இயேசு பனை ஞாயிறு

இயேசு, வாழ்கையின் முக்தி, இறந்தவர்களின் புனித நகரத்தில் யாத்திரை செய்கிறார்

  • by

பனாரஸ் ஏழு புனித நகரங்களில் (சப்தா பூரி) புனிதமானது. அதன் இருப்பிடம், (வருணா மற்றும் அசி என்ற ஆறுகள் கங்கையில் இணைகின்றன), மற்றும் புராணங்களிலும் வரலாற்றிலும் அதன் முக்கியத்துவம் காரணமாக, ஜீவன் முக்தி பெற… Read More »இயேசு, வாழ்கையின் முக்தி, இறந்தவர்களின் புனித நகரத்தில் யாத்திரை செய்கிறார்