Skip to content

பண்டைய இராசியின் உங்கள் கன்னி ராசி

  • by

ஜோதிடத்தின் வரலாற்றை அதன் பண்டைய தோற்றம் வரை கண்டுபிடித்து நவீன குண்ட்லி எவ்வாறு வந்தது என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்தோம். இப்போது நாம் ராசியின் முதல் ராசியான கன்னியை ஆராய்கிறோம். கன்யா என்றும் அழைக்கப்படும் கன்னி ராசியில் தான் நாம் ஒரு முரண்பாட்டைக் காண்கிறோம், நீங்கள் நட்சத்திர விண்மீனைப் பார்க்கும்போது மட்டுமே தெரியும்.

கன்னி / கன்யா ஒரு இளம் கன்னிப் பெண்ணின் விண்மீன். கன்னி உருவாகும் நட்சத்திரங்களின் புகைப்படம் இங்கே. கன்னி (இந்த கன்னிப் பெண்னை) நட்சத்திரங்களில் ‘பார்க்க’ முடியாது என்பதைக் கவனியுங்கள். நட்சத்திரங்களே இயற்கையாகவே பெண்ணின் உருவத்தை உருவாக்குவதில்லை.

கன்னி இரவு வானம் புகைப்படம். கன்னிப் பெண்ணைப் பார்க்க முடியுமா?
இணைக்கும் கோடுகளுடன் கன்னி

கன்னி விண்மீன் தொகுப்பில் உள்ள நட்சத்திரங்களை இந்த விக்கிபீடியா படத்தைப் போலவே நாம் கோடுகளுடன் இணைத்தாலும்,  ஒரு கன்னிப் பெண்ணைத் தவிர, இந்த நட்சத்திரங்களுடன் ஒரு பெண்ணை ‘பார்ப்பது’ இன்னும் கடினம்.

ஆனால் பதிவுகள் இருக்கும் வரை இதுவே அடையாளம். கன்னி பெரும்பாலும் முழு விவரமாகக் காட்டப்படுகிறது, ஆனால் விவரங்கள் விண்மீன் தொகுப்பிலிருந்து வரவில்லை.

 கன்னிப் பெண்ணின் படம் மிகவும் விரிவாக நட்சத்திரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளது

ஸ்பிகா கன்னி மர்மத்தை ஆழமாக்குகிறது

கீழேயுள்ள படம் கி.மு. 1 ஆம் நூற்றாண்டு தேதியிட்ட எகிப்திய டென்டெரா கோயிலில் முழு இராசியையும் காட்டுகிறது, இதில் 12 ராசி உள்ளது. கன்னி சிவப்பு நிறத்தில் வட்டமிடபட்டுள்ளது, வலதுபுறத்தில் உள்ள ஓவியமானது இராசி படங்களை இன்னும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. கன்னி ஒரு தானிய விதை வைத்திருப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். இந்த தானிய விதை கன்னி விண்மீன் தொகுப்பில் பிரகாசமான நட்சத்திரமான ஸ்பிகா என்ற நட்சத்திரமாகும்.

கன்னி ராசியுடன் எகிப்திலிருந்து டெண்டெரா ராசி சிவப்பு நிறத்தில் வட்டமிட்டது

ஒரு இரவில் கன்னி நட்சத்திரங்கள் கோடுகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ள வான புகைப்படத்தில் ஸ்பிகா இங்கே உள்ளது.

ஸ்பிகா நட்சத்திரத்துடன் கன்னி விண்மீன் காட்டப்பட்டுள்ளது

வேத ஜாதகத்தில் ஸ்பிகாவுக்கு ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து உண்டு. நட்சத்திரங்கள் (லிட். “நட்சத்திரங்கள்”) அல்லது சந்திர மாளிகைகள் இந்திய சந்திர நிலையங்களின் வடிவம். அவை வழக்கமாக 27 என்ற எண்ணைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் சில நேரங்களில் 28 மற்றும் அவற்றின் பெயர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் மிக முக்கியமான விண்மீன்களுடன் தொடர்புடையவை. நவீன பாரம்பரியத்தின்படி, அவை கிரகணத்தின் ஒரு புள்ளியில் இருந்து துல்லியமாக ஸ்பிகா நட்சத்திரத்திற்கு எதிரே தொடங்குகின்றன (சமஸ்கிருதம்: சித்திரா)

ஸ்பிகா ஏன் மிகவும் முக்கியமானது? ஸ்பிகா தானியத்தின் விதை (சில நேரங்களில் சோளத்தின் காது) என்று ஒருவர் எப்படி அறிவார்? கன்னி விண்மீன் கூட்டத்திலிருந்து ஒரு கன்னிப் பெண் வெளிப்படையாகத் தெரியாதது போல, அது விண்மீன் தொகுப்பிலும் வெளிப்படையாகத் தெரியவில்லை. இது கன்னியின் முரண்பாடு: படம் விண்மீன் தொகுப்பினுள் உள்ளார்ந்ததாக இல்லை, அல்லது வருகிறது போலும் இல்லை.

கன்னி ஒரு கருப்பொருளாக கன்னி ராசி விண்மீன்

இதன் பொருள் என்னவென்றால், கன்னி – தானிய விதை கொண்ட கன்னிப் பெண் – நட்சத்திரங்களுக்குள்ளேயே அவளைப் பார்ப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்படவில்லை. மாறாக, தானிய விதை கொண்ட கன்னி முன்பே கருதப்பட்டு பின்னர் விண்மீன் மீது வைக்கப்பட்டது. கன்னி தன் விதைகளுடன் எங்கிருந்து வந்தது? முதலில் கன்னி மனதில் இருந்தவர், பின்னர் அவளையும் அவளுடைய விதையையும் கன்னியாக நட்சத்திரங்களில் வைத்தது யார்?

படைப்பாளரின் கதையை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள உதவும் மிக பழமையான எழுத்துக்கள் இதை கடவுளுக்கும் ஆதாம் / மனுவின் உடனடி குழந்தைகளுக்கும் வரவு வைத்திருப்பதைக் கண்டோம். கன்னி அடையாளம் இந்த கதை எபிரேய மற்றும் சமஸ்கிருத வேதங்களில் தொடங்கும் இடத்துடன் துல்லியமாக பொருந்துகிறது.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே கன்னி கதை

சத்ய யுகத்தின் சொர்க்கத்தில், ஆதாம் / மனு கீழ்ப்படியாதபோது, ​​கடவுள் சர்ப்பத்தை (சாத்தானை) எதிர்கொண்டபோது, ​​அவர் அவருக்கு வாக்குறுதி அளித்தார்:

15 உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன்; அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார்.

ஆதியாகமம் 3:15
கதாபாத்திரங்களும் அவற்றின் உறவுகளும் சொர்க்கத்தில் முன்னறிவிக்கப்பட்டன. கன்னி ராசியின் அசல் பொருள் சந்ததியுடன் கூடிய பெண். இந்த வாக்குறுதியை நினைவில் கொள்ள முன்னோர்கள் கன்னி விண்மீன் தொகுப்பைப் பயன்படுத்தினர்

ஒரு பெண்ணுடன் ஒரு ‘சந்ததி’ (அதாவது ஒரு ‘விதை’) வரும் என்று கடவுள் வாக்குறுதி அளித்தார் – ஒரு ஆணுடன் அவள் இணைந்திருப்பதைக் குறிப்பிடாமல் – இவ்வாறு ஒரு கன்னிப் பெண். கன்னியின் இந்த விதை பாம்பின் ‘தலையை’ நசுக்கும். ஒரு கன்னிப் பெண்ணிலிருந்து பிறந்ததாக ஒரு கூற்று கூட இருக்கும் ஒரே நபர் நாசரேத்தின் இயேசு. ஒரு கன்னியிலிருந்து விதை வருவது காலத்தின் ஆரம்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு சமஸ்கிருத வேதங்களில் புருசா என்று நினைவுகூரப்பட்டது. அந்த முதல் மனுவின் உடனடி குழந்தைகள், படைப்பாளரின் வாக்குறுதியை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு, கன்னியை தனது விதை (ஸ்பிகா) மூலம் உருவாக்கி, அவளுடைய உருவத்தை விண்மீன் தொகுப்பில் வைத்தார்கள், இதனால் அவர்களின் சந்ததியினர் இந்த வாக்குறுதியை நினைவில் கொள்வார்கள்.

பண்டைய கன்னி ஜாதகம்

ஜாதகம் = ஹோரோ (மணிநேரம்) + ஸ்கோபஸ் (கவனிக்க வேண்டிய குறி) என்பதால் கன்னி மற்றும் அவளுடைய விதை மூலம் நாம் அதைச் செய்யலாம். இயேசு சொன்னபோது கன்னி + ஸ்பிகா ‘மணிநேரம்’ என்று குறித்தார்:

23 அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி: மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படும்படியான வேளை வந்தது.
24 மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததேயாகில் மிகுந்த பலனைக்கொடுக்கும்.

யோவான் 12:23-24

இயேசு தன்னை அந்த விதை என்று அறிவித்தார் – ஸ்பிகா – இது நமக்காக ஒரு பெரிய வெற்றியை அடையும் – ‘பல விதைகள்’. கன்னியின் இந்த ‘விதை’ ஒரு குறிப்பிட்ட ‘மணிநேரம்’ = ‘ஹோரோ’ இல் வந்திருந்தது. அவர் எதோ ஒரு மணி நேரத்தில் வரவில்லை, ஆனால் ‘குறிப்பிட்ட அந்த’ மணி நேரத்தில் வந்தது. அவர் இதைச் சொன்னார், எனவே நாங்கள் அந்த மணிநேரத்தைக் குறிக்கிறோம் (ஸ்கோபஸ்) கதையை பின்பற்றுவோம், அவர் வகுத்த ஜாதகத்தைப் படிப்போம்.

உங்கள் கன்னி சொல்வது

இதை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜாதக வாசிப்பு இங்கே:

முக்கியமில்லாத விஷயங்களைத் துரத்துவதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் பரபரப்பாக இருப்பதால், இயேசு அறிவித்த அந்த ‘மணிநேரத்தை’ தவறவிடாமல் கவனமாக இருங்கள். இதன் காரணமாக, பலர் ‘பல விதைகளாக’ மாறுவதை இழப்பார்கள். வாழ்க்கை மர்மங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது, ஆனால் நித்திய ஜீவனுக்கும் உண்மையான செல்வத்துக்கும் முக்கியமானது உங்களுக்காக ‘பல விதைகளின்’ மர்மத்தைத் திறப்பதாகும். புரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு வழிகாட்ட தினமும் படைப்பாளரிடம் கேளுங்கள். அவர் கன்னி நட்சத்திரங்களிலும், அவருடைய எழுதப்பட்ட பதிவிலும் அடையாளத்தை வைத்திருப்பதால், நீங்கள் கேட்டால், தட்டி, அதைத் தேடினால் அவர் உங்களுக்கு நுண்ணறிவு தருவார். ஒரு விதத்தில், இதற்கு இணக்கமான கன்னி பண்புகள் ஆர்வமும் பதில்களைத் தோண்டுவதற்கான ஆர்வமும் ஆகும். இந்த குணாதிசயங்கள் உங்களைக் குறித்தால், கன்னி பற்றிய கூடுதல் நுண்ணறிவைத் தேடுவதன் மூலம் அதைச் செயல்படுத்துங்கள்.

மேலும் இராசி கதை வழியாகவும், கன்னி ராசியில் ஆழமாகவும்

துலாம் குண்டலியுடன் பண்டைய இராசி கதையைத் தொடரவும். இந்த அசல் இராசி கதையின் அடிப்படையைப் புரிந்து கொள்ள பண்டைய ஜோதித்தைப் பார்க்கவும்

நூல்கள் மூலம் கன்னி ராசியில் ஆழமாக செல்ல பார்க்க:

ராசி அத்தியாயங்களின் PDF ஐ புத்தகமாகப் பதிவிறக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *