கடவுளின் பிரபஞ்ச நடனம் – படைப்பிலிருந்து சிலுவை வரை தாளம்

நடனம் என்றால் என்ன? நாடக நடனம் பார்வையாளர்களால் பார்க்கப்படுவதற்கும் ஒரு கதையைச் சொல்வதற்கும் தாள இயக்கங்களை உள்ளடக்கியது. நடனக் கலைஞர்கள் தங்கள் நடமாட்டத்தை மற்ற நடனக் கலைஞர்களுடன் ஒருங்கிணைத்து, தங்கள் உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகளைப் பயன்படுத்தி, அவர்களின் இயக்கங்கள் காட்சி அழகை உருவாக்கி, மீண்டும் மீண்டும் நேர இடைவெளியில் தாளத்தை வெளிப்படுத்துவதை சப்தம் என்பர்.

நடனம் குறித்த உன்னதமான படைப்பான நாட்டிய சாஸ்திரம், பொழுதுபோக்கு என்பது நடனத்தின் பக்க விளைவுகளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும், ஆனால் அதன் முதன்மை குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடாது என்று கற்பிக்கிறது. இசை மற்றும் நடனத்தின் குறிக்கோள் ராசா, பார்வையாளர்களை ஆழ்ந்த யதார்த்தத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது, அங்கு அவர்கள் ஆன்மீக மற்றும் தார்மீக கேள்விகளை பிரதிபலிக்கிறார்கள்.

சிவனின் தாண்டவத்தின் நடராஜன்

அரக்கனை மிதிக்கும் சிவனின் வலது கால்

எனவே தெய்வீக நடனம் எப்படி இருக்கும்? தாண்டவம் (தாண்டவம், தாண்டவ நாட்டியம் அல்லது நடனம்) கடவுள்களின் நடனத்துடன் தொடர்புடையது. கோபத்தல் ஆடும்போது ருத்ரா தாண்டவம், ஆனந்த தாண்டவம் மகிழ்ச்சியால் ஆடுகிறார். நடராஜன் தெய்வீக நடனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார், சிவன் தனது பழக்கமான முத்ராவில் (கைகள் மற்றும் கால்களின் நிலை) நடனத்தின் இறைவனாக காட்டப்படுகிறார். அவரது வலது கால் அபாஸ்மாரா அல்லது முயலகா என்ற அரக்கனை மிதித்து வருகிறது. இருப்பினும், விரல்கள் இடது பாதத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன, தரையில் இருந்து உயரமாக உயர்கின்றன.

சிவா நடனத்தின் பாரம்பரிய நடராஜ படம்

அவர் அதை ஏன் சுட்டிக்காட்டுகிறார்?

ஏனெனில் அந்த உயர்த்தப்பட்ட கால், ஈர்ப்பு விசையை மீறுவது விடுதலையை குறிக்கிறது, மோட்சம். என உண்மை உலகம் விளக்குகிறார்:

“படைப்பு மேளத்திலிருந்து எழுகிறது; பாதுகாப்பு நம்பிக்கையின் கையிலிருந்து செல்கிறது; நெருப்பிலிருந்து அழிவு ஏற்படுகிறது; நடப்பட்ட பாதத்திலிருந்து .முயலஹான் தீமையை அழிக்கிறார்; மேலே வைத்திருக்கும் கால் முக்தியைத் தருகிறது… .. ”

கிருஷ்ணர் பேய்-பாம்பு கலியாவின் தலையில் நடனமாடுகிறார்

காளியா பாம்பில் கிருஷ்ணா நடனம் ஆடுகிறார்

மற்றொரு பாரம்பரிய தெய்வீக நடனம் காளியாவில் கிருஷ்ணாவின் நடனம். புராணங்களின்படி, கலியா யமுனா நதியில் வாழ்ந்து, மக்களை பயமுறுத்தியது மற்றும் அவரது விஷத்தை நிலம் முழுவதும் பரப்பினார்.

கிருஷ்ணர் நதியில் குதித்தபோது கலியா அவரைக் கைப்பற்றினார். காளியா பின்னர் கிருஷ்ணரை குத்தினார், கிருஷ்ணரை தனது சுருள்களில் சிக்கவைத்து, பார்வையாளர்களை கவலையடையச் செய்தார். கிருஷ்ணர் இதை அனுமதித்தார், ஆனால் மக்களின் கவலையைப் பார்த்து அவர்களுக்கு உறுதியளிக்க முடிவு செய்தார். ஆகவே, கிருஷ்ணர் தனது பிரபலமான நடனத்தைத் தொடங்கி, “அராபதி” என்று அழைக்கப்படும் கடவிளின் லீலாவின் (தெய்வீக நாடகம்) அடையாளமாக நாகத்தின் குண்டில் குதித்தார். தாளத்தில், கிருஷ்ணர் கலியாவின் ஒவ்வொரு உயரும் பேட்டைகளிலும் நடனமாடி, அவரை தோற்கடித்தார்.

சர்ப்பத்தின் தலையில் ஒரு சிலுவை தாள நடனம்

இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்படுவதும் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதும் நற்செய்தியை அறிவிக்கிறது. ஆனந்த தாண்டவம் மற்றும் ருத்ரா தாண்டவம் ஆகிய இருவருமே இந்த நடனம் இறைவனில் மகிழ்ச்சியையும் கோபத்தையும் தூண்டியது. மனித வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் இந்த உரிமையை நாம் காண்கிறோம், முதல் மனுவான ஆதாம் பாம்புக்கு அடிபணிந்தபோது. கடவுள் (இங்கே விவரங்கள்) பாம்பிடம் கூறியிருந்தார்

15 உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன்; அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார்.

ஆதியாகமம் 3:15
பெண்ணின் விதை பாம்பின் தலையை மிதிக்கும்

எனவே இந்த நாடகம் பாம்பிற்கும் பெண்ணின் விதை அல்லது சந்ததிக்கும் இடையிலான போராட்டத்தை முன்னறிவித்தது. இந்த விதை இயேசு மற்றும் அவர்களின் போராட்டம் சிலுவையில் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது. கிருஷ்ணர் கலியாவைத் தாக்க அனுமதித்ததால், இயேசு பாம்பைத் தாக்க அனுமதித்தார், அவருடைய இறுதி வெற்றியை நம்பினார். மோச்சத்தை சுட்டிக்காட்டும் போது சிவன் அபாஸ்மாராவை மிதிக்கும்போது, ​​இயேசு பாம்பை மிதித்து வாழ்க்கைக்கு வழி செய்தார். அவருடைய வெற்றியையும், நம்முடைய வாழ்க்கை முறையையும் பைபிள் விவரிக்கிறது:

13 இரண்டாம் ஆற்றுக்குக் கீகோன் என்று பேர், அது எத்தியோப்பியா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும்.
14 மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதெக்கேல் என்று பேர், அது அசீரியாவுக்குக் கிழக்கே ஓடும்; நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத் என்று பேர்.
15 தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்துக் கொண்டுவந்து, அதைப் பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார்.

கொலோசெயர் 2: 13-15

அவர்களின் போராட்டம் இயேசுவின் இறுதி வாரத்தில் படைப்பு மூலம் காணப்பட்ட ‘செவன்ஸ்’ மற்றும் ‘மும்மூர்த்திகள்’ என்ற தாள நடனத்தில் வெளிப்பட்டது.

கடவுளின் முன்னறிவிப்பு எபிரேய வேதங்களின் தொடக்கத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது

அனைத்து புனித நூல்களிலும் (சமஸ்கிருதம் மற்றும் எபிரேய வேதங்கள், சுவிசேஷங்கள்) வாரத்தில் ஒவ்வொரு நாளின் நிகழ்வுகள் விவரிக்கப்படும் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே உள்ளன. இதுபோன்ற முதல் வாரம், எபிரேய வேதங்களின் தொடக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, கடவுள் எல்லாவற்றையும் எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பதிவு செய்கிறது.

தினசரி நிகழ்வுகளுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்ற வாரம் இயேசுவின் கடைசி வாரம். வேறு எந்த முனிவரோ, ரிஷியோ அல்லது தீர்க்கதரிசியோ ஒரு முழுமையான வாரத்திற்கு தினசரி நடவடிக்கைகளை விவரிக்கவில்லை. எபிரேய வேத உருவாக்கம் கணக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரம் இயேசுவின் அன்றாட நிகழ்வுகளை நாம் பார்த்தோம், இந்த அட்டவணை இந்த இரண்டு வாரங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் பக்கவாட்டில் வைக்கிறது. ஒரு வாரத்தை உருவாக்கும் புனித எண் ‘ஏழு’, இதனால் படைப்பாளர் தனது தாளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட அடிப்படை சப்தம் அல்லது நேரம்.

வாரத்தின் நாட்கள்படைப்பின் வாரம்இயேசுவின் கடைசி வாரம்
நாள் 1இருளால் சூழப்பட்டபோது தேவன், வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்று சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்றுஇயேசு கூறுகிறார் “நான் உலகத்திற்கு ஒரு வெளிச்சமாக வந்திருக்கிறேன்…” இருளில் ஒளி இருக்கிறது
நாள் 2தேவன் பூமியை வானத்திலிருந்து பிரிக்கிறார்,ஆலயத்தை ஜெப இடமாக சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் இயேசு பூமியை வானத்திலிருந்து பிரிக்கிறார்
நாள் 3தேவன் பேசுகிறார் கடலில்லிருந்து நிலம் தோன்றுகிறதுமலை பெயர்ந்து கடலில் தள்ளுண்டு போக செய்யும் விசுவாசத்தை இயேசு பேசுகிறார்
 கடவுள் மீண்டும் பேசுகிறார் ‘நிலம் தாவரங்களை உற்பத்தி செய்யட்டும்’ எனவே தாவரங்கள் முளைத்தன.இயேசு ஒரு சாபத்தைப் கூறுகிறார், மரம் வாடிற்று.
நாள் 4கடவுள் பேசுகிறார் ‘வானத்தில் வேளிச்சம் உண்டாகட்டும் மற்றும் சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் தோன்றின, வானத்தை ஒளிரச் செய்தது.இயேசு தமது வருகையில் சூரியன், சந்திரன், விண்மீங்கள் ஒளி மங்குவதை குறிது பேசுகிறார்
நாள் 5பறக்கும் டைனோசர் ஊர்வன அல்லது டிராகன்கள் உட்பட பறக்கும் விலங்குகளை கடவுள் உருவாக்குகிறார்பெரிய டிராகன் சாத்தான் கிறிஸ்துவைத் தாக்க நகர்கிறான்
நாள் 6கடவுள் பேசுகிறார்  நிலங்களும் விலங்குகளும் உயிர் பெறுகின்றன.பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி விலங்குகள் கோவிலில் பலியாக்கப் படுகின்றன.
கர்த்தாராகிய தேவன்ஆதாமின் நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். ஆதாம் ஜீவ ஆதுமாவானான்“உரத்த அழுகையுடன், இயேசு தன் கடைசி மூச்சை விட்டார்.” (மாற்கு 15: 37)
 கடவுள் ஆதாமை தோட்டத்தில் வைக்கிறார்இயேசு சுதந்திரமாக ஒரு தோட்டத்திற்குள் நுழைகிறார்                                                   
 அறிவு மரத்திலிருந்து ஆதாம் ஒரு சாபத்தால் எச்சரிக்கப்படுகிறான்.இயேசு ஒரு மரத்தில் அறைந்து சபிக்கப்படுகிறார். (கலாத்தியர் 3: 13) “மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார்.”
 ஆதாமுக்கு பொருத்தமான எந்த மிருகமும் இல்லை. மற்றொரு நபர் அவசியம்பஸ்கா விலங்கு தியாகம் போதுமானதாக இல்லை. ஒரு நபர் தேவைப்பட்டார்.   (எபிரேயர் 10: 4-5) “4அல்லாமலும், காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளுடைய இரத்தம் பாவங்களை நிவிர்த்திசெய்யமாட்டாதே. 5ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும்போது: பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் விரும்பவில்லை, ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம்பண்ணினீர்;”
 கடவுள் ஆதாமை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்த்துகிறார்இயேசு மரணத்தின் தூக்கத்தில் நுழைகிறார்
 ஆதாமின் மணமகனை உருவாக்கும் ஆதாமின் பக்கத்தை கடவுள் காயப்படுத்துகிறார்இயேசுவின் பக்கத்தில் ஒரு காயம் செய்யப்படுகிறது. தியாகத்தின் மூலம் இயேசு தம் மணமகனை வென்றார். (வெளிப்படுத்துதல் 21: 9) “பின்பு, கடைசியான ஏழு வாதைகளால் நிறைந்த ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து: நீ இங்கே வா, ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாகிய மணவாட்டியை உனக்குக் காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி,”
நாள் 7கடவுள் வேலையிலிருந்து ஓய்வு கொள்கிறார்.இயேசு மரணத்தில் ஓய்வு கொள்கிறார்.
இயேசு ’படைப்பு வாரத்துடன் தாளத்தில் கடந்த வாரம்

ஆதாமின் நாள் 6 இயேசுவுடன் நடனம்

இந்த இரண்டு வாரங்களுக்கான ஒவ்வொரு நாளின் நிகழ்வுகளும் ஒருவருக்கொருவர் பொருந்துகின்றன, இது தாள சமச்சீர்மையைக் கொடுக்கும். இந்த 7 நாள் சுழற்சிகளின் முடிவில், புதிய வாழ்க்கையின் முதல் பலன்கள் விளைந்து ஒரு புதிய படைப்பை பெருக்க தயாராக உள்ளன. எனவே, ஆதாமும் இயேசுவும் ஒன்றாக நடனமாடுகிறார்கள், ஒரு கூட்டு நாடகத்தை உருவாக்குகிறார்கள்.

ஆதாமைப் பற்றி பைபிள் சொல்கிறது

… ஆதாம், யார் வரப்போகிறாரோ அவரின் மாதிரியாகும்.

ரோமர் 5: 14

மற்றும்

21 மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால், மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று.
22 ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

1 கொரிந்தியர் 15: 21-22

இந்த இரண்டு வாரங்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம், ஆதாம் இயேசுவுடன் ராசாவைக் கொடுக்கும் ஒரு வடிவத்தை நாடகமாக்கியதைக் காண்கிறோம். உலகை உருவாக்க கடவுளுக்கு ஆறு நாட்கள் தேவையா? எல்லாவற்றையும் ஒரே கட்டளையால் அவர் செய்திருக்க முடியாதா? அவர் செய்த வரிசையில் அவர் ஏன் உருவாக்கினார்? ஏழாம் நாளில் கடவுள் சோர்வடைய முடியாத நிலையில் ஏன் ஓய்வெடுத்தார்? இயேசு இறுதி வாரம் ஏற்கனவே படைப்பு வாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டபடி அவர் செய்த நேரத்திலும் ஒழுங்கிலும் அனைத்தையும் செய்தார்.

இது ஆறாவது நாளில் குறிப்பாக உண்மை. பயன்படுத்தப்படும் சொற்களில் சமச்சீர்மையை நேரடியாகக் காண்கிறோம். உதாரணமாக, ‘இயேசு இறந்தார்’ என்று வெறுமனே சொல்வதற்குப் பதிலாக, ‘ஜீவ மூச்சு’ பெற்ற ஆதாமுக்கு நேரடியான தலைகீழ் வடிவமான ‘கடைசி மூச்சை சுவாசித்தார்’ என்று நற்செய்தி கூறுகிறது. நேரத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து இதுபோன்ற ஒரு முறை, நேரத்தையும் உலகத்தையும் முன்னறிவிப்பதைக் காட்டுகிறது. சுருக்கமாக, இது தெய்வீகத்தின் நடனம்.

மூன்றுசகாப்த்ததில் நடனம்

மூன்று எண் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது .திரியா ரதமை வெளிப்படுத்துகிறது, இது தாள ஒழுங்கு மற்றும் படைப்பாற்றலைப் பாதுகாக்கும் வழக்கமான தன்மை. ரதம் என்பது முழு படைப்பையும் பரப்புகின்ற அடிப்படை அதிர்வு. எனவே, நேரம் மற்றும் நிகழ்வுகளின் ஒழுங்கான முன்னேற்றமாக இது பல வழிகளில் வெளிப்படுகிறது.

படைப்பின் முதல் 3 நாட்களுக்கும், மரணத்தின் இயேசுவின் மூன்று நாட்களுக்கும் இடையில் இதே நேரம் காணப்படுவது ஆச்சரியமல்ல. இந்த அட்டவணை இந்த வடிவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

 படைப்பின்வாரம்இயேசு மரனம் அடைந்த நாட்கள்
நாள் 1 புனித வெள்ளிஇருளால் இந்த நாள் ஆரம்பமானது வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்று சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்றுநாள் இருளால் சூழப்பட்ட ஒளியுடன் (இயேசு) தொடங்குகிறது. அவரது மரணத்தில் ஒளி அணைக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு கிரகணத்தில் இருட்டாகிறது.
நாள் 2 சாபெத் ஓய்வுநாள்கடவுள் பூமியை வானத்திலிருந்து நகர்த்துவதன் மூலம் பூமியை வானத்திலிருந்து பிரிக்கிறார்அவருடைய உடல் தங்கியிருக்கும்போது, இயேசுவின் ஆவி பூமிக்குள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட இறந்தவர்களை பரலோகத்திற்கு ஏற விடுவிக்கிறது
நாள் 3 உயிர்தெழுந்த முதல் பலன் நிலம் தாவரங்களை உற்பத்தி செய்யட்டும் ‘கடவுள் பேசுகிறார் பின்பு தாவரங்கள் உயிரடைகின்றன.இறந்த விதை புதிய வாழ்க்கைக்கு முளைக்கிறது, அதைப் பெறும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும்.
இவ்வாறு கடவுள் ஒரு பெரிய சகாப்தத்தில்(ஏழு நாட்களில்) மற்றும் ஒரு சிறிய சகாப்த்ததிலும் (மூன்று நாட்களில்) நடனமாடுகிறார்.

அடுத்தடுத்த முத்திரைகள்.

இயேசுவின் வருகையை சித்தரிக்கும் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளையும் பண்டிகைகளையும் எபிரேய வேதங்கள் பதிவு செய்தன. கடவுள் இவற்றைக் கொடுத்தார், எனவே இது கடவுளின் நாடகம், மனிதனின் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். கீழேயுள்ள அட்டவணை சிலவற்றை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது, இந்த பெரிய அடையாளங்களுக்கான இணைப்புகள் இயேசு வாழ்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

எபிரேய வேதங்கள்இது இயேசுவின் வருகையை எவ்வாறு வலியுறுத்துகிறது
ஆதாமின் அடையாளம்கடவுள் பாம்பை எதிர்கொண்டு, பாம்பின் தலையை நசுக்க விதை வருவதாக அறிவித்தார்.
நோவா பெரும் வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பிக்கிறார்இயேசுவின் வரவிருக்கும் தியாகத்தை சுட்டிக்காட்டி, தியாகங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
ஆபிரகாமின் தியாகத்தின் அடையாளம்ஆபிரகாமின் தியாக இருப்பிடம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இயேசு பலியிடப்படும் அதே மலைதான். கடைசி நேரத்தில் ஆட்டுக்குட்டி மாற்றாக மகன் வாழ்ந்தார், இயேசு ‘கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி’ தன்னை எவ்வாறு தியாகம் செய்வார், அதனால் நாம் வாழ முடியும்.
பஸ்காவின் அடையாளம்ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஆட்டுக்குட்டிகளை பலியிட வேண்டும் – பஸ்கா. கீழ்ப்படிந்தவர்கள் மரணத்திலிருந்து தப்பினர், ஆனால் கீழ்ப்படியாதவர்கள் இறந்தார்கள். நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த சரியான நாளில் இயேசு பலியிடப்பட்டார் – பஸ்கா.
யோம் கிப்பூர்பலிகடா தியாகம் சம்பந்தப்பட்ட வருடாந்திர கொண்டாட்டம் – இயேசுவின் பலியை சுட்டிக்காட்டுகிறது
‘ராஜ்’ போல: ‘கிறிஸ்து’ என்றால் என்ன?அவர் வருவார் என்ற வாக்குறுதியுடன் ‘கிறிஸ்து’ என்ற தலைப்பு வெளிப்பட்டது
… குருக்ஷேத்ரா போரில் போல‘கிறிஸ்து’ போருக்குத் தயாரான தாவீது ராஜாவிடமிருந்து வருவார்
கிளையின் அடையாளம்இறந்த கொப்பிலிருந்து ஒரு கிளை போல ‘கிறிஸ்து’ முளைப்பார்
வரவிருக்கும் கிளை பெயரிடப்பட்டதுஇந்த முளைத்த ‘கிளை’ அவர் வாழ்வதற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பெயரிடப்பட்டது.
அனைவருக்காக பாடுபடும் வேலைக்காரன்இந்த நபர் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் எவ்வாறு சேவை செய்கிறார் என்பதை விவரிக்கும் ஆரக்கிள்
புனித ஏழுகளில் வருகிறதுஅவர் எப்போது வருவார் என்று ஆரக்கிள் கூறுகிறது, ஏழு சுழற்சிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்பட்டதுஅவரது கன்னிப் பிறப்பும் பிறந்த இடமும் அவர் பிறப்பதற்கு முன்பே வெளிப்படுத்தப்பட்டது
நடனத்தில் முத்ராஸைப் போல இயேசுவை சுட்டிக்காட்டும் பண்டிகைகள் மற்றும் தீர்கதரிசனங்கள்

நடனத்தில், கால்கள் மற்றும் உடற்பகுதியின் முக்கிய இயக்கங்கள் உள்ளன, ஆனால் கைகள் மற்றும் விரல்களும் இந்த இயக்கங்களை அழகாக வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கை மற்றும் விரல்களின் இந்த பல்வேறு போஸ்களை முத்ராக்கள் என்று அழைக்கிறோம். இந்த சொற்பொழிவுகளும் பண்டிகைகளும் தெய்வீக நடனத்தின் முத்திரைகள் போன்றவை. கலை ரீதியாக, அவர்கள் இயேசுவின் நபர் மற்றும் வேலை பற்றிய விவரங்களை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். நாட்டிய சாஸ்திரம் நடனத்தைப் பற்றி கட்டளையிட்டதைப் போலவே, கடவுள் பொழுதுபோக்கிற்கு அப்பால் ராசாவுக்கு நம்மை அழைக்கும் தாளத்தில் நகர்ந்துள்ளார்.

எங்கள் அழைப்பு

கடவுள் தனது நடனத்தில் சேர நம்மை அழைக்கிறார். பக்தியின் அடிப்படையில் நம் பதிலை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

ராமருக்கும் சீதாவுக்கும் இடையிலான ஆழத்தை அவருடைய அன்பில் நுழைய அவர் நம்மை அழைக்கிறார்.

இயேசு வழங்கிய நித்திய ஜீவனின் பரிசை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை இங்கே புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இயேசு சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டார் – அந்த பண்டைய அசுர பாம்பு

கிருஷ்ணரின் எதிரியான அசுரர்களை எதிர்த்துப் போராடி தோற்கடித்த நேரங்களை இந்து புராணங்கள் விவரிக்கின்றன, குறிப்பாக அசுர பேய்கள் கிருஷ்ணரை பாம்புகளாக அச்சுறுத்துகின்றன. பகவத் புராணம் (ஸ்ரீமத் பகவதம்) கிருஷ்ணரை பிறந்ததிலிருந்து கொல்ல முயன்ற கம்சாவின் கூட்டாளியான அகாசுரா இவ்வளவு பெரிய பாம்பின் வடிவத்தை எடுத்தபோது, அவர் வாயைத் திறந்தபோது அது ஒரு குகையை ஒத்ததாக இருந்ததை விவரிக்கிறது. . அகாசுரர் புட்டானாவின் சகோதரர் (கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தையாக அவளிடமிருந்து விஷத்தை உறிஞ்சும்போது கொன்றார்) மற்றும் பகாசுரா (கிருஷ்ணரும் அவரது கொக்கை உடைத்து கொன்றனர்) இதனால் பழிவாங்க முயன்றனர். அகாசுரா வாய் திறந்து, கோபி இடையர் குழந்தைகள் காட்டில் ஒரு குகை என்று நினைத்து அதற்குள் சென்றனர். கிருஷ்ணரும் உள்ளே சென்றார், ஆனால் அது அகாசுரா என்பதை உணர்ந்து அகாசுரர் மூச்சுத் திணறி இறக்கும் வரை தனது உடலை விரிவுபடுத்தினார். மற்றொரு நிகழ்ச்சியில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா என்ற பிரபலமான நிகழ்ச்சியில் காட்டப்பட்ட கிருஷ்ணா, ஆற்றில் சண்டையிடும் போது தலையில் நடனமாடி சக்திவாய்ந்த அசுர நாகம் கலியா நாக் என்பவரை தோற்கடித்தார்.

புராணங்களும் விவரிக்கின்றன .வித்ரா, அசுர தலைவரும் சக்திவாய்ந்த பாம்பும் / டிராகனும். இந்திரன் கடவுள் ஒரு பெரிய போரில் வித்ரா என்ற அரக்கனை எதிர்கொண்டதாகவும், அவனது இடியால் (வஜ்ராயுதா) அவரைக் கொன்றதாகவும், அது வித்ராவின் தாடையை உடைத்ததாகவும் ரிக் வேதம் விளக்குகிறது. வித்ரா இவ்வளவு பெரிய பாம்பு / டிராகன் என்று அவர் எல்லாவற்றையும் மூடினார், கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் கூட ஆபத்தில் ஆழ்த்தினார், இதனால் எல்லோரும் அவரைப் பயந்தார்கள் என்று பகவ புராணத்தின் பதிப்பு விளக்குகிறது. தேவர்களுடன் சண்டையில் வித்ரா மேலிடத்தைப் பெற்றார். இந்திரன் அவரை பலத்தால் தோற்கடிக்க முடியவில்லை, ஆனால் தாதிச்சி முனிவரின் எலும்புகளைக் கேட்க அறிவுறுத்தப்பட்டார். தாதிச்சி தனது எலும்புகளை வஜ்ராயுதமாக வடிவமைக்க முன்வந்தார், இது இந்திரனை இறுதியாக பெரிய பாம்பான வித்ராவை தோற்கடித்து கொல்ல அனுமதித்தது.

எபிரேய வேதங்களின் பிசாசு: அழகான ஆவி கொடிய பாம்பாக மாறுகிறது

மிக உயர்ந்த கடவுளின் எதிரியாக (பிசாசு என்றால் ‘விரோதி’) தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆவி இருப்பதையும் எபிரேய வேதங்கள் பதிவு செய்கின்றன. எபிரேய வேதங்கள் அவரை அழகாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் விவரிக்கின்றன, ஆரம்பத்தில் ஒரு தேவாவாக உருவாக்கப்பட்டன. இந்த விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

12 மனுபுத்திரனே நீ தீரு ராஜாவைக்குறித்துப் புலம்பி அவனை நோக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால். நீ விசித்திரமாய்ச் செய்யப்பட்ட முத்திரைமோதிரம்; நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன்; பூரண அழகுள்ளவன்.
13 நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன்; பத்மராகம் புஷ்பராகம், வைரம், படிகப்பச்சை, கோமேதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம் முதலான சகவித இரத்தினங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேளவாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது.
14 நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட கேருப்; தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் உன்னை வைத்தேன்; அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய்.
15 நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமட்டும், உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய்.

எசேக்கியேல் 28: 12 பி -15.

இந்த சக்திவாய்ந்த தேவாவில் ஏன் துன்மார்க்கம் காணப்பட்டது? எபிரேய வேதங்கள் விளக்குகின்றன:

17 உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று; உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தைக் கெடுத்தாய்; உன்னைத் தரையிலே தள்ளிப்போடுவேன்; ராஜாக்கள் உன்னைப் பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன்.

எசேக்கியேல் 28: 17

இந்த தேவாவின் வீழ்ச்சி மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

12 அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே! ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே, நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே!
13 நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்குமேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன்; வடபுறங்களிலுள்ள ஆராதனைக் கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும்,
14 நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன்; உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே.

ஏசாயா 14: 12-14

இப்போது சாத்தான்

இந்த சக்திவாய்ந்த ஆவி இப்போது சாத்தான் (குற்றவாளி’ என்று பொருள்) அல்லது பிசாசு என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் முதலில் அவர் லூசிபர் என்று அழைக்கப்பட்டார் – ‘விடியலின் மகன்’. அவர் ஒரு ஆவி, ஒரு தீய அசுரர் என்று எபிரேய வேதங்கள் கூறுகின்றன, ஆனால் அகாசுரர் மற்றும் வித்ராவைப் போலவே அவர் ஒரு பாம்பு அல்லது டிராகனின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். அவர் பூமிக்கு அனுப்புவது இப்படித்தான் நடந்தது:

7 வானத்திலே யுத்தமுண்டாயிற்று; மிகாவேலும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோடே யுத்தம்பண்ணினார்கள்; வலுசர்ப்பமும் அதைச்சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை.
8 வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற்போயிற்று.
9 உலகமனைத்தையும் மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது, அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள்.

வெளிப்படுத்துதல் 12: 7-9

உலகம் முழுவதையும் வழிதவறச் செய்யும்’ தலை அசுரன் இப்போது சாத்தான். உண்மையில், அவன் தான், ஒரு பாம்பின் வடிவத்தில், முதல் மனிதர்களை பாவத்திற்கு கொண்டு வந்தான். இது சொர்க்கத்தில் சத்திய யுகமான சத்ய யுகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தது.

சாத்தான் தனது அசல் புத்திசாலித்தனத்தையும் அழகையும் இழக்கவில்லை, இது அவனது ஆபத்தை தோற்றத்திற்கு பின்னால் மறைக்க முடியும் என்பதால் அவனை மிகவும் ஆபத்தானவனாக்குகிறது. அவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பைபிள் விவரிக்கிறது:

14 அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தைத் தரித்துக்கொள்வானே.

2 கொரிந்தியர் 11:14

இயேசு சாத்தானுடன் போர் செய்கிறார்

இந்த விரோதிதான் இயேசுவை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. யோவானிடம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனேயே அவர் வனப்பிரஸ்தா ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொண்டு காட்டுக்கு சென்றார். ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்தது ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்குவதற்காக அல்ல, ஆனால் போரில் தனது எதிரியை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்த யுத்தம் கிருஷ்ணருக்கும் அகாசுரருக்கும் இடையில் அல்லது இந்திரனுக்கும் வித்ராவுக்கும் இடையில் விவரிக்கப்பட்ட ஒரு உடல் சண்டை அல்ல, மாறாக சோதனையின் போர். நற்செய்தி இதை இவ்வாறு பதிவு செய்கிறது:

யேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானைவிட்டுத் திரும்பி, ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு போகப்பட்டு,
2 நாற்பதுநாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார்; அந்த நாட்கள் முடிந்தபின்பு அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று.
3 அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான்.
4 அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.
5 பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின்மேல் கொண்டுபோய், உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்குக் காண்பித்து:
6 இவைகள் எல்லாவற்றின்மேலுமுள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்குத் தருவேன், இவைகள் எனக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளைக் கொடுக்கிறேன்.
7 நீர் என்னைப் பணிந்துகொண்டால், எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான்.
8 இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: எனக்குப் பின்னாகப்போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்துகொண்டு, அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனைசெய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.
9 அப்பொழுது அவன் அவரை எருசலேமுக்குக் கொண்டுபோய், தேவாலயத்து உப்பரிகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இங்கேயிருந்து தாழக்குதியும்.
10 ஏனெனில், உம்மைக் காக்கும்படிக்குத் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மைக்குறித்துக் கட்டளையிடுவார் என்றும்,
11 உமது பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு, அவர்கள் உம்மைக் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான்.
12 அதற்கு இயேசு: உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று சொல்லியிருக்கிறதே என்றார்.
13 பிசாசானவன் சோதனையெல்லாம் முடித்தபின்பு, சிலகாலம் அவரை விட்டு விலகிப்போனான்.

லூக்கா 4: 1-13

அவர்களின் போராட்டம் மனித வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் தொடங்கியது. இயேசுவைக் கொல்லும் முயற்சிகளின் மூலம் அது இயேசுவின் பிறப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இந்த சுற்றுப் போரில், இயேசு வெற்றியை நிரூபித்தார், அவர் சாத்தானை உடல் ரீதியாக தோற்கடித்ததால் அல்ல, மாறாக சாத்தான் தனக்கு முன் வைத்த சக்திவாய்ந்த எல்லா சோதனையையும் எதிர்த்ததால். இந்த இருவருக்கும் இடையிலான போர் அடுத்த மாதங்களில் தொடரும், அந்த பாம்பு ‘குதிகால் அடித்தது’ மற்றும் இயேசு ‘தலையை நசுக்குவது’ ஆகியவற்றுடன் முடிவடையும். ஆனால் அதற்கு முன்னர், இருளைக் களைந்து, கற்பிப்பதற்கான குருவின் பாத்திரத்தை இயேசு ஏற்க வேண்டும்.

இயேசுநம்மைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒருவர்

இயேசுவின் சோதனையும் சோதனையும் நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இயேசுவைப் பற்றி பைபிள் இவ்வாறு கூறுகிறது:

18 ஆதலால், அவர்தாமே சோதிக்கப்பட்டுப் பாடுபட்டதினாலே, அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிசெய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

எபிரேயர் 2: 18

மற்றும்

15 நம்முடைய பலவீனங்களைக்குறித்துப் பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல், எல்லாவிதத்திலும் நம்மைப்போல் சோதிக்கப்பட்டும், பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கிருக்கிறார்.
16 ஆதலால், நாம் இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யுங்கிருபையை அடையவும், தைரியமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவோம்.

எபிரேயர் 4: 15-16

பிரேய துர்கா பூஜையான யோம் கிப்பூரில், பிரதான ஆசாரியர் பலிகளை கொண்டுவந்தார், இதனால் இஸ்ரவேலர் மன்னிப்பு பெற முடியும். இப்போது இயேசு நம்மை அனுதாபப்படுத்தவும் புரிந்துகொள்ளவும் ஒரு பூசாரி ஆகிவிட்டார் – நம்முடைய சோதனையில் கூட நமக்கு உதவுகிறார், துல்லியமாக அவரே சோதிக்கப்பட்டதால் – இன்னும் பாவம் இல்லாமல். பிரதான ஆசாரியனாகிய இயேசு நம்முடைய மிகக் கடினமான சோதனைகளுக்கு ஆளானதால், மிக உயர்ந்த கடவுளுக்கு முன்பாக நாம் நம்பிக்கை வைக்க முடியும். அவர் நம்மைப் புரிந்துகொண்டு, நம்முடைய சொந்த சோதனையையும் பாவங்களையும் செய்ய உதவக்கூடியவர். கேள்வி: நாம் அவரை அனுமதிப்போமா?