Skip to content

நாள் 1: இயேசு – தேசங்களுக்கு ஜோதி

 • by

சமஸ்கிருதத்தில் ‘லிங்கம்’ என்பது ‘குறி’ அல்லது ‘சின்னம்’ என்று பொருள்படும், மேலும் லிங்கம் என்பது சிவனின் மிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சின்னமாகும். சிவலிங்கம் செங்குத்தான உருளை வடிவமும் வட்டமான தலையுடன் சிவ-பிதா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற, குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் பிரம்மா-பிதா (வட்ட அடித்தளம்) மற்றும் விஷ்ணு-பிதா (நடுவில் கிண்ணம் போன்ற பீடம்).

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/jyortilinga1.jpg

சிவ-பிதா, விஷ்ணு-பிதா & பிரம்மா-பிதாவைக் காட்டும் லிங்கம்

ஜோதிர்லிங்கங்கள்

பல அளவுகள், பரிமாணங்கள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்களில் எண்ணற்ற லிங்கங்கள் இருந்தாலும், மிகவும் புனிதமானவை ஜோதிர் லிங்கங்கள் (ஜோதி = ‘ஒளி’) அல்லது ‘கதிரியக்க சின்னங்கள்’. ஜோதிர்லிங்கத்தின் (அல்லது த்வாதாஷ் ஜோதிர்லிங்கங்கள்) பின்னால் உள்ள புராணங்கள் பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அவர்களில் யார் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்று வாதிட்டனர் என்பதை விவரிக்கிறது. பின்னர் சிவன் ஒளியின் மகத்தான தூணாக (ஜோதிலிங்கம்) தோன்றினார். விஷ்ணு ஒளியின் லிங்கத்தை நோக்கி பயணித்தார், பிரம்மா லிங்கத்திலிருந்து கீழே பயணித்தார், ஒவ்வொருவரும் அதன் முடிவைக் கண்டுபிடிக்கும் முயன்றார்கள். இருவராலும் அவ்வாறு செய்ய முடியவில்லை, ஒளியின் தூண் காலவரையின்றி நீட்டிக்கப்பட்டது, இதனால் தெய்வீகத்தின் அடையாளமாக இருந்தது.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/shiva-jyotil-1.jpg

சிவன் ஒளியின் மகத்தான தூணாக வெளிப்பட்டார்

ஜோதிர்லிங்க கோயில்கள்

சிவபெருமான் பூமியில் ஒளியின் நெடுவரிசையாக வெளிப்பட்ட பன்னிரண்டு புனித தலங்கள் ஜோதிர்லிங்க கோயில்கள். பக்தர்கள் இந்த 12 தீர்த்த தளங்களில் யாத்திரைகளை செய்கிறார்கள் மற்றும் புராணங்கள் இந்த ஜோதிர்லிங்கங்களின் பெயர்களை ஓதுவது கூட மரணம் மற்றும் வாழ்க்கை சுழற்சியில் இருந்து விடுபட உதவும் என்று கூறுகிறது. இந்த 12 ஜோதிர்லிங்கங்கள்:

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/12-jyortilinga-locations.jpg

ஜோதிர்லிங்கத் தலங்கள்

 1. கோமநாத்
 2. மல்லிகார்ஜுனர்
 3. மகாகாலேஸ்வரர்  
 4. ஓங்காரேஸ்வரர்
 5. கேதார்நாத்  
 6. பீமாசங்கர்
 7. விஸ்வநாதர்
 8. திரிம்பகேஸ்வரர்
 9. வைத்தியநாதர்
 10. நாகேஸ்வரர்
 11. இராமேஸ்வரம்
 12. கிரிஸ்னேஸ்வரர்

ஜோதிர்லிங்கா கோயில்களின் நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள்

உயிர்க்கூறான ஜோதிர்லிங்கத்தை குறித்து திசை மற்றும் அறிவொளி (ஒளி) தேவை. ஆகையால், இந்த 12 ஜோதிர்லிங்கா கோயில்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும், அவர்களின் இருளை அகற்றுவதற்காகவும் பல தீர்த்த யாத்திரைகளை மேற்கொள்கின்றனர். ஆனால் ஜோதிர்லிங்கத்தில் உள்ள தெய்வீக ஒளியை ஆன்மீக ரீதியான உயர் நிலையை அடைபவர்களால் மட்டுமே காண முடியும்.

ஆகவே, நாம் ஆன்மீகத்தின் அந்த நிலையை எட்டவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? அல்லது நாம் கடைசியாக ஜோதிர்லிங்கத்தில் இருந்து நீண்ட காலமாகிவிட்டால், தெய்வீக ஒளியின் பார்வை மங்கிவிட்டதா? அப்போதிருந்து நாம் பல பாவங்களைச் செய்திருந்தால்? நம்மால் யாத்திரை செய்ய முடியவில்லை என்றால்? அப்படியானால் ஜோதிர் லிங்கங்கள் நமக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்? அல்லது வேறு வழியைக் கூறுங்கள், இந்த ஒளி நம்மில் எப்படி இருக்க முடியும், எனவே நாம் ஒளியின் ‘குழந்தைகள்’ ஆக முடியுமா?

இயேசு: அனைவருக்கும் ஜோதி கொடுக்கும் ஜோதி

இயேசு தான் ஒளி (ஜோதி) என்று அறிவித்தார், இது ஒரு புனித தீர்த்தத்தில் வெளிப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், உலகத்திற்காகவும், அதனால் அனைவரும் பார்க்கவும், ‘ஒளியின் பிள்ளைகள்’ ஆகவும் முடியும். சிவனுக்கான வடிவம் / சின்னம் / குறி ஒரு வட்டமான செங்குத்தான உருளை ஆகும், இது பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அனுபவித்த அந்த வெளிப்பாட்டை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஜோதியைப் பற்றி கற்பித்தபடி இயேசு ‘விதை’ என்ற ஒரு லிங்கத்தை (வடிவம் / சின்னம் / குறி) பயன்படுத்தினார்.

அவர் ‘விதை’ லிங்கமாக எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்?

அவரது கரசேவக பணியான லாசரஸை மரணத்திலிருந்து எழுப்பியதும் மற்றும் எருசலேம் நுழைவையும், புனித ‘ஏழுகள்’ நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே கணிக்கப்பட்ட நாளில், அவர் மரணத்தைத் தோற்கடிக்கப் போகிறார் என்பதை நாம்  அறிந்து கொண்டு பின்பற்றினோம். இப்போது அதே நாளில் (குருத்தோலை ஞாயிறு) நிகழ்வுகளைத் தொடர்ந்து வருகிறோம். வரவிருக்கும் பஸ்கா பண்டிகைக்கு யூதர்கள் பல நாடுகளிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தனர், யாத்ரீகர்களுடன் ஜெருசலேம் கூட்டமாக இருந்தது. கழுதையின் மீது இயேசுவின் வருகை யூதர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் நற்செய்தி கவனித்த மற்றவர்களையும் பதிவு செய்கிறது.

20 பண்டிகையில் ஆராதனை செய்ய வந்தவர்களில் சில கிரேக்கர் இருந்தார்கள்.
21 அவர்கள் கலிலேயாநாட்டுப் பெத்சாயிதா ஊரானாகிய பிலிப்புவினிடத்தில் வந்து: ஐயா, இயேசுவைக் காண விரும்புகிறோம் என்று அவனைக் கேட்டுக்கொண்டார்கள்.
22 பிலிப்பு வந்து, அதை அந்திரேயாவுக்கு அறிவித்தான்; பின்பு அந்திரேயாவும் பிலிப்புவும் அதை இயேசுவுக்கு அறிவித்தார்கள்.

யோவான் 12: 20-22

இயேசுவின் காலத்தில் கிரேக்கயூதர்களின் தடை

கிரேக்கர்கள் (யூதரல்லாதவர்கள்) ஒரு யூத விழாவைக் கொண்டாடுவது கேள்விப்படாத ஒன்று. யூதர்கள் கிரேக்கர்களையும் ரோமானியர்களையும் அப்போது அசுத்தமாகக் கருதினர். கிரேக்கர்கள் யூத மதத்தை தங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளோடு அதன் பண்டிகைகளையும் முட்டாள்தனமாக கருதினர். எனவே யூதர்களும் யூதரல்லாதவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் சில விரோத உணர்வுகளுடன் விலகி இருந்தனர்.

அனைத்து நாடுகளுக்கும் வரும் ஜோதி

ஆனால் ஏசாயா நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே (கிமு 750) ஒரு மாற்றத்தை முன்னறிவித்திருந்தார்.

ரிஷி ஏசாயா மற்றும் வரலாற்று காலவரிசையில் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்)

அவர் எழுதியிருந்தார்:

வுகளே, எனக்குச் செவிகொடுங்கள்; தூரத்திலிருக்கிற ஜனங்களே, கவனியுங்கள்; தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் என்னை அழைத்து, நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கையில் என் நாமத்தைப் பிரஸ்தாபப்படுத்தினார்.

ஏசாயா 49: 1

5யாக்கோபைத் தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் தமக்குத் தாசனாக என்னை உருவாக்கினார்; இஸ்ரவேலோ சேராதேபோகிறது; ஆகிலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் கனமடைவேன், என் தேவன் என் பெலனாயிருப்பார்.

6யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார்.

ஏசாயா 49: 5-6

 ழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது.
2 இதோ, இருள் பூமியையும், காரிருள் வானங்களையும் மூடும்; ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும்.
3 உன் வெளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும், உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்துவருவார்கள்.

ஏசாயா 60: 1-3

கர்த்தருடைய வரவிருக்கும் ‘வேலைக்காரன்’ யூதராக இருந்தாலும் (‘யாக்கோபின் கோத்திரங்கள்’), புறஜாதியினருக்கு (யூதரல்லாதவர்களுக்கும்) ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும் என்று ஏசாயா முன்னறிவித்திருந்தார், அவருடைய ஒளி பூமியின் முனைகளை எட்டியது. இந்த நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளில் யூதர்களுக்கும் புறஜாதியினருக்கும் இடையிலான இந்த தடையால் இது எவ்வாறு நிகழும்?

குருத்தோலை ஞாயிறு: எல்லா மக்களுக்கும் ஜோதி வந்துவிட்டது

ஆனால் அந்த குருத்தோலை ஞாயிற்றுக்கிழமை கிரேக்கர்கள் இயேசுவைச் சந்திக்க எருசலேமுக்குப் பயணம் செய்வதைக் கண்டார்கள். நற்செய்தி தொடர்கிறது:

23அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி: மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படும்படியான வேளை வந்தது.

24மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததேயாகில் மிகுந்த பலனைக்கொடுக்கும்.

25தன் ஜீவனைச் சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்துபோவான்; இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ அவன் அதை நித்திய ஜீவகாலமாய்க் காத்துக்கொள்ளுவான்.

26ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனானால் என்னைப் பின்பற்றக்கடவன், நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால் அவனைப் பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார்.

27இப்பொழுது என் ஆத்துமா கலங்குகிறது, நான் என்ன சொல்லுவேன். பிதாவே, இந்த வேளையினின்று என்னை இரட்சியும் என்று சொல்வேனோ; ஆகிலும், இதற்காகவே இந்த வேளைக்குள் வந்தேன்.

28பிதாவே, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார். அப்பொழுது: மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று.

29அங்கே நின்று கொண்டிருந்து, அதைக் கேட்ட ஜனங்கள்: இடிமுழக்கமுண்டாயிற்று என்றார்கள். வேறுசிலர்: தேவதூதன் அவருடனே பேசினான் என்றார்கள்.

30இயேசு அவர்களை நோக்கி: இந்தச் சத்தம் என்னிமித்தம் உண்டாகாமல் உங்கள் நிமித்தமே உண்டாயிற்று.

31இப்பொழுதே இந்த உலகத்துக்கு நியாயத்தீர்ப்பு உண்டாகிறது; இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாகத் தள்ளப்படுவான்.

32நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும்போது, எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுத்துக்கொள்ளுவேன் என்றார்.

33தாம் இன்னவிதமான மரணமாய் மரிக்கப்போகிறாரென்பதைக் குறிக்கும்படி இப்படிச் சொன்னார்.

34ஜனங்கள் அவரை நோக்கி: கிறிஸ்து என்றென்றைக்கும் இருக்கிறார் என்று வேதத்தில் சொல்லியதை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம், அப்படியிருக்க மனுஷகுமாரன் உயர்த்தப்படவேண்டியதென்று எப்படிச் சொல்லுகிறீர்; இந்த மனுஷகுமாரன் யார் என்றார்கள்.

35அதற்கு இயேசு: இன்னும் கொஞ்சக்காலம் ஒளி உங்களிடத்தில் இருக்கும்; இருளில் நீங்கள் அகப்படாதபடிக்கு ஒளி உங்களோடிருக்கையில் நடவுங்கள்; இருளில் நடக்கிறவன் தான் போகிற இடம் இன்னதென்று அறியான்.

36ஒளி உங்களோடிருக்கையில் நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகளாகும்படிக்கு, ஒளியினிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்றார். இவைகளை இயேசு சொல்லி, அவர்களைவிட்டு மறைந்தார்.

37அவர் இத்தனை அற்புதங்களை அவர்களுக்கு முன்பாகச் செய்திருந்தும், அவர்கள் அவரை விசுவாசிக்கவில்லை.

38கர்த்தாவே, எங்கள் மூலமாய்க் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வசனம் நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.

39ஆகையால் அவர்கள் விசுவாசிக்கமாட்டாமல்போனார்கள். ஏனெனில் ஏசாயா பின்னும்:

40அவர்கள் கண்களினால் காணாமலும், இருதயத்தினால் உணராமலும், குணப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கும், நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமல் இருக்கும்படிக்கும், அவர்களுடைய கண்களை அவர் குருடாக்கி, அவர்கள் இருதயத்தைக் கடினமாக்கினார் என்றான்.

41ஏசாயா அவருடைய மகிமையைக் கண்டு, அவரைக்குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான்.

42ஆகிலும் அதிகாரிகளிலும் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம்வைத்தார்கள். அப்படியிருந்தும் ஜெப ஆலயத்துக்குப் புறம்பாக்கப்படாதபடி, பரிசேயர்நிமித்தம் அதை அறிக்கைபண்ணாதிருந்தார்கள்.

43அவர்கள் தேவனால் வருகிற மகிமையிலும் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை அதிகமாய் விரும்பினார்கள்.

44அப்பொழுது இயேசு சத்தமிட்டு: என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்ல, என்னை அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறான்.

45என்னைக் காண்கிறவன் என்னை அனுப்பினவரைக் காண்கிறான்.

46என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனெவனும் இருளில் இராதபடிக்கு, நான் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தேன்.

47ஒருவன் என் வார்த்தைகளைக் கேட்டும் விசுவாசியாமற்போனால், அவனை நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்லை; நான் உலகத்தை நியாயந்தீர்க்கவராமல், உலகத்தை இரட்சிக்கவந்தேன்.

48என்னைத் தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயந்தீர்க்கிறதொன்றிருக்கிறது; நான் சொன்ன வசனமே அவனைக் கடைசிநாளில் நியாயந்தீர்க்கும்.

49நான் சுயமாய்ப் பேசவில்லை, நான் பேசவேண்டியது இன்னதென்றும் உபதேசிக்கவேண்டியது இன்னதென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்குக் கட்டளையிட்டார்.

50அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறதென்று அறிவேன்; ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளைப் பிதா எனக்குச் சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார்.

யோவான் 12: 23-50

கிரேக்கர்களைப் ஏற்றுக்கொள்ள இயேசு ஆர்வமாக இருந்தார், மேலும் ‘எல்லா மக்களுக்கும்’ (யூதர்கள் மட்டுமல்ல) ஒளியைக் காண்பதற்கான தொடக்கமாக இதை முன்னறிவித்தார். ஆன்மீக ரீதியான உயர் மட்டங்கள் இல்லாதவர்கள், பாவத்தால் சுமை கொண்டவர்கள், மாயாவால் கண்மூடித்தனமாக இருப்பவர்கள் கூட அவருடைய ஒளியை அணுக முடியும், ஏனெனில் அவர் ‘உலகிற்கு ஒரு வெளிச்சமாக வந்துவிட்டார்  ’ (வ .46), ஒரு ஜோதி எல்லா நாடுகளிலும் பிரகாசிக்க முன்னறிவித்தார். அவரைப் பார்ப்பவர்கள் ‘அவரை அனுப்பியவரைப் பார்ப்பார்கள்’ (வச .45) – அவர்கள் தெய்வீகத்தின் வெளிப்பாட்டைக் காண்பார்கள்.

இயேசு: ‘விதை ’ மூலம் (லிங்கா) சின்னம்

இயேசு சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள கடினமாக கூறினார். அவர் தனக்காகப் பயன்படுத்திய சின்னம், அல்லது லிங்கா, ‘விதை’ (வ. 24). ஏன் அந்த சின்னம்? சிவாவின் ஜோதிர்லிங்கத்திலிருந்து வரும் ஒளியின் ஒளிக்கற்றையுடன் ஒப்பிடும்போது இது சிறியதாகவும் முக்கியமற்றதாகவும் தெரிகிறது. நற்செய்தி விளக்கும் ‘உயர்த்தப்பட்டார்’ என்று அவர் சிலுவையில் நடக்கவிருக்கும் மரணத்தை அவர் பேசினார். இறப்பதினால் மரணத்தின் தோல்வி எவ்வாறு நடைபெறும்? தெய்வங்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையிலான முந்தைய அனைத்து சந்திப்புகளிலும், தெய்வங்கள் எப்போதும் எதிரிகளை தோற்கடித்தது போரின் வெற்றியாவர், இறப்பதன் மூலம் அல்ல.

 புனித வாரத்தின் ஒளியைப் புரிந்துகொள்வோம்

புரிந்து கொள்ள இந்த வாரம் முழுவதும் நாம் அவரைப் பின்பற்ற வேண்டும். அவர் அந்த வாரத்தில் இயக்க நிகழ்வுகளை அமைத்தார், இது பெரும்பாலும் புனித வாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது உலக வரலாற்றை மாற்றியது. சுவிசேஷத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்த தினசரி நிகழ்வுகள் பல தீர்க்கதரிசனங்களுக்குப் பிறகு வடிவமைக்கப்பட்டன, அவை உலகப் படைப்புக்குச் செல்கின்றன. ஆதி படைபாளிதான் தன்னை ஜோதி என்று அறிவித்தார் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்.

புனித வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒரு காலவரிசையை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த தினசரி நிகழ்வுகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம்.

புனித வாரத்தின் நிகழ்வுகள்: நாள் 1, ஞாயிறு

வாரத்தின் முதல் நாள், குருத்தோலை ஞாயிறு, அவர் மூன்று தீர்க்கதரிசிகளிடமிருந்து மூன்று வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றினார். முதலாவதாக, சகரியா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியபடி கழுதையின் மீது அமர்ந்து எருசலேமுக்குள் நுழைந்தார். இரண்டாவதாக, தானியேல் தீர்க்கதரிசனம் கூறிய காலத்தில் அவர் அவ்வாறு செய்தார். மூன்றாவதாக, அவர் புறஜாதியினரிடையே ஆர்வத்தை வெளிச்சம் போடத் தொடங்கினார், ஏசாயா முன்னறிவித்த எல்லா நாடுகளையும் ஒளிரச் செய்வார், உலகெங்கிலும் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் அறிவூட்டுவார்.

2 ஆம் நாள் அவர் பூமியின் பணக்கார கோவிலை எவ்வாறு மூடுவார் என்பதை அடுத்ததாகப் பார்க்கிறோம்.

பைபிளின் மூலம் பயணத்தின் PDF ஐ ஒரு புத்தகமாகப் பதிவிறக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *