வார்கச்சையைக் கட்டிக்கொண்டிருந்தான்; வெட்டுக்கிளியும் காட்டுத் தேனும் அவனுக்கு ஆகாரமாயிருந்தது

.மத்தேயு 3: 4

பலராமருக்கு மிகுந்த உடல் வலிமை இருந்தது. யோவானின் சிறந்த மன மற்றும் ஆன்மீக வலிமை அவரை சிறுவயதிலிருந்தே வனப்பிரஸ்தா (வனவாசி) ஆசிரமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. அவரது வலிமையான ஆவி, ஓய்வு பெறுவதற்காக அல்ல, ஆனால் அவரது பணிக்குத் தயாராவதற்கு, ஒரு வனப்பிரஸ்தாவாக உடை அணிந்து சாப்பிட அவரை வழிநடத்தியது. அவனது வனப்பகுதி வாழ்க்கை தன்னைத் தெரிந்துகொள்ளும்படி அவரை வடிவமைத்தது, சோதனையை எவ்வாறு எதிர்ப்பது என்பதைப் புரிந்துகொண்டது. அவர் ஒரு அவதாரம் அல்ல, ஆலயத்தில் ஒரு பாதிரியாரும் இல்லை என்பதை அவர் தெளிவாக வலியுறுத்தினார். அவரது சுய புரிதல் அவரை ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது. சுவாமி சமஸ்கிருதத்திலிருந்து (स्वामी) இருந்து வருவதால், ‘தன்னை அறிந்தவர் அல்லது தன்னைத்தான் ஆளுபவர்’ என்று பொருள், யோவானை ஒரு சுவாமியாக கருதுவது பொருத்தமானது.

யோவான் சுவாமிவரலாற்றில் உறுதியாக வைக்கப்படுகிறார்

நற்செய்தி பதிவுகள்:

பேரியுராயன் ராஜ்யபாரம் பண்ணின பதினைந்தாம் வருஷத்திலே, பொந்தியுபிலாத்து யூதேயாவுக்குத் தேசாதிபதியாயும், ஏரோது காற்பங்கு தேசமாகிய கலிலேயாவுக்கு அதிபதியாயும், அவன் சகோதரனாகிய பிலிப்பு காற்பங்கு தேசமாகிய இத்துரேயாவுக்கும், திராகொனித்தி நாட்டிற்கும் அதிபதியாயும், விசானியா காற்பங்கு தேசமாகிய அபிலேனேக்கு அதிபதியாயும்,
2 அன்னாவும் காய்பாவும் பிரதான ஆசாரியராயும் இருந்தகாலத்தில் வனாந்தரத்திலே சகரியாவின் குமாரனாகிய யோவானுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று.

லூக்கா 3: 1-2

இது யோவானின் பணியைத் தொடங்குகிறது, மேலும் இது அவரை நன்கு அறியப்பட்ட பல வரலாற்று நபர்களுக்கு அடுத்த இடத்தில் வைக்கிறது. அக்கால ஆட்சியாளர்களைப் பற்றிய விரிவான குறிப்பைக் கவனியுங்கள். இது சுவிசேஷங்களில் உள்ள கணக்குகளின் துல்லியத்தை வரலாற்று ரீதியாக சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது, திபெரியஸ் சீசர், பொன்டியஸ் பிலாத்து, ஏரோது, பிலிப், லைசானியா, அன்னாஸ் மற்றும் கயபாஸ் அனைவரும் மதச்சார்பற்ற ரோமானிய மற்றும் யூத வரலாற்றாசிரியர்களிடமிருந்து அறியப்பட்டவர்கள் என்பதைக் காணலாம். வெவ்வேறு ஆட்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பல்வேறு தலைப்புகள் (எ.கா. பொன்டியஸ் பிலாத்துக்கு ‘கவர்னர்’, ஏரோதுக்கு ‘டெட்ராச்’ போன்றவை) வரலாற்று ரீதியாக சரியானவை மற்றும் துல்லியமானவை என சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கணக்கு நம்பத்தகுந்த முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதை நாம் மதிப்பிடலாம்.

கி.பி 14 இல் திபெரியஸ் சீசர் ரோமானிய சிம்மாசனத்தில் ஏறினார். அவரது ஆட்சியின் 15 வது ஆண்டு யோவான் கி.பி 29 ஆம் ஆண்டில் தனது பணியைத் தொடங்கினார் என்பதாகும்.

சுவாமி ஜானின் செய்திமனந்திரும்பி வாக்குமூலம்

ஜானின் செய்தி என்ன? அவரது வாழ்க்கை முறையைப் போலவே, அவரது செய்தியும் எளிமையானது ஆனால் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தது. நற்செய்தி கூறுகிறது:

ந்நாட்களில் யோவான்ஸ்நானன் யூதேயாவின் வனாந்தரத்தில் வந்து:
2 மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினான்.

மத்தேயு 3: 1-2

அவரது செய்தி முதலில் ஒரு உண்மையின் உச்சரிப்பு – பரலோக ராஜ்ஜியம் ‘அருகில்’ வந்துவிட்டது. ஆனால் மக்கள் ‘மனந்திரும்பினால்’ இந்த ராஜ்யத்திற்குத் தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். உண்மையில், அவர்கள் ‘மனந்திரும்பவில்லை’ என்றால் அவர்கள் இந்த ராஜ்யத்தை இழப்பார்கள். மனந்திரும்புதல் என்றால் “உங்கள் எண்ணத்தை மாற்றுவது; மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்; வித்தியாசமாக சிந்திக்க. ” ஒரு வகையில் இது பிரயாசித்தம் (பிரயாசிட்டா) போன்றது. ஆனால் அவர்கள் எதைப் பற்றி வித்தியாசமாக சிந்திக்க வேண்டும்? ஜானின் செய்திக்கான பதில்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் நாம் காணலாம். அவரது செய்திக்கு மக்கள் பதிலளித்தனர்:

6 தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.

மத்தேயு 3: 6

நம்முடைய பாவங்களை மறைத்து, நாம் தவறு செய்யவில்லை என்று பாசாங்கு செய்வதே நமது இயல்பான போக்கு. நம்முடைய பாவங்களை ஒப்புக்கொள்வதும் மனந்திரும்புவதும் நமக்கு கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது, ஏனென்றால் அது குற்ற உணர்ச்சியையும் அவமானத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தங்களைத் தயார்படுத்துவதற்காக மக்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும் (பிரயாசித்தம்) என்று யோவான் பிரசங்கித்தார்.

இந்த மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக அவர்கள் நதியில் யோவானால் ‘முழுக்காட்டுதல் பெற வேண்டும்’. ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு சடங்கு என்பது தண்ணீரில் கழுவுதல் அல்லது சுத்தப்படுத்துதல். மக்கள் சடங்குகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க ‘ஞானஸ்நானம்’ (கழுவ) கோப்பை மற்றும் பாத்திரங்களையும் செய்வார்கள். பிரதிஷ்டை மற்றும் பண்டிகைகளுக்கான தயாரிப்பில் பூசாரிகளால் அபிஷேகத்தில் (அபிஷேகா) மூர்த்திகள் சடங்கு முறையில் குளிப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். மனிதர்கள் ‘கடவுளின் உருவத்தில்’ படைக்கப்பட்டார்கள், ஆகவே ஜானின் சடங்கு நதி குளியல் என்பது ஒரு அபிஷேகத்தைப் போன்றது, இது கடவுளின் மனந்திரும்பிய உருவத்தைத் தாங்கியவர்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்காக அடையாளப்படுத்துகிறது. இன்று ஞானஸ்நானம் பொதுவாக ஒரு கிறிஸ்தவ நடைமுறையாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் இங்கே அதன் பயன்பாடு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கான தயாரிப்பில் சுத்திகரிப்பைக் குறிக்கும் பரந்த இயல்புடையதாக இருந்தது.

பிரயாசித்தட்தின் கனி

பலர் ஞானஸ்நானத்திற்காக யோவானிடம் வந்தார்கள், ஆனால் அனைவரும் நேர்மையாக ஒப்புக் கொண்டு தங்கள் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. நற்செய்தி கூறுகிறது:

பெற்றார்கள்.
7 பரிசேயரிலும் சதுசேயரிலும் அநேகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படி வருகிறதை அவன் கண்டு: விரியன் பாம்புக்குட்டிகளே! வருங்கோபத்துக்குத் தப்பித்துக்கொள்ள உங்களுக்கு வகைகாட்டினவன் யார்?
8 மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள்.
9 ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள நினையாதிருங்கள்; தேவன் இந்தக் கல்லுகளினாலே ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ளைகளை உண்டுபண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.
10 இப்பொழுதே கோடரியானது மரங்களின் வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது. ஆகையால் நல்ல கனிகொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும்.

மத்தேயு 3: 7-10

பரிசேயரும் சதுசேயரும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின் போதகர்களாக இருந்தனர், நியாயப்பிரமாணத்தின் அனைத்து மத அனுசரிப்புகளையும் கடைப்பிடிக்க கடுமையாக உழைத்தனர். இந்த தலைவர்கள், தங்கள் மத கற்றல் மற்றும் தகுதியுடன் கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் என்று எல்லோரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் யோவான் அவர்களை ‘வைப்பர்களின் அடைகாக்கும்’ என்று அழைத்து, அவர்கள் வரவிருக்கும் தீர்ப்பைப் பற்றி எச்சரித்தார்.

ஏன்?

‘மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ப பழங்களை உற்பத்தி செய்யாததன்’ மூலம் அவர்கள் உண்மையில் மனந்திரும்பவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்கள் தங்கள் பாவத்தை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, ஆனால் தங்கள் பாவங்களை மறைக்க தங்கள் மத அனுசரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்களின் மத பாரம்பரியம், நல்லது என்றாலும், மனந்திரும்புவதை விட அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்தது.

மனந்திரும்புதலின் பழம்

ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மற்றும் மனந்திரும்புதலுடன் வித்தியாசமாக வாழ ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்தது. இந்த விவாதத்தில் தங்கள் மனந்திரும்புதலை எவ்வாறு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று மக்கள் ஜானிடம் கேட்டார்கள்:

10 அப்பொழுது ஜனங்கள் அவனை நோக்கி: அப்படியானால் நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
11 அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: இரண்டு அங்கிகளையுடையவன் இல்லாதவனுக்குக் கொடுக்கக்கடவன்; ஆகாரத்தை உடையவனும் அப்படியே செய்யக்கடவன் என்றான்.
12 ஆயக்காரரும் ஞானஸ்நானம் பெறவந்து, அவனை நோக்கி: போதகரே, நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
13 அதற்கு அவன்: உங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறதற்கு அதிகமாய் ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள் என்றான்.
14 போர்ச்சேவகரும் அவனை நோக்கி: நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவன்: நீங்கள் ஒருவருக்கும் இடுக்கண்செய்யாமலும் பொய்யாய்க் குற்றஞ்சாட்டாமலும், உங்கள் சம்பளமே போதுமென்றும் இருங்கள் என்றான்.

லூக்கா 3: 10-14

யோவான் கிறிஸ்துவா?

அவருடைய செய்தியின் வலிமையால், யோவான் மேசியா என்று பலரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், கடவுளின் அவதாரமாக வர பண்டைய காலங்களிலிருந்து வாக்குறுதி அளித்தனர். இந்த விவாதத்தை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது:

15 யோவானைக்குறித்து: இவன்தான் கிறிஸ்துவோ என்று ஜனங்களெல்லாரும் எண்ணங்கொண்டு, தங்கள் இருதயங்களில் யோசனையாயிருக்கையில்,
16 யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக: நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும், நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும், அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுப்பார்.
17 தூற்றுக்கூடை அவர் கையிலிருக்கிறது, அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி, கோதுமையைத் தமது களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார்; பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் என்றான்.
18 வேறு அநேக புத்திமதிகளையும் அவன் ஜனங்களுக்குச் சொல்லிப் பிரசங்கித்தான்.

லூக்கா 3: 15-18

யோவான் மேசியா (கிறிஸ்து) விரைவில் வருவார் என்று சொன்னார், அதாவது இயேசு.

சுவாமி யோவானின் பணி மற்றும் நமக்க்கும்க்கும்

தீமைக்கு எதிரான பணியில் பலராமர் கிருஷ்ணருடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளதால், தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு மக்களை தயார்படுத்துவதன் மூலம் யோவான் இயேசுவுடன் கூட்டு சேர்ந்தார். யோவான் அவர்களுக்கு அதிகமான சட்டங்களை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களைத் ஆயத்தமாகவில்லை, மாறாக, அவர்கள் செய்த பாவங்களிலிருந்து (பிரயசித்தம்) மனந்திரும்பும்படி அவர்களை அழைப்பதன் மூலமும், அவர்களின் உள் மனந்திரும்புதல் இப்போது அவர்களைத் தயார்படுத்தியிருப்பதைக் காண்பிப்பதற்காக நதியில் சடங்கு குளிப்பதும் (தன்நிறைவான).

இது எங்கள் அவமானத்தையும் குற்ற உணர்ச்சியையும் அம்பலப்படுத்துவதால் கடுமையான சந்நியாசி விதிகளை பின்பற்றுவது கடினம். அப்போது மதத் தலைவர்களால் தங்களை மனந்திரும்ப முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை மறைக்க மதத்தைப் பயன்படுத்தினர். அந்த தேர்வின் காரணமாக அவர்கள் இயேசு வந்தபோது தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் புரிந்துகொள்ளத் தயாராக இல்லை. யோவானின் எச்சரிக்கை இன்றும் பொருத்தமானது. நாம் பாவத்திலிருந்து மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கோருகிறார். நாம்?

சாத்தானால் சோதிக்கப்படும்போது இயேசுவின் நபரை நாம் தொடர்ந்து ஆராய்கிறோம்.

இயேசு ஆசாரங்களை எவ்வாறு மேற்கொண்டார்.

ஒரு தர்ம வாழ்க்கை நான்கு ஆசிரமங்களாக (ஆஷ்ரமங்களாக) பிரிக்கிறது. ஆசிரமங்கள் / ஆஷ்ரமங்கள் என்பது ஒருவரின் வாழ்க்கையின் நிலைக்கு பொருத்தமான குறிக்கோள்கள், பங்களிப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள். வாழ்க்கையை நிலைகளாகப் பிரிப்பது, ஆசிரம தர்மம், நான்கு முற்போக்கான நிலைகளில் செல்லும் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சிகளுடன் பொருந்துகிறது. இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படும் வசனங்களில் விரிவாக உள்ளது, இது இளைஞர்களிடமிருந்தும், இளமைப் பருவத்திலிருந்தும், மூத்த வயதினரிடமிருந்தும், முதியவர்களிடமிருந்தும் முன்னேறும்போது நமது கடமைகள் வேறுபடுகின்றன என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இயேசு, மகாஉன்னத கடவுளின் அவதாரமாக, அவர் பிறந்த சிறிது நேரத்திலேயே, ஆசிரம தர்மத்தைத் தொடங்கினார். அவர் எவ்வாறு அவ்வாறு செய்தார் என்பது போதனையானது, ஏனென்றால் நம்முடைய ஆசிரமங்களுக்கு நாம் சரியான முறையில் வாழ முற்படும்போது அவர் பின்பற்ற ஒரு முன்மாதிரி அளிக்கிறார். நாம் பிரம்மாச்சாரியாவிலிருந்து தொடங்குகிறோம், அங்கு உபநயனம், வித்யாரம்பம் போன்ற மைல்கற்களைக் காணலாம்.

இயேசு பிரம்மச்சாரியராக

மாணவர் ஆசிரமம், பிரம்மச்சாரியாம், முதலில் வருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், மாணவர் பிரம்மச்சரியத்தில் வாழ்கிறனர், பின்னர் அவனோ / அவளோ எதிர்கால சேவைக்கு தன்னை தயார் செய்யகின்றனர். சற்றே வித்தியாசமாக இருந்தாலும், இன்றைய உபநாயனைப் போன்ற ஒரு எபிரேய தீட்சை விழா மூலம் இயேசு பிரம்மச்சாரியாவிற்குள் நுழைந்தார். நற்செய்திகள் அவரது உபநயனத்தை இதுபோன்று பதிவு செய்கின்றன.

இயேசுவின் உபநயனம்

22மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறினபோது,

23முதற்பேறான எந்த ஆண்பிள்ளையும் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானதென்னப்படும் என்று கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரைக் கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக்கொடுக்கவும்,

24கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி, ஒரு ஜோடு காட்டுப்புறாவையாவது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகளையாவது பலியாகச் செலுத்தவும், அவரை எருசலேமுக்குக் கொண்டுபோனார்கள்.

25அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான்; அவன் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவனாயும், இஸ்ரவேலின் ஆறுதல்வரக் காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான்; அவன்மேல் பரிசுத்தஆவி இருந்தார்.

26கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணுமுன்னே மரணமடையமாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுமிருந்தது.

27அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான். இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாயப்பிரமாணமுறைமையின்படி செய்வதற்குத் தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டுவருகையில்,

28அவன் அவரைத் தன் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டு, தேவனை ஸ்தோத்திரித்து:

29ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போகவிடுகிறீர்;

30புறஜாதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும், உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாகவும்,

31தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம்பண்ணின,

32உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான்.

33அவரைக்குறித்துச் சொல்லப்பட்டவைகளுக்காக யோசேப்பும் அவருடைய தாயாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

34பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து, அவருடைய தாயாகிய மரியாளை நோக்கி: இதோ, அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக, இஸ்ரவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும், விரோதமாகப் பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும், இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

35உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும் என்றான்.

36ஆசேருடைய கோத்திரத்தாளும், பானுவேலின் குமாரத்தியுமாகிய அன்னாள் என்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தாள்; அவள் கன்னிப்பிராயத்தில் விவாகமானதுமுதல் ஏழுவருஷம் புருஷனுடனே வாழ்ந்தவளும், அதிக வயதுசென்றவளுமாயிருந்தாள்.

37ஏறக்குறைய எண்பத்துநாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தைவிட்டு நீங்காமல், இரவும் பகலும் உபவாசித்து, ஜெபம்பண்ணி, ஆராதனை செய்துகொண்டிருந்தாள்.

38அவளும் அந்நேரத்திலே வந்து நின்று, கர்த்தரைப் புகழ்ந்து, எருசலேமிலே மீட்புண்டாகக் காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரைக்குறித்துப் பேசினாள்.

39கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சகலத்தையும் அவர்கள் செய்துமுடித்தபின்பு, கலிலேயா நாட்டிலுள்ள தங்கள் ஊராகிய நாசரேத்துக்குத் திரும்பிப்போனார்கள்.

40பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பெலன்கொண்டு, ஞானத்தினால் நிறைந்தது. தேவனுடைய கிருபையும் அவர்மேல் இருந்தது.

லூக்கா 2: 22-40

இன்று சில உபநயன விழாக்களில் ஒரு கோயிலில் ஆடு பலியாக்கப்படுகிறது. எபிரேய உபநயன விழாக்களிலும் இது சாதாரணமானது, ஆனால் மோசேயின் சட்டம் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு ஆட்டுக்கு பதிலாக புறாக்களை வழங்க அனுமதித்தது. இயேசு தாழ்மையுடன் வளர்க்கப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம், ஏனெனில் அவரது பெற்றோர் ஒரு ஆட்டை வாங்க முடியாது, அதற்கு பதிலாக புறாக்களை வழங்கினர்.

சிமியோன் என்ற புனித முனிவர், இயேசு ‘எல்லா நாடுகளுக்கும்’ அதாவது வெவ்வேறு மொழி இனத்தவருக்கும் ‘மீட்பையும்’ ‘ஒளியையும்’ தருவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். ஆகவே, நாம் உலகின் மொழி குழுக்களில் ஒன்றைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ‘இரட்சிப்பை’ கொண்டுவரும் ஒரு ‘ஒளி’, இயேசுவாகும். இயேசு இதை எவ்வாறு செய்கிறார் என்பதை நாம் பின்னர் காணலாம்.

ஆனால் இந்த பாத்திரத்தை நிறைவேற்ற இயேசு அறிவிலும் கல்வியிலும் தொடங்கப்பட வேண்டும். இந்த வித்யாரம்பம் தீட்சை அவரது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தபோது சரியாக குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் அவரது குடும்பம் அறிவு, கல்வி மற்றும் கற்றல் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதும் வலியுறுத்துவதும் தெளிவாக உள்ளது, ஏனெனில் 12 வயது நிரம்பிய அவரது அறிவின் நிலையின் சிறுபடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே பதிவு:

41 அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்குப் போவார்கள்.
42 அவருக்குப் பன்னிரண்டு வயதானபோது, அவர்கள் அந்தப் பண்டிகைமுறைமையின்படி எருசலேமுக்குப்போய்,
43 பண்டிகைநாட்கள் முடிந்து, திரும்பி வருகிறபோது, பிள்ளையாகிய இயேசு எருசலேமிலே இருந்துவிட்டார்; இது அவருடைய தாயாருக்கும் யோசேப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது.
44 அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்திலே இருப்பாரென்று அவர்கள் நினைத்து, ஒருநாள் பிரயாணம் வந்து, உறவின்முறையாரிடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்திலும் அவரைத் தேடினார்கள்.
45 காணாததினாலே அவரைத் தேடிக்கொண்டே எருசலேமுக்குத் திரும்பிப் போனார்கள்.
46 மூன்று நாளைக்குப் பின்பு, அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும், அவர்கள் பேசுகிறதைக் கேட்கவும், அவர்களை வினாவவும் கண்டார்கள்.
47 அவர் பேசக்கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுத்தரங்களையுங்குறித்துப் பிரமித்தார்கள்.
48 தாய் தகப்பன்மாரும் அவரைக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி: மகனே! ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச்செய்தாய்? இதோ, உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோடே உன்னைத் தேடினோமே என்றாள்.
49 அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏன் என்னைத் தேடினீர்கள்? என் பிதாவுக்கடுத்தவைகளில் நான் இருக்கவேண்டியதென்று நீங்கள் அறியீர்களா என்றார்.
50 தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்துகொள்ளவில்லை.
51 பின்பு, அவர் அவர்களுடனே கூடப்போய், நாசரேத்தூரில் சேர்ந்து, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தார். அவருடைய தாயார் இந்தச் சங்கதிகளையெல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்துக்கொண்டாள்.

லூக்கா 2: 41-51

எபிரேய வேதங்களின் நிறைவேற்றம்

இயேசுவின் குழந்தைப் பருவமும் வளர்ச்சியும், அவருடைய பிற்கால சேவைக்கான ஆயத்தமாக ஏசாயா முனிவரால் முன்னறிவிக்கப்பட்டது:

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்று காலவரிசையில் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்)

“1ஆகிலும் அவர் செபுலோன் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல அது இருண்டிருப்பதில்லை; ஏனென்றால் அவர் கடற்கரையருகிலும், யோர்தான் நதியோரத்திலுமுள்ள புறஜாதியாருடைய கலிலேயாவாகிய அத்தேசத்தைப் பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார்.

6நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக்கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும்.”

ஏசாயா 9: 1, 6

இயேசுவின் ஸ்னனா

பிரம்மச்சாரிய நிறைவு பெரும்பாலும் ஸ்னனா அல்லது சமவர்த்தனாவால் கொண்டாடப்படுகிறது. இது பொதுவாக ஆசிரியர்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் ஒரு சடங்கு குளியல் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. ஞானஸ்நானம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சடங்கில் ஆற்றில் மக்களைக் குளிப்பாட்டிய யோவான் ஸ்னானகன் மூலம் இயேசு சமவர்த்தனாவைக் கொண்டாடினார். மார்க்கின் நற்செய்தி (நான்கு பைபிள் நற்செய்திகளில் ஒன்று) இயேசுவின் ஸ்னனாவிலிருந்து தொடங்குகிறது:

வனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம்.
2 இதோ, நான் என் தூதனை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன், அவன் உமக்கு முன்னே போய், உமக்கு வழியை ஆயத்தம்பண்ணுவான் என்றும்;
3 கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவருக்குப் பாதைகளைச் செவ்வைபண்ணுங்கள், என்று வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்றும், தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாய்;
4 யோவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்நானங்கொடுத்து, பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தான்.
5 அப்பொழுது யூதேயா தேசத்தார் அனைவரும் எருசலேம் நகரத்தார் யாவரும், அவனிடத்திற்குப்போய், தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு, யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.
6 யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையைத் தரித்து, தன் அரையில் வார்கச்சையைக் கட்டிக்கொண்டவனாயும், வெட்டுக்கிளியையும் காட்டுத்தேனையும் புசிக்கிறவனாயும் இருந்தான்.
7 அவன்: என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப்பின் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரைக் குனிந்து அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல.
8 நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன்; அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான்.
9 அந்த நாட்களில், இயேசு கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து வந்து, யோர்தான் நதியில் யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்.
10 அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே, வானம் திறக்கப்பட்டதையும், ஆவியானவர் புறாவைப்போல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார்

.மாற்கு 1: 1-10

கிரிஹஸ்தாவாக இயேசு

பொதுவாக கிரிஹஸ்தா, அல்லது வீட்டுக்காரர், ஆசிரமம் பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்தைப் பின்பற்றுகிறது, இருப்பினும் சில சந்நியாசிகள் கிரிஹஸ்த ஆசிரமத்தைத் தவிர்த்து நேரடியாக சன்னியாசத்திற்க்கு (துறத்தல்) செல்கிறார்கள். இயேசு அவ்வாறு செய்யவில்லை. அவரது தனித்துவமான பணி காரணமாக அவர் கிரிஹஸ்தாவை பின்னர் வரை ஒத்திவைத்தார். பிற்காலத்தில் கிரிஹஸ்த ஆசிரமத்தில் அவர் ஒரு மணமகளையும் குழந்தைகளையும் அழைத்துச் செல்வார், ஆனால் வேறு நிலையில் நடை பெறும். உடல் திருமணங்களும் குழந்தைகளும் அவரது இன்னும் காணப்படாத திருமணம் மற்றும் குடும்பத்தை அடையாளப்படுத்துகின்றன. அவருடைய மணமகளைப் பற்றி பைபிள் விளக்குகிறது:

“ நாம் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் துதிசெலுத்தக்கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கலியாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம்பண்ணினாள் என்று சொல்லக்கேட்டேன்.”

வெளிப்படுத்துதல் 19: 7

ஆபிரகாம் மற்றும் மோசேயுடன் இயேசு ஆட்டுக்குட்டி’ என்று அழைக்கப்பட்டார். இந்த ஆட்டுக்குட்டி ஒரு மணப்பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளும், ஆனால் அவர் பிரம்மச்சாரியரை முடித்தபோது அவள் தயாராக இல்லை. உண்மையில், அவரது வாழ்க்கை நோக்கம் அவளை தயார்படுத்துவதாக இருந்தது. கிரிஹஸ்தாவை இயேசு ஒத்திவைத்ததால், அவர் திருமணத்திற்கு எதிரானவர் என்று சிலர் ஊகிக்கின்றனர். ஆனால் சன்னியாசனாக அவர் பங்கேற்ற முதல் செயல்பாடு ஒரு திருமணமாகும்.

வனப்பிரஸ்தாவாக இயேசு

குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்காக அவர் முதலில் செய்ய வேண்டியது:

10ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலேயும் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டுவந்து சேர்க்கையில் அவர்களுடைய இரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கேற்றதாயிருந்தது.

எபிரெயர் 2:10

‘அவர்களின் இரட்சிப்பின் முன்னோடி’ இயேசுவைக் குறிக்கிறது, குழந்தைகளுக்கு முன்பு அவர் முதலில் ‘துன்பங்களை’ அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது. ஆகவே, ஞானஸ்நானத்தின் ஸ்னனாவுக்குப் பிறகு அவர் நேரடியாக வனப்பிரஸ்தாவுக்கு (வனவாசிக்கு) சென்றார், அங்கு அவர் வனாந்தரத்தில் சோதனையினால் பாதிக்கப்பட்டார், இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சன்னியாசாக இயேசு

வனப்பிரஸ்தா வனாந்தரத்தில் இருந்த உடனேயே, இயேசு எல்லா உடல் உறவுகளையும் கைவிட்டு, அலைந்து திரிந்த ஆசிரியராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். இயேசுவின் சன்யாச ஆசிரமம் மிகவும் பிரபலமானது. அவரது சன்யாசத்தை நற்செய்திகள் இவ்வாறு விவரிக்கின்றன:

23 பின்பு, இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கிச் சொஸ்தமாக்கினார்.

மத்தேயு 4: 23

இந்த நேரத்தில் அவர் பெரும்பாலும் கிராமத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு, தனது சொந்த எபிரேய / யூத மக்களுக்கு வெளியே கூட பயணம் செய்தார். அவர் தனது சன்யாச வாழ்க்கையை விவரித்தார்:

18 பின்பு, திரளான ஜனங்கள் தம்மைச் சூழ்ந்திருக்கிறதைக் கண்டு, அக்கரைக்குப் போகக்கட்டளையிட்டார்.
19 அப்பொழுது, வேதபாரகன் ஒருவன் வந்து: போதகரே! நீர் எங்கே போனாலும் நான் உம்மைப் பின்பற்றி வருவேன் என்றான்.
20 அதற்கு இயேசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும் ஆகாயத்துப்பறவைகளுக்குக் கூடுகளும் உண்டு; மனுஷகுமாரனுக்கோ தலைசாய்க்க இடமில்லை என்றார்.

மத்தேயு 8: 18-20

அவர், மனுஷகுமாரனயினும் வாழ இடமில்லை, அவரைப் பின்தொடர்ந்தவர்களும் அதையே எதிர்பார்க்க வேண்டும். சன்யாசாவில் அவருக்கு எவ்வாறு நிதி ஆதரவு கிடைத்தது என்பதையும் நற்செய்திகள் விளக்குகின்றன

ன்பு, அவர் பட்டணங்கள்தோறும் கிராமங்கள் தோறும் பிரயாணம்பண்ணி, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குரிய நற்செய்தியைக் கூறிப் பிரசங்கித்துவந்தார். பன்னிருவரும் அவருடனேகூட இருந்தார்கள்.
2 அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கிக் குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும், ஏழு பிசாசுகள் நீங்கின மகதலேனாள் என்னப்பட்ட மரியாளும்,
3 ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்துகொண்டுவந்த மற்ற அநேகம் ஸ்திரீகளும் அவருடனே இருந்தார்கள்.

லூக்கா 8: 1-3

சன்யாசா பொதுவாக ஒருவரின் ஊழியர்களுடன் மட்டுமே அலைந்து திரிவதன் மூலம் குறிக்கப்படுகிறார். தம்மைப் பின்பற்றும்படி இயேசு வழிநடத்தும்போது இயேசு இதைக் கற்பித்தார். இவை அவருடைய அறிவுறுத்தல்கள்:

6 அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தைக் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு; கிராமங்களிலே சுற்றித்திரிந்து, உபதேசம்பண்ணினார்.
7 அவர் பன்னிருவரையும் அழைத்து, அசுத்த ஆவிகளைத் துரத்த அதிகாரங்கொடுத்து,
8 வழிக்குப் பையையாகிலும், அப்பத்தையாகிலும், கச்சையில் காசையாகிலும் எடுத்துக்கொண்டுபோகாமல், ஒரு தடியை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு போகவும்;
9 பாதரட்சைகளைப் போட்டுக்கொண்டுபோகவும், இரண்டு அங்கிகளைத் தரியாதிருக்கவும் கட்டளையிட்டார்.
10 பின்பு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கேயாகிலும் ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால், அவ்விடத்தை விட்டுப் புறப்படுகிறவரைக்கும் அங்கேதானே தங்கியிருங்கள்.

மாற்கு 6: 6-10

இயேசுவின் சன்யாச ஆசிரமம் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு குருவாக ஆனார், அவருடைய போதனைகள், பல சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் (மகாத்மா காந்தி போன்றவர்கள்) உலகத்தை பாதித்தன, உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தும் நுண்ணறிவுகளையும் வழங்கினர். அவரது சன்யாச ஆசிரமத்தின் போது அவர் அனைவருக்கும் வழங்கிய வழிகாட்டுதல், கற்பித்தல் மற்றும் வாழ்க்கை பரிசை நாம் பின்னர் கற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் முதலில் யோவானின் போதனையைப் பார்க்கிறோம் (ஸ்னனாவை நிர்வகித்தவர்).

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு: ரிஷிகளின் முன்னறிவிக்கப்பட்டு, தேவர்களால் பறைசாற்றப்பட்டு & தீமையால் அச்சுறுத்தப்பட்டது

இயேசுவின் பிறப்பு (யேசு சத்சங்) தான் மிகவும் பரவலாக கொண்டாடப்படும் உலகளாவிய விடுமுறைக்கு காரணம் – கிறிஸ்துமஸ். கிறிஸ்மஸைப் பற்றி பலர் அறிந்திருந்தாலும், இயேசுவின் பிறப்பை நற்செய்திகளிலிருந்து அறிந்தவர்கள் குறைவு. இந்த பிறந்த கதை சாண்டாஸ் மற்றும் பரிசுகளுடன் நவீனகால கிறிஸ்துமஸை விட மிகச் சிறந்தது, எனவே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

இந்த இரண்டு கதைகளுக்கும் இடையில் பல ஒற்றுமைகள் இருப்பதால், இயேசுவின் பிறப்பைப் பற்றி பைபிளில் அறிய ஒரு பயனுள்ள வழி கிருஷ்ணரின் பிறப்புடன் ஒப்பிடுவது.

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு பற்றிய பல்வேறு விவரங்களை பல்வேறு வசனங்கள் தருகின்றன. ஹரிவம்சத்தில், கலனேமின் என்ற அரக்கன் துன்மார்க்கன் கம்சமாக மீண்டும் பிறந்தான் என்று விஷ்ணுவுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்சாவை அழிக்க முடிவுசெய்து, விஷ்ணு கிருஷ்ணராக வாசுதேவன் (முன்னாள் முனிவர் ஒரு இடையனாக மீண்டும் பிறந்தார்) மற்றும் அவரது மனைவி தேவகியின் வீட்டிற்கு பிறக்க அவதாரம் எடுக்கிறார்.

பூமியில், கம்ச-கிருஷ்ணா மோதல் தீர்க்கதரிசனத்தால் தொடங்கியது, வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கம்சாவிற்கு அறிவித்தபோது, தேவகியின் மகன் கம்சாவைக் கொன்றுவிடுவான் என்று முன்னறிவித்தார். எனவே, கம்சா தேவகியின் சந்ததியைப் பற்றி பயந்து, அவளையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் சிறையில் அடைத்தார், விஷ்ணுவின் அவதாரத்தைத் தாக்காதபடி பிறக்கும்போதே தனது குழந்தைகளை கொலை செய்தார்.

இருப்பினும், , வைஷ்ணவ பக்தர்களின் கூற்றுப்படி, கிருஷ்ணர் தேவகிக்கு பிறந்தார் அவர் பிறந்த உடனேயே அவரது பிறப்புக்கு கிரகங்கள் தானாகவே சரிசெய்யப்பட்டதால் செழிப்பு மற்றும் அமைதியின் சூழல் இருந்தது.

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை கம்சத்தால் அழிக்காமல் காப்பாற்ற வாசுதேவா (கிருஷ்ணாவின் பூமிக்குரிய தந்தை) தப்பித்ததை புராணங்கள் விவரிக்கின்றன. அவரும் தேவகியும் பொல்லாத ராஜாவால் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சிறையை விட்டு வெளியேறிய வாசுதேவா குழந்தையுடன் ஆற்றின் குறுக்கே தப்பினார். ஒரு கிராமத்தில் பாதுகாப்பாக இருந்தபோது, கிருஷ்ணா குழந்தை ஒரு உள்ளூர் பெண் குழந்தையுடன் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டது. கம்சா பின்னர் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட பெண் குழந்தையை கண்டுபிடித்து கொலை செய்தார். குழந்தைகளின் பரிமாற்றத்தை மறந்த நந்தா மற்றும் யசோதா (பெண் குழந்தையின் பெற்றோர்) கிருஷ்ணரை தங்கள் எளிய இடையனாக வளர்த்தனர். கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள் கிருஷ்ணா ஜன்மாஷ்டமி என்று கொண்டாடப்படுகிறது.

இயேசுவின் பிறப்பை எபிரேய வேதங்கள் முன்னறிவிக்கின்றன

தேவகியின் மகன் தன்னைக் கொன்றுவிடுவான் என்று கம்சாவிடம் தீர்க்கதரிசனம் கூறியது போல, எபிரேய முனிவர்கள் வரவிருக்கும் மேசியா / கிறிஸ்துவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்களைப் பெற்றார்கள். இருப்பினும், இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் இயேசுவின் பிறப்புக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல தீர்க்கதரிசிகளால் பெறப்பட்டு எழுதப்பட்டன. காலவரிசை எபிரேய வேதங்களின் பல தீர்க்கதரிசிகளைக் காட்டுகிறது, இது அவர்களின் தீர்க்கதரிசனங்கள் எப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்டன என்பதைக் குறிக்கிறது. அடி வேரிலிருந்து துளிப்பதுபோல் போல அவரின் வருவகையை முன்னறிவித்து, இயேசு என்ற =அவருடைய பெயரை தீர்க்கதரிசனமாக சொன்னார்கள்.

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்றில் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்). ஏசாயாவைப் போலவே மீகாவையும் கவனியுங்கள்

இந்த வரவிருக்கும் நபரின் பிறப்பின் தன்மை குறித்து ஏசாயா மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க தீர்க்கதரிசனத்தை பதிவு செய்தார். எழுதப்பட்டபடி:

14 ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார்; இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாள்.

ஏசாயா 7:14

இது பண்டைய எபிரேயர்களைக் குழப்பியது. ஒரு கன்னிக்கு எப்படி ஒரு மகன் இருக்க முடியும்? அது சாத்தியமற்றது. எவ்வாறாயினும், இந்த மகன் இம்மானுவேல் என்று தீர்க்கதரிசனம் கணித்துள்ளது, அதாவது ‘கடவுள் நம்முடன்’ என்பதாகும். உலகைப் படைத்த உன்னதமான கடவுள் பிறக்க வேண்டும் என்றால் அது கற்பனைக்குரியது. ஆகவே, எபிரேய வேதங்களை நகலெடுத்த முனிவர்களும் எழுத்தாளர்களும் வேதங்களிலிருந்து தீர்க்கதரிசனத்தை அகற்றத் துணியவில்லை, அங்கே அது பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து, அதன் நிறைவேற்றத்திற்காகக் காத்திருந்தது.

ஏசாயா கன்னிப் பிறப்பை தீர்க்கதரிசனம் கூறிய அதே நேரத்தில், மற்றொரு தீர்க்கதரிசி மீகா முன்னறிவித்தார்:

எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமே, நீ யூதேயாவிலுள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும், இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார்; அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது.

மீகா 5: 2

அவரது உடல் பிறப்புக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே – அதன் தோற்றம் ‘பண்டைய காலங்களிலிருந்து’ மாமன்னர் தாவீதின் மூதாதையர் நகரம் பெத்லகேமில் இருந்து, ஆட்சியாளர் வருவார்.

கிறிஸ்துவின் பிறப்பு – தேவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக யூதர்கள் / எபிரேயர்கள் இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் நடக்கக் காத்திருந்தார்கள். பலர் நம்பிக்கையை கைவிட்டனர், மற்றவர்கள் அவர்களை மறந்துவிட்டார்கள், ஆனால் தீர்க்கதரிசனங்கள் வரும் நாளை எதிர்பார்த்து அமைதியான சாட்சிகளாக இருந்தன. இறுதியாக, கிமு 5 இல் ஒரு சிறப்பு தூதர் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு ஒரு குழப்பமான செய்தியைக் கொண்டு வந்தார். கம்சா வானத்திலிருந்து ஒரு குரலைக் கேட்டது போல, இந்த பெண் வானத்திலிருந்து ஒரு தூதரைப் பெற்றார், ஒரு தேவா அல்லது கேப்ரியல் என்ற தூதன். நற்செய்தி பதிவுகள்:

26 ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன், கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்தென்னும் ஊரில்,
27 தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகையினிடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான்; அந்தக் கன்னிகையின் பேர் மரியாள்.
28 அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து: கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான்.
29 அவளோ அவனைக்கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி, இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தாள்.
30 தேவதூதன் அவளை நோக்கி: மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபைபெற்றாய்.
31 இதோ, நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய்; அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக.
32 அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்குக் கொடுப்பார்.
33 அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார்; அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான்.
34 அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி: இது எப்படியாகும்? புருஷனை அறியேனே என்றாள்.
35 தேவதூதன் அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும்; உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும்; ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படும்.
36 இதோ, உனக்கு இனத்தாளாயிருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர்வயதிலே ஒரு புத்திரனைக் கர்ப்பந்தரித்திருக்கிறாள்; மலடியென்னப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம்.
37 தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்.
38 அதற்கு மரியாள்: இதோ, நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகக்கடவது என்றாள். அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான்.

லூக்கா 1: 26-38

கேப்ரியல் செய்திக்கு ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றி, கன்னி மரியாவுக்கு இயேசு பிறப்பார். ஆனால் பிறப்பு பெத்லகேமில் இருக்கும் என்று மீகா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தாள், மரியா நாசரேத்தில் வாழ்ந்தாள். மீகாவின் தீர்க்கதரிசனம் தோல்வியடையும்? நற்செய்தி தொடர்கிறது:

ந்நாட்களில் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்படவேண்டுமென்று அகுஸ்துராயனால் கட்டளை பிறந்தது.
சீரியா நாட்டிலே சிரேனியு என்பவன் தேசாதிபதியாயிருந்தபோது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று.
அந்தப்படி குடிமதிப்பெழுதப்படும்படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்குப் போனார்கள்.
அப்பொழுது யோசேப்பும், தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாயிருந்தபடியினாலே, தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டுக் கர்ப்பவதியான மரியாளுடனே குடிமதிப்பெழுதப்படும்படி,
கலிலேயா நாட்டிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டிலுள்ள பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்குப்போனான்.
அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில், அவளுக்குப் பிரசவகாலம் நேரிட்டது.
அவள் தன் முதற்பேறான குமாரனைப்பெற்று, சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால், பிள்ளையைத் துணிகளில் சுற்றி, முன்னணையிலே கிடத்தினாள்.
அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி, இராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையைக் காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.
அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்திலே வந்து நின்றான், கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களைச் சுற்றிலும் பிரகாசித்தது; அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள்.
10 தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்.
11 இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்குத் தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார்.
12 பிள்ளையைத் துணிகளில் சுற்றி, முன்னணையில் கிடத்தியிருக்கக்காண்பீர்கள்; இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான்.
13 அந்தணமே பரமசேனையின் திரள் அந்தத் தூதனுடனே தோன்றி:
14 உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே சமாதானமும், மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி, தேவனைத் துதித்தார்கள்.
15 தேவதூதர்கள் அவர்களை விட்டுப் பரலோகத்துக்குப் போனபின்பு, மேய்ப்பர்கள் ஒருவரையொருவர் நோக்கி: நாம் பெத்லகேம் ஊருக்குப் போய், நடந்ததாகக் கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்தக் காரியத்தைப் பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி,
16 தீவிரமாய் வந்து, மரியாளையும், யோசேப்பையும், முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள்.
17 கண்டு, அந்தப் பிள்ளையைக் குறித்துத் தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட சங்கதியைப் பிரசித்தம்பண்ணினார்கள்.
18 மேய்ப்பராலே தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதைக் கேட்ட யாவரும் அவைகளைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
19 மரியாளோ அந்தச் சங்கதிகளையெல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து, சிந்தனைபண்ணினாள்.
20 மேய்ப்பர்களும் தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதின்படியே கேட்டு, கண்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி, துதித்துக்கொண்டு திரும்பிப்போனார்கள்.

லூக்கா 2: 1-20

உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபர், ரோமானிய பேரரசர் தானே ஒரு ஏகாதிபத்திய ஆணையை வெளியிட்டார், இதனால் மேரி & ஜோசப் நாசரேத்திலிருந்து பெத்லகேமுக்கு பயணிக்க, இயேசுவின் பிறப்புக்கான நேரத்திற்கு வந்தார்கள். மீகாவின் தீர்க்கதரிசனமும் நிறைவேறியது.

ஒரு எளிய இடையனாக கிருஷ்ணரைப் போலவே, இயேசுவும் தாழ்மையுடன் பிறந்தார் – மாடுகள் மற்றும் பிற விலங்குகள் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையத்தில், அவரை எளிய மேய்ப்பர்கள் பார்வையிட்டனர். ஆயினும் வானத்தின் தேவதைகள் அல்லது தேவர்கள் அவருடைய பிறப்பைப் பற்றி இன்னும் பாடியுள்ளனர்.

தீமையால் அச்சுறுத்தப்பட்டது

கிருஷ்ணாவின் பிறப்பில், அவரது வருகையால் அச்சுறுத்தலை உணர்ந்த கம்சா மன்னரிடமிருந்து அவரது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டது. அதேபோல், இயேசு பிறந்த தருணத்தில் அவரது வாழ்க்கை உள்ளூர் மன்னர் ஏரோதுவிடம் ஆபத்தில் இருந்தது. வேறு எந்த ராஜாவையும் (அதாவது ‘கிறிஸ்து’ என்பதாகும்) தனது ஆட்சியை அச்சுறுத்துவதை ஏரோது விரும்பவில்லை. சுவிசேஷங்கள் விளக்குகின்றன:

ரோது ராஜாவின் நாட்களில் யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்தபொழுது, கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசலேமுக்கு வந்து,
யூதருக்கு ராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தைக் கண்டு, அவரைப் பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள்.
ஏரோதுராஜா அதைக் கேட்டபொழுது, அவனும் அவனோடுகூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள்.
அவன் பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் கூடி வரச்செய்து: கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான்.
அதற்கு அவர்கள்: யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமிலே பிறப்பார்; அதேனென்றால்:
யூதேயா தேசத்திலுள்ள பெத்லகேமே, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல; என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்தில் இருந்து புறப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள்.
அப்பொழுது ஏரோது, சாஸ்திரிகளை ரகசியமாய் அழைத்து, நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தைக் குறித்து அவர்களிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்து:
நீங்கள் போய், பிள்ளையைக்குறித்துத் திட்டமாய் விசாரியுங்கள்; நீங்கள் அதைக் கண்டபின்பு, நானும் வந்து அதைப் பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று சொல்லி, அவர்களைப் பெத்லகேமுக்கு அனுப்பினான்.
ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டுப் போகையில், இதோ, அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்திற்குமேல் வந்து நிற்கும்வரைக்கும் அவர்களுக்குமுன் சென்றது.
10 அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்ட போது, மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷமடைந்தார்கள்.
11 அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, பிள்ளையையும் அதின் தாயாகிய மரியாளையும் கண்டு, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதைப் பணிந்துகொண்டு, தங்கள் பொக்கிஷங்களைத் திறந்து, பொன்னையும் தூபவர்க்கத்தையும் வெள்ளைப்போளத்தையும் அதற்குக் காணிக்கையாக வைத்தார்கள்.
12 பின்பு, அவர்கள் ஏரோதினிடத்திற்குத் திரும்பிப் போகவேண்டாம் என்று சொப்பனத்தில் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு, வேறு வழியாய்த் தங்கள் தேசத்திற்குத் திரும்பிப்போனார்கள்.
13 அவர்கள் போனபின்பு, கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் யோசேப்புக்குக் காணப்பட்டு: ஏரோது பிள்ளையைக் கொலைசெய்யத் தேடுவான்; ஆதலால் நீ எழுந்து, பிள்ளையையும் அதின் தாயையும் கூட்டிக்கொண்டு எகிப்துக்கு ஓடிப்போய், நான் உனக்குச் சொல்லும் வரைக்கும் அங்கேயே இரு என்றான்.
14 அவன் எழுந்து, இரவிலே பிள்ளையையும் அதின் தாயையும் கூட்டிக்கொண்டு, எகிப்துக்குப் புறப்பட்டுப் போய்,
15 ஏரோதின் மரணபரியந்தம் அங்கே இருந்தான். எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று, தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.
16 அப்பொழுது ஏரோது தான் சாஸ்திரிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டதைக் கண்டு, மிகுந்த கோபமடைந்து, ஆட்களை அனுப்பி, தான் சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்த காலத்தின்படியே, பெத்லகேமிலும் அதின் சகல எல்லைகளிலுமிருந்த இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா ஆண்பிள்ளைகளையும் கொலைசெய்தான்.
17 புலம்பலும் அழுகையும் மிகுந்த துக்கங்கொண்டாடலுமாகிய கூக்குரல் ராமாவிலே கேட்கப்பட்டது; ராகேல் தன் பிள்ளைகளுக்காக அழுது, அவைகள் இல்லாதபடியால் ஆறுதலடையாதிருக்கிறாள் என்று,
18 எரேமியா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது அப்பொழுது நிறைவேறிற்று.

மத்தேயு 2: 1-18

இயேசு மற்றும் கிருஷ்ணரின் பிறப்புகள் பொதுவானவை. விஷ்ணுவின் அவதாரமாக கிருஷ்ணர் நினைவுகூரப்படுகிறார். உலகை படைத்த லோகோஸைப் போல, இயேசுவின் பிறப்பு உலகின் மிக உயர்ந்த கடவுளின் அவதாரம். இரண்டு பிறப்புகளும் தீர்க்கதரிசனங்களால் முந்தியவை, பரலோக தூதர்களைப் பயன்படுத்தின, தீய ராஜாக்களால் அவர்கள் வருவதை எதிர்த்தன.

ஆனால் இயேசுவின் விரிவான பிறப்பின் பின்னணியில் இருந்த நோக்கம் என்ன? அவர் ஏன் வந்தார்? மனித வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்து, நம்முடைய ஆழ்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக மிக உயர்ந்த கடவுள் அறிவித்தார். கலனேமினை அழிக்க கிருஷ்ணர் வந்தபோது, ​​இயேசு தம்முடைய எதிரியை அழிக்க வந்தார், எங்களை கைதியாக வைத்திருந்தார். நற்செய்திகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இயேசுவின் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருவதால், இது எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது, இன்று நமக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம்.

பிரம்மம் மற்றும் ஆத்மாவைப் புரிந்து கொள்ள லோகோஸ்சின் அவதாரம்.

பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரை அடையாளம் காணும் பொதுவான பெயர் பிரம்மா. பண்டைய ரிக்  வேதத்தில் (கிமு 1500) பிரஜாபதி பொதுவாக படைப்பாளருக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் புராணங்களில் இது பிரம்மாவால் மாற்றப்பட்டது. இன்றைய பயன்பாட்டில், பிரம்மா, படைப்பாளராக, விஷ்ணு, (பாதுகாவலர்) மற்றும் சிவன் (அழிப்பவர்) ஆகியோருடன் தெய்வீக திரிமூர்த்தியின் (திரி-யூன் கடவுள்) மூன்று அம்சங்களில் ஒன்றாகும். ஈஸ்வரா (ஈஷ்வரா) என்பது பிரம்மாவிற்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஏனெனில் இது படைப்பை ஏற்படுத்திய உயர் ஆவியையும் குறிக்கிறது.

பிரம்மத்தைப் புரிந்துகொள்வது முதன்மை இலக்காக இருந்தாலும், நடைமுறையில் இது மழுப்பலாக இருக்கிறது. பக்தி மற்றும் பூஜைகளைப் பொறுத்தவரை, சிவன் மற்றும் விஷ்ணு, அவர்களின் துணைவியார் மற்றும் அவதாரங்களுடன் பிரம்மாவைக் காட்டிலும் அதிக கவனத்தைப் பெறுகிறார்கள். சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவுக்கு அவதாரங்கள் மற்றும் துணைவர்களை நாம் விரைவாக பெயரிடலாம், ஆனால் பிரம்மாவுக்கு நாம் தடுமாறுகிறோம்.

ஏன்?

பிரம்மா, பிரம்மம் அல்லது ஈஸ்வரர், படைப்பாளராக இருந்தாலும், பாவங்கள், இருள் மற்றும் தற்காலிகத்துடன் இணைந்திருப்பவர்களுடன் போராடும் நம்மிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளதாகவும் அணுக முடியாததாகவும் தெரிகிறது. பிரம்மா அனைவருக்கும் ஆதாரமாக இருந்தாலும், இந்த மூலத்திற்கு நாம் திரும்ப வேண்டும் என்றாலும், இந்த தெய்வீகக் கொள்கையைப் புரிந்துகொள்வதற்கான நமது திறனை அடையமுடியாது என்று தோன்றுகிறது. ஆகவே, நாம் பொதுவாக நம்முடைய பக்தியை அதிக மனிதர்களாகவும், நமக்கு நெருக்கமாகவும், நமக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் மீதும் கவனம் செலுத்துகிறோம். பிரம்மத்தின் தன்மை குறித்து நாம் தூரத்திலிருந்து யூகிக்கிறோம். நடைமுறையில், பிரம்மா அறியப்படாத கடவுள், பிரம்மா சிலைகள் ஒப்பீட்டளவில் அரிதானவை.

அந்த யுகத்தின் ஒரு பகுதி தெய்வீக (பிரம்மம்) உடனான ஆன்மாவின் (ஆத்மா) உறவைச் சுற்றி வருகிறது. இந்த கேள்விக்கு பல்வேறு முனிவர்கள் வெவ்வேறு சிந்தனைப் பள்ளிகளை எழுப்பியுள்ளனர். இந்த அர்த்தத்தில், உளவியல் பற்றிய ஆய்வு, நமது ஆன்மா அல்லது ஆத்மா, இறையியலுடன் தொடர்புடையது, கடவுள் அல்லது பிரம்மத்தின் ஆய்வு. மாறுபட்ட சிந்தனை இருந்தாலும், கடவுளை ஒரு விஞ்ஞான வழியில் ஆராய முடியாது, மற்றும் கடவுள் தொலைவில் இருப்பதால், தத்துவங்களின் புத்திசாலித்தனம் பெரும்பாலும் இருட்டில் ஒரு பிடியில் உள்ளது.

தொலைதூர தெய்வீக படைப்பாளருடன் இணைக்க இந்த இயலாமை பரந்த பண்டைய உலகில் உணரப்பட்டது. பண்டைய கிரேக்கர்கள் லோகோஸ் என்ற வார்த்தையை உலகம் வந்த கோட்பாடு அல்லது காரணத்தை விவரிக்க பயன்படுத்தினர், மேலும் அவர்களின் நூல்கள் லோகோக்களைப் பற்றி விவாதித்தன. தர்க்க சாஸ்திரம் என்ற சொல் லோகோக்களிலிருந்து உருவானது, மற்றும் ஆய்வின் அனைத்து கிளைகளும் –லோகி (எ.கா. இறையியல், உளவியல், உயிரியல் போன்றவை) லோகோஸிலிருந்து பெறப்பட்டது. லோகோக்கள் பிரம்மா அல்லது பிரம்மத்திற்கு சமம்.

எபிரேய வேதங்கள் எபிரேயர்களுடனான (அல்லது யூதர்களுடன்) தங்கள் தேசத்தின் முன்னோடி ஸ்ரீ ஆபிரகாமில் தொடங்கி பத்து கட்டளைகளைப் பெற்ற ஸ்ரீ மோசேக்கு விவரித்தன. அவர்களின் வரலாற்றில், நம்மைப் போலவே, எபிரேயர்களும் படைப்பாளி தங்களிடமிருந்து அகற்றப்பட்டதாக உணர்ந்தார்கள், எனவே நெருக்கமாகவும் தனிப்பட்டதாகவும் தோன்றும் பிற தெய்வங்களை வணங்குவதற்காக ஈர்க்கப்பட்டனர். ஆகவே, இந்த மற்ற கடவுளர்களிடமிருந்து வேறுபடுவதற்கு எபிரேய வேதங்கள் பெரும்பாலும் படைப்பாளரை மகா உன்னதமானதேவன்  என்று அழைத்தனர். கிமு 700 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு நாடுகடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலியர்களால் பிரஜாபதியிலிருந்து பிரம்மாவாக மாற்றத்திற்கு வசதி செய்யப்பட்டது என்று நாம் கருதுகிறோம், ஏனெனில் அவர்களின் முன்னோடியான ஆபிரகாம் இந்த கடவுளை குறிக்கிறார், அவருடன் தொடர்புடைய கடவுள் () பிரகாம் ஆனார்.

நம்முடைய புலன்களால் பிரம்மத்தைப் பார்க்கவோ, நம்முடைய ஆத்மாவின் தன்மையைப் புரிந்து கொள்ளவோ முடியாது என்பதால், கடவுள் பிரம்மனே நம்மை அறிவொளியாக்குவார், நிச்சயமாக அறிவைப் பெறுவதற்கான ஒரே வழி பிரம்மா தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதேயாகும்.

நற்செய்திகள் இயேசுவை (யேசு சத்சங்) படைப்பாளரின் அவதாரமாக அல்லது மகா உன்னதமான தேவன் , பிரம்மன் அல்லது லோகோஸ்சாக முன்வைக்கின்றன. காலத்திலும் கலாச்சாரங்களிலும் எல்லா மக்களும் உணர்ந்த இந்த வரம்புகளால் அவர் துல்லியமாக நம் உலகத்திற்கு வந்தார். யோவானின் நற்செய்தி இயேசுவை அறிமுகப்படுத்துகிறது. நாம் லோகோஸ் என்ற வார்த்தை அசல் கிரேக்க உரையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்து. எனவே,  ஒரு தேசிய தெய்வம் விவாதிக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வார்த்தை / லோகோஸ் பயன்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் அனைத்திலிருந்தும் பெறப்பட்ட கொள்கை அல்லது காரணமாகும். வார்த்தை எங்கு தோன்றினாலும் நீங்கள் பிரம்மத்தை மாற்றலாம், இந்த உரையின் செய்தி மாறாது.

தியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது.
அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார்.
சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதொன்றும் அவராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்லை.
அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது.
அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது; இருளானது அதைப் பற்றிக்கொள்ளவில்லை.
தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவன் பேர் யோவான்.
அவன் தன்னால் எல்லாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியைக் குறித்துச்சாட்சிகொடுக்க சாட்சியாக வந்தான்.
அவன் அந்த ஒளியல்ல, அந்த ஒளியைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்க வந்தவனாயிருந்தான்.
உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி.
10 அவர் உலகத்தில் இருந்தார், உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று. உலகமோ அவரை அறியவில்லை.
11 அவர் தமக்குச் சொந்தமானதிலே வந்தார், அவருக்குச் சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
12 அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்.
13 அவர்கள், இரத்தத்தினாலாவது, மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல், தேவனாலே பிறந்தவர்கள்.
14 அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.
15 யோவான் அவரைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுத்து: எனக்குப் பின்வருகிறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆகையால் அவர் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர் என்று நான் சொல்லியிருந்தேனே, அவர் இவர்தான் என்று சத்தமிட்டுக் கூறினான்.
16 அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாமெல்லாரும் கிருபையின்மேல் கிருபை பெற்றோம்.
17 எப்படியெனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின.
18 தேவனை ஒருவனும் ஒருக்காலுங் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியிலிருக்கிற ஒரேபேறான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார்.

யோவான் 1: 1-18

நற்செய்திகள் இயேசுவைப் பற்றிய முழுமையான விவரத்தை வரைவதற்குத் தொடர்கின்றன, இதன் மூலம் அவர் யார், அவருடைய நோக்கம் என்ன, இது நமக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். (‘யோவான்’ இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது.) நற்செய்தி இயேசுவை கடவுளின் சின்னங்களாக அறிமுகப்படுத்துவதால், அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கடவுளை அல்லது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் அனைவருக்கும் ஒரு உலகளாவிய எழுத்தாக எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் அறிவோம். சிறந்தது. லோகோக்கள் இறையியல் மற்றும் உளவியல் ஆகிய சொற்களில் உட்பொதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், ‘தேவனை ஒருகாலும் ஒருவரும் கண்டதில்லை’ என்பதாலும், இயேசுவின் நபரைக் கருத்தில் கொள்வதில் நமது ஆத்மாவையும் (ஆத்மாவையும்) கடவுளையும் (பிரம்மத்தையும்) புரிந்துகொள்வதற்கு இதைவிட சிறந்த வழி என்ன? சரிபார்க்கக்கூடிய வரலாற்றில் அவர் வாழ்ந்தார், நடந்தார், கற்பித்தார். அவருடைய பிறப்பிலிருந்து நாம் ஆரம்பிக்கிறோம், சுவிசேஷங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிகழ்வாக ‘வார்த்தை மாம்சமாக மாறியது’.