நாள் 4: நட்சத்திரங்களை ஒளிமங்கச் செய்த கல்கியைப் போல சவாரி

  • by

இயேசு 3 ஆம் நாள் ஒரு சாபத்தை உச்சரித்தார், தனது தேசத்தை நாடுகடத்தினார். இயேசு தனது சாபம் காலாவதியாகும் என்றும் கணித்து, இந்த வயதை நிறைவு செய்யும் இயக்க நிகழ்வுகளில். சீடர்கள் இதைப் பற்றி கேட்டார்கள், இயேசு விளக்கினார், அவர் திரும்பி வந்ததை கல்கி (கல்கின்) போல விவரித்தார்.

அவர் இப்படி ஆரம்பித்தார்.

யேசு தேவாலயத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகையில், அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்குக் காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.
2 இயேசு அவர்களை நோக்கி: இவைகளையெல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின்மேல் ஒரு கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.
3 பின்பு, அவர் ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில், சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்துவந்து: இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும், உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும் என்றார்கள்.

மத்தேயு 24: 1-3

அவர் தனது சாபத்தின் விவரங்களைக் கொடுத்து தொடங்கினார். பின்னர் மாலையில் ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறினார் அவர் எருசலேமுக்கு வெளியே ஒலிவ மலைக்குச் சென்றார் (i). யூத நாள் சூரிய அஸ்தமனத்தில் தொடங்கியதிலிருந்து, அவர் திரும்பி வருவதை விவரித்தபோது  வாரத்தின் 4 வது நாளாக இருந்தது.

புராணத்தில் கல்கி

விஷ்ணுவின் தசாவதாரத்தின் (பத்து முதன்மை அவதாரங்கள் / அவதாரங்கள்) இறுதி அவதாரமாக கல்கியை புராண புராணம் விவரிக்கிறது. தற்போதைய யுகமான காளுகத்தின் முடிவில் கல்கி வரும். கல்கியின் தோற்றத்திற்கு முன்பே உலகம் சீரழிந்து, தர்மத்தை இழக்கும் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. மக்கள் இயற்கைக்கு மாறான பாலியல் உறவுகளில் ஈடுபடுவார்கள், நிர்வாணம் மற்றும் அநீதியான நடத்தை ஆகியவற்றை விரும்புவார்கள், பல்வேறு இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் வாதைகள் ஏற்படும். இந்த கட்டத்தில், கல்கி, அவதாரம் ஒரு எரியும்  வாளைப் பயன்படுத்தி குதிரை சவாரி செய்வார். கல்கி பூமியின் பொல்லாத மக்களை அழித்து, ஒரு புதிய யுகத்தை உருவாக்கி, உலகை மீண்டும் சத்ய யுகத்திற்கு கொண்டு வருவார்.

இருப்பினும், வேதங்கள் கல்கி / கல்கின் பற்றி குறிப்பிடவில்லை என்று விக்கிபீடியா கூறுகிறது. 6 வது தசாவதர அவதாரமான பரசுராமரின் நீட்டிப்பாக அவர் மகாபாரதத்தில் மட்டுமே முதலில் தோன்றுகிறார். இந்த மகாபாரத பதிப்பில், கல்கி தீய ஆட்சியாளர்களை மட்டுமே அழிக்கிறார், ஆனால் சத்திய யுகத்திற்கு புதுப்பிப்பைக் கொண்டுவருவதில்லை. கி.பி 7 – 9 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு கல்கி தொல்பொருளின் வளர்ச்சியை அறிஞர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

கல்கியின் ஏக்கம்

கல்கி மற்றும் பிற மரபுகளில் இதே போன்ற நபர்களின் வளர்ச்சி (புத்த மதத்தில் மைத்ரேயா, இஸ்லாமியத்தில் மஹ்தி, சீக்கிய மஹ்தி மீர்) உலகில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது என்ற நமது உள்ளுணர்வு உணர்வைக் காட்டுகிறது. யாராவது வந்து அதை சரியாக அமைக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். அவர் தீய ஒடுக்குமுறையாளர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும், ஊழலை அகற்ற வேண்டும், தர்மத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். ஆனால் அவர் தீமையை ‘வெளியே’ அகற்றுவது மட்டுமல்லாமல், நமக்குள் உள்ள அசுத்தத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் நாம் மறந்து விடுகிறோம். யாரோ ஒருவர் வந்து தீமையைத் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை மற்ற புனித நூல்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே, இந்த இரண்டு பகுதி பணியைப் பற்றி அவர் எவ்வாறு செல்வார் என்பதை இயேசு கற்பித்தார். அவர் தனது முதல் வருகையிலேயே நமக்குள் உள்ள அசுத்தத்தை சுத்தம் செய்கிறார், தனது இரண்டாவது வருகையில் அரசாங்கத்தையும் சமூக அதர்மத்தையும் கையாளுகிறார். இந்த வாரத்தின் 4 ஆம் நாளில் இயேசு தனது இரண்டாவது வருகையை எதிர்பார்த்தார், அவர் திரும்புவதற்கான அறிகுறிகளை விவரித்தார்.

நாள் 4 – அவர் திரும்புவதற்கான அறிகுறிகள்

மத்தேயு 24: 4-31

4 ஆம் நாள், வரபோகும் ஆலயத்தின் அழிவை இயேசு கண்டார். வளர்ந்து வரும் தீமை, பூகம்பங்கள், பஞ்சங்கள், போர்கள் மற்றும் துன்புறுத்தல்கள் அவர் திரும்ப வருவதற்கு முன்பு உலகத்தை உருவகபடுத்தும் என்று அவர் கற்பித்தார். அப்படியிருந்தும், நற்செய்தி இன்னும் உலகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படும் என்று அவர் கணித்தார் (v 14). கிறிஸ்துவைப் பற்றி உலகம் அறிந்தபோது, ​​தவறான போதகர்கள் மற்றும் அவரைப் பற்றியும் அவர் திரும்புவதைப் பற்றியும் போலி கூற்றுக்கள் அதிகரிக்கும். போர்கள், குழப்பங்கள் மற்றும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் அவர் திரும்பி வருவதற்கான உண்மையான அடையாளமாக மறுக்கமுடியாத அண்ட தொந்தரவுகள் இருக்கும். அவர் நட்சத்திரங்கள், சூரியன் மற்றும் சந்திரனில் இருந்து வெளிச்சத்தை மங்கிப்போக செய்வார்.

அவரது திரும்பி வருதல் விவரிக்கப்பட்டது

ஜான் பின்னர் அவரது வருகையை விவரித்தார், அதை கல்கி போல சித்தரித்தார்:

11 பின்பு, பரலோகம் திறந்திருக்கக்கண்டேன்; இதோ, ஒரு வெள்ளைக்குதிரை காணப்பட்டது, அதின்மேல் ஏறியிருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமுமுள்ளவரென்னப்பட்டவர்; அவர் நீதியாய் நியாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார்.
12 அவருடைய கண்கள் அக்கினிஜுவாலையைப்போலிருந்தன, அவருடைய சிரசின்மேல் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன; அவருக்கேயன்றி வேறொருவருக்குந் தெரியாத ஒரு நாமமும் எழுதியிருந்தது.
13 இரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தைத் தரித்திருந்தார்; அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே.
14 பரலோகத்திலுள்ள சேனைகள் வெண்மையும் சுத்தமுமான மெல்லிய வஸ்திரந்தரித்தவர்களாய், வெள்ளைக்குதிரைகளின்மேல் ஏறி, அவருக்குப் பின்சென்றார்கள்.
15 புறஜாதிகளை வெட்டும்படிக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து கூர்மையான பட்டயம் புறப்படுகிறது; இருப்புக்கோலால் அவர்களை அரசாளுவார்; அவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய உக்கிரகோபமாகிய மதுவுள்ள ஆலையை மிதிக்கிறார்.
16 ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின்மேலும் அவருடைய தொடையின்மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
17 பின்பு ஒரு தூதன் சூரியனில் நிற்கக்கண்டேன்; அவன் வானத்தின் மத்தியில் பறக்கிற சகல பறவைகளையும் பார்த்து:
18 நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்தையும், சேனைத்தலைவர்களின் மாம்சத்தையும், பலவான்களின் மாம்சத்தையும், குதிரைகளின் மாம்சத்தையும், அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களின் மாம்சத்தையும், சுயாதீனர் அடிமைகள், சிறியோர் பெரியோர், இவர்களெல்லாருடைய மாம்சத்தையும் பட்சிக்கும்படிக்கு, மகாதேவன் கொடுக்கும் விருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் என்று மிகுந்த சத்தத்தோடே கூப்பிட்டான்.
19 பின்பு, மிருகமும் பூமியின் ராஜாக்களும் அவர்களுடைய சேனைகளும், குதிரையின்மேல் ஏறியிருக்கிறவரோடும் அவருடைய சேனையோடும் யுத்தம்பண்ணும்படிக்குக் கூடிவரக்கண்டேன்.
20 அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது; மிருகத்தின் முன்பாகச் செய்த அற்புதங்களால் அதின் முத்திரையைத் தரித்தவர்களையும் அதின் சொரூபத்தையும் வணங்கினவர்களையும் மோசம்போக்கின கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுங்கூடப் பிடிக்கப்பட்டான்; இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக்கடலிலே உயிரோடே தள்ளப்பட்டார்கள்.
21 மற்றவர்கள் குதிரையின்மேல் ஏறினவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற பட்டயத்தால் கொல்லப்பட்டார்கள்; அவர்களுடைய மாம்சத்தினால் பறவைகள் யாவும் திருப்தியடைந்தனவெளிப்ப

டுத்துதல் 19: 11-21

அறிகுறிகளை மதிப்பீடு செய்தல்

போர், துன்பம் மற்றும் பூகம்பங்கள் அதிகரித்து வருவதை நாம் காணலாம் – எனவே அவர் திரும்பும் நேரம் நெருங்கி வருகிறது. ஆனால் வானத்தில் இன்னும் எந்தவிதமான இடையூறுகளும் இல்லை, எனவே அவர் திரும்பி வருவது இன்னும் இல்லை.

நாம் எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கிறோம்?

இதற்கு பதிலளிக்க இயேசு தொடர்ந்தார்

 32 அத்திமரத்தினால் ஒரு உவமையைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; அதிலே இளங்கிளை தோன்றி, துளிர்விடும்போது, வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள்.
33 அப்படியே இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் காணும்போது, அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள்.
34 இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்குமுன்னே இந்தச் சந்ததி ஒழிந்துபோகாதென்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.
35 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோம், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்துபோவதில்லை.

மத்தேயு 24: 32-35

அத்தி மரம் நம் கண் முன்னே பசுமைப்படுத்துகிறது

3 ஆம் நாளில் அவர் சபித்த இஸ்ரவேலின் அடையாளமான அத்தி மரத்தை நினைவில் கொள்கிறீர்களா? கி.பி. 70 இல் ரோமர்கள் ஆலயத்தை அழித்தபோது இஸ்ரவேல் வாடிப்பது தொடங்கியது, அது 1900 ஆண்டுகளாக வாடியது. அவர் திரும்பி வரும்போது ‘அருகில்’ இருப்பதை அறிய அத்தி மரத்திலிருந்து பச்சை நிற தளிர்கள் வெளியே வரும்படி இயேசு சொன்னார். கடந்த 70 ஆண்டுகளில் இந்த ‘அத்தி மரம்’ பச்சை நிறமாகவும், மீண்டும் இலைகளை முளைக்கவும் பார்த்தோம். ஆம், இது நம் காலங்களில் நடந்த போர்கள், துன்பங்கள் மற்றும் தொல்லைகளைச் சேர்த்தது, ஆனால் நாம் இந்த எச்சரிப்பை பெற்றதால் நமக்கு இது ஆச்சரியமல்ல.

ஆகையால், அவர் திரும்பி வருவதை குறித்து கவனக்குறைவு மற்றும் அலட்சியமாக இல்லாதபடி  அவர் எச்சரித்ததால் நாம் நம் காலங்களில் கவனத்தோடும்  விழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும்.

36 அந்த நாளையும் அந்த நாழிகைகளையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான்; பரலோகத்திலுள்ள தூதர்களும் அறியார்கள்.
37 நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ, அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும்.
38 எப்படியெனில், ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும், ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும், பெண்கொண்டும் பெண்கொடுத்தும்,
39 ஜலப்பிரளயம் வந்து அனைவரையும் வாரிக்கொண்டுபோகுமட்டும் உணராதிருந்தார்கள்; அப்படியே மனுஷகுமாரன் வருங்காலத்திலும் நடக்கும்.
40 அப்பொழுது, இரண்டுபேர் வயலில் இருப்பார்கள்; ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான், ஒருவன் கைவிடப்படுவான்.
41 இரண்டு ஸ்திரீகள் ஏந்திரம் அரைத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்; ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள், ஒருத்தி கைவிடப்படுவாள்.
42 உங்கள் ஆண்டவர் இன்ன நாழிகையிலே வருவாரென்று நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்கள்.
43 திருடன் இன்ன ஜாமத்தில் வருவானென்று வீட்டெஜமான் அறிந்திருந்தால், அவன் விழித்திருந்து, தன் வீட்டைக் கன்னமிடவொட்டானென்று அறிவீர்கள்.
44 நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார்; ஆதலால், நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.
45 ஏற்றவேளையிலே தன் வேலைக்காரருக்குப் போஜனங்கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மையும் விவேகமுமுள்ள ஊழியக்காரன் யாவன்?
46 எஜமான் வரும்போது அப்படிச்செய்கிறவனாகக் காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவான்.
47 தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின்மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பானென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.
48 அந்த ஊழியக்காரனோ பொல்லாதவனாயிருந்து: என் ஆண்டவன் வர நாள் செல்லும் என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லிக்கொண்டு,
49 தன் உடன்வேலைக்காரரை அடிக்கத் தொடங்கி, வெறியரோடே புசிக்கவும் குடிக்கவும் தலைப்பட்டால்,
50 அந்த ஊழியக்காரன் நினையாத நாளிலும், அறியாத நாளிகையிலும், அவனுடைய எஜமான் வந்து,
51 அவனைக் கடினமாய்த் தண்டித்து, மாயக்காரரோடே அவனுக்குப் பங்கை நியமிப்பான்; அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.

மத்தேயு 24: 36-51

இயேசு தொடர்ந்து கற்பித்தார். இணைப்பு இங்கே.

நாள் 4கின் சுருக்கம்

சிலுவைபாதை வாரத்தின் 4 ஆம் நாள் புதன்கிழமை, இயேசு திரும்பி வருவதற்கான அறிகுறிகளை விவரித்தார் – முழு வானத்தையும் இருட்டடிப்பதன் மூலம் முடிவு வரும்.

நாள் 4: எபிரேய வேத விதிமுறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது சிலுவைபாதை வாரத்தின் நிகழ்வுகள்

அவர் திரும்புவதை கவனமாக கவனிக்குமாறு அவர் அனைவரையும் எச்சரித்தார். அத்தி மரம் பசுமையாக்குவதை இப்போது நாம் காண முடியும் என்பதால், நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

அடுத்த 5 ஆம் நாளில் அவருடைய எதிரி அவருக்கு எதிராக எப்படி நகர்ந்தான் என்று நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது.

________________________________________

[i] அந்த வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளையும் விவரிக்கும் லூக்கா விளக்குகிறார்:

லூக்கா 21: 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *