குருவாக இயேசு: மகாத்மா காந்தியைக் கூட அறிவூட்டும் அதிகாரத்துடன் அஹிம்சாவைக் கற்பித்தார்

சமஸ்கிருதத்தில் குரு (गुरु) என்பது ‘கு’ (இருள்) மற்றும் ‘ரு’ (ஒளி). அறியாமையின் இருள் உண்மையான அறிவின் அல்லது ஞானத்தின் ஒளியால் அகற்றப்படுவதை ஒரு குரு கற்பிக்கிறார். இருளில் வாழும் மக்களை அறிவூட்டும் அறிவாற்றலுக்காக இயேசு அறியப்படுகிறார், அவர் ஒரு குரு அல்லது ஆச்சார்யாவாக கருதப்பட வேண்டும். ரிஷி ஏசாயா வருகிறவரைப் பற்றி தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தார். கிமு 700 இல் அவர் எபிரேய வேதங்களில் முன்னறிவித்தார்:

கிலும் அவர் செபுலோன் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல அது இருண்டிருப்பதில்லை; ஏனென்றால் அவர் கடற்கரையருகிலும், யோர்தான் நதியோரத்திலுமுள்ள புறஜாதியாருடைய கலிலேயாவாகிய அத்தேசத்தைப் பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார்.
2 இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தைக் கண்டார்கள்; மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின்மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது.

ஏசாயா 9: 1பி -2
https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

வரலாற்று காலவரிசையில் ரிஷி ஏசாயா, டேவிட் மற்றும் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்)

கலிலேயாவில் இருளில் மக்களுக்கு வரவிருந்த இந்த ‘ஒளி’ என்ன? ஏசாயா தொடர்ந்தார்:

6 நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக் கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும்.

ஏசாயா 9: 6

வருபவர் ஒரு கன்னியரிடமிருந்து பிறப்பார் என்று ஏசாயா முன்பே முன்னறிவித்திருந்தார். அவர் ‘வல்லமைமிக்க கடவுள்’ என்று அழைக்கப்படுவார், சமாதானத்திற்க்கான ஆலோசகராக இருப்பார் , என்று இங்கே மேலும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். கலிலேயாவின் கரையிலிருந்து கற்பித்தல் இந்த சமாதான குரு மகாத்மா காந்தியின் மீதான செல்வாக்கின் மூலம் இந்தியாவில் வெகு தொலைவில் உணரப்படுவார்.

காந்தியும் இயேசுவின் மலை சொற்பொழிவும்

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/gandhi-law-student-image-e1588933813421-206x300.jpg

சட்ட மாணவராக காந்தி

இயேசு பிறந்து 1900 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இங்கிலாந்தில், இந்தியாவிலிருந்து ஒரு இளம் சட்ட மாணவர் இப்போது மகாத்மா காந்தி (அல்லது மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி) என்பவர்க்கு பைபிள் கொடுக்கப்பட்டது. மலை பிரசங்கம் என்று அழைக்கப்படும் இயேசுவின் போதனைகளை அவர் வாசித்தபோது அவர் விவரிக்கிறார்

“… என் இதயத்திற்கு நேராக சென்ற மலை பிரசங்கம்.”

எம். கே. காந்தி, ஒரு சுயசரிதை அல்லது சத்திய சோதனை.

1927 பக் .63

‘மற்ற கன்னத்தைத் திருப்புவது’ பற்றிய இயேசுவின் போதனை காந்திக்கு அஹிம்சா (காயமடையாதது மற்றும் கொல்லப்படாதது) என்ற பண்டைய கருத்தாக்கத்தைப் பற்றிய நுண்ணறிவைக் கொடுத்தது. இந்த சிந்தனை நன்கு அறியப்பட்ட சொற்றொடரில் பிரதிபலிக்கிறது. ‘அஹிம்ஸா பரமோ தர்மம்’ (அகிம்சை மிக உயர்ந்த தார்மீக நற்பண்பு). காந்தி பின்னர் இந்த போதனையை அரசியல் சக்தியாக செம்மைப்படுத்தினார். சத்திய்கிரகா அல்லது சத்தியாக்கிரகம். இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுடன் அகிம்சை ஒத்துழைப்பைப் பயன்படுத்தியது. பல தசாப்தங்களாக சத்தியாக்கிரகம் கிரேட் பிரிட்டனில் இருந்து இந்தியாவை சுதந்திரப்படுத்தியது. காந்தியின் சத்தியாக்கிரகம் பெருமளவில் அமைதியான முறையில் பிரிட்டனிலிருந்து சுதந்திரம் பெற இந்தியாவை அனுமதித்தது. இயேசுவின் போதனை இதையெல்லாம் பாதித்தது.

இயேசுவின் மலைப்பிரசங்கம்

காந்தியை மிகவும் பாதித்த இயேசுவின் மலை பிரசங்கம் என்ன? இது நற்செய்திகளில் இயேசுவின் மிக நீண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி. மலையின் முழுமையான பிரசங்கம் இங்கே உள்ளது, கீழே சில சிறப்பம்சங்களை நாங்கள் உள்ளடக்குகிறோம்.

21 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பதும், கொலைசெய்கிறவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும், பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
22 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக்கொள்ளுகிறவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்; தன் சகோதரனை வீணனென்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனைச் சங்கத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்; மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரிநரகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான்.
23 ஆகையால் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையைச் செலுத்த வந்து, உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூருவாயாகில்,
24 அங்கேதானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டுப் போய், முன்பு உன் சகோதரனோடே ஒப்புரவாகி, பின்பு வந்து உன் காணிக்கையைச் செலுத்து.
25 எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியினிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும், நியாயாதிபதி உன்னைச் சேவகனிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும், நீ சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக, நீ உன் எதிராளியோடு வழியில் இருக்கும்போதே சீக்கிரமாய் அவனுடனே நல்மனம் பொருந்து.
26 பொருந்தாவிட்டால், நீ ஒரு காசும் குறைவின்றிக் கொடுத்துத் தீர்க்குமட்டும் அவ்விடத்திலிருந்து புறப்படமாட்டாய் என்று, மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்.
27 விபசாரஞ் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
28 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடே விபசாரஞ்செய்தாயிற்று.
29 உன் வலது கண் உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அதைப் பிடுங்கி எறிந்து போடு; உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதைப்பார்க்கிலும், உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.
30 உன் வலது கை உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அதைத் தறித்து எறிந்து போடு; உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதைப்பார்க்கிலும், உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.
31 தன் மனைவியைத் தள்ளிவிடுகிற எவனும் தள்ளுதற்சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்கக்கடவன் என்று உரைக்கப்பட்டது.
32 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் வேசித்தன முகாந்தரத்தினாலொழிய தன் மனைவியைத் தள்ளிவிடுகிறவன், அவளை விபசாரஞ்செய்யப்பண்ணுகிறவனாயிருப்பான்; அப்படித் தள்ளிவிட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபசாரஞ்செய்கிறவனாயிருப்பான்.
33 அன்றியும், பொய்யாணையிடாமல் உன் ஆணைகளைக் கர்த்தர் முன்னிலையாய்ச் செலுத்துவாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
34 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் பரிச்சேதம் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம்; வானத்தின் பேரில் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது தேவனுடைய சிங்காசனம்.
35 பூமியின் பேரிலும் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது தேவனுடைய பாதபடி; எருசலேமின் பேரிலும் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அது மகாராஜாவின் நகரம்.
36 உன் சிரசின் பேரிலும் சத்தியம்பண்ணவேண்டாம், அதின் ஒரு மயிரையாவது வெண்மையாக்கவும் கறுப்பாக்கவும் உன்னால் கூடாதே.
37 உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள்; இதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும்.
38 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
39 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிற்கவேண்டாம்; ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.
40 உன்னோடு வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்றிருக்கிறவனுக்கு உன் அங்கியையும் விட்டுவிடு.
41 ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வரப் பலவந்தம் பண்ணினால், அவனோடு இரண்டு மைல் தூரம் போ.
42 உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக்குக் கொடு, உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகங்கோணாதே.
43 உனக்கடுத்தவனைச் சிநேகித்து, உன் சத்துருவைப் பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
44 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள்.
45 இப்படிச் செய்வதினால் நீங்கள் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பரம பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள் மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள் மேலும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணுகிறார்.
46 உங்களைச் சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் சிநேகிப்பீர்களானால், உங்களுக்குப் பலன் என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிச்செய்கிறார்களல்லவா?
47 உங்கள் சகோதரரைமாத்திரம் வாழ்த்துவீர்களானால், நீங்கள் விசேஷித்துச் செய்கிறது என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிச்செய்கிறார்களல்லவா?
48 ஆகையால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

மத்தேயு 5: 21-48

 இயேசு முரண்பாட்டை பயன்படுத்தி கற்பித்தார்:

“அது சொல்லப்பட்டதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்… ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்…”.

இந்த கட்டமைப்பில் அவர் முதலில் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார், பின்னர் கட்டளையின் நோக்கத்தை நோக்கங்கள், எண்ணங்கள் மற்றும் சொற்களுக்கு விரிவுபடுத்துகிறார். மோசே மூலம் கொடுக்கப்பட்ட கடுமையான கட்டளைகளை எடுத்து இயேசு கற்பித்தார், மேலும் அவற்றைச் செய்வது மிகவும் கடினம்!

மலைப்பிரசங்கத்தில் பணிவான அதிகாரம்

குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின் கட்டளைகளை நீட்டித்த விதம். அவர் தனது சொந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அவ்வாறு செய்தார். வாதிடாமல், அச்சுறுத்தாமல் அவர் வெறுமனே, ‘ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்…’ என்றும், அதனுடன் அவர் கட்டளையின் நோக்கத்தை அதிகரித்தார். அவர் அதை தாழ்மையுடன் இன்னும் அதிகாரத்துடன் செய்தார். இது அவரது போதனையில் தனித்துவமானது. அவர் இந்த பிரசங்கத்தை முடித்தபோது நற்செய்தி கூறுகிறது.

28 இயேசு இந்த வார்த்தைகளைச் சொல்லி முடித்தபோது, அவர் வேதபாரகரைப்போல் போதியாமல், அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்குப் போதித்தபடியால்,
29 ஜனங்கள் அவருடைய போதகத்தைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

மத்தேயு 7: 28-29

இயேசு மிகுந்த அதிகாரத்துடன் ஒரு குருவாக கற்பித்தார். பெரும்பாலான தீர்க்கதரிசிகள் கடவுளிடமிருந்து ஒரு செய்தியை அனுப்பிய தூதர்கள், ஆனால் இங்கே அது வேறுபட்டது. இயேசு இதை ஏன் செய்ய முடியும்? ‘கிறிஸ்து’ அல்லது ‘மேசியா’ என்ற முறையில் அவருக்கு பெரும் அதிகாரம் இருந்தது. ‘கிறிஸ்து’ என்ற தலைப்பு முதன்முதலில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட எபிரேய வேதங்களின் சங்கீதம் 2, கடவுள் கிறிஸ்துவிடம் இப்படி பேசுவதை விவரித்தார்:

8 என்னைக் கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன்;

சங்கீதம் 2: 8

கிறிஸ்துவுக்கு ‘தேசங்கள்’ மீது அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது, பூமியின் இறுதி வரை கூட. ஆகவே, கிறிஸ்துவைப் போலவே, இயேசு செய்த வழியிலும், அவருடைய போதனை அனைவருக்கும் செல்லவும் அதிகாரம் இருந்தது.

உண்மையில், மோசே தனது போதனையில் தனித்துவமான ஒரு தீர்க்கதரிசியை (கிமு 1500) எழுதியிருந்தார். மோசேயுடன் பேசும்போது, ​​கடவுள் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்

18 உன்னைப்போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சகோதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணி, என் வார்த்தைகளை அவர் வாயில் அருளுவேன்; நான் அவருக்குக் கற்பிப்பதையெல்லாம் அவர்களுக்குச் சொல்லுவார்.
19 என் நாமத்தினாலே அவர் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்குச் செவிகொடாதவன் எவனோ அவனை நான் விசாரிப்பேன்.

உபாகமம் 18: 18-19

அவர் செய்ததைப் போலவே கற்பிப்பதில், இயேசு கிறிஸ்துவாக தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டிருந்தார், மேலும் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை வாயில் கற்பிக்கும் வரவிருக்கும் நபியின் மோசேயின் தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார். அமைதி மற்றும் அகிம்சையைப் பற்றி கற்பிப்பதில், இருளைக் ஒளி விரட்டுவது பற்றி மேலே காட்டப்பட்டுள்ள ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனத்தையும் அவர் நிறைவேற்றினார். காந்தியின் குருவாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் குருவாகவும் என்னுடையவராகவும் இருக்க அவருக்கு உரிமை உண்டு என்று கற்பித்தார்.

நீங்களும் நானும் மலைப்பிரசங்கமும்

நீங்கள் அதை எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் என்று இந்த மலை பிரசங்கத்தைப் படித்தால், நீங்கள் குழப்பமடையக்கூடும். நம்முடைய இருதயங்களையும் நோக்கங்களையும் அம்பலப்படுத்தும் இந்த வகையான கட்டளைகளை யாராவது எவ்வாறு வாழ முடியும்? இந்த பிரசங்கத்துடன் இயேசுவின் நோக்கம் என்ன? அவரது இறுதி வாக்கியத்திலிருந்து நாம் காணலாம்.

48 ஆகையால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

மத்தேயு 5:48

இது ஒரு கட்டளை, ஒரு பரிந்துரை அல்ல. நாம் பூரணராக இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய தேவை!

ஏன்?

மலைப்பிரசங்கத்தை எவ்வாறு தொடங்குகிறார் என்பதற்கான பதிலை இயேசு வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் தனது போதனையின் இறுதி இலக்கைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் தொடங்குகிறார்.

3 ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது.

மத்தேயு 5: 3

‘பரலோக ராஜ்யம்’ பற்றிய நுண்ணறிவைக் கொடுப்பதே மலையின் பிரசங்கம். சமஸ்கிருத வேதங்களில் இருப்பதைப் போல, எபிரேய வேதங்களில் பரலோக இராச்சியம் ஒரு முக்கியமான கருப்பொருளாகும். பரலோக ராஜ்யத்தின் தன்மையை நாம் ஆராய்வோம், அல்லது .வைகுந்த லோகா, இயேசு தனது குணப்படுத்தும் அற்புதங்களின் மூலம் அந்த ராஜ்யத்தின் தன்மையை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதைப் பார்க்கிறோம்.

இயேசு சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டார் – அந்த பண்டைய அசுர பாம்பு

கிருஷ்ணரின் எதிரியான அசுரர்களை எதிர்த்துப் போராடி தோற்கடித்த நேரங்களை இந்து புராணங்கள் விவரிக்கின்றன, குறிப்பாக அசுர பேய்கள் கிருஷ்ணரை பாம்புகளாக அச்சுறுத்துகின்றன. பகவத் புராணம் (ஸ்ரீமத் பகவதம்) கிருஷ்ணரை பிறந்ததிலிருந்து கொல்ல முயன்ற கம்சாவின் கூட்டாளியான அகாசுரா இவ்வளவு பெரிய பாம்பின் வடிவத்தை எடுத்தபோது, அவர் வாயைத் திறந்தபோது அது ஒரு குகையை ஒத்ததாக இருந்ததை விவரிக்கிறது. . அகாசுரர் புட்டானாவின் சகோதரர் (கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தையாக அவளிடமிருந்து விஷத்தை உறிஞ்சும்போது கொன்றார்) மற்றும் பகாசுரா (கிருஷ்ணரும் அவரது கொக்கை உடைத்து கொன்றனர்) இதனால் பழிவாங்க முயன்றனர். அகாசுரா வாய் திறந்து, கோபி இடையர் குழந்தைகள் காட்டில் ஒரு குகை என்று நினைத்து அதற்குள் சென்றனர். கிருஷ்ணரும் உள்ளே சென்றார், ஆனால் அது அகாசுரா என்பதை உணர்ந்து அகாசுரர் மூச்சுத் திணறி இறக்கும் வரை தனது உடலை விரிவுபடுத்தினார். மற்றொரு நிகழ்ச்சியில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா என்ற பிரபலமான நிகழ்ச்சியில் காட்டப்பட்ட கிருஷ்ணா, ஆற்றில் சண்டையிடும் போது தலையில் நடனமாடி சக்திவாய்ந்த அசுர நாகம் கலியா நாக் என்பவரை தோற்கடித்தார்.

புராணங்களும் விவரிக்கின்றன .வித்ரா, அசுர தலைவரும் சக்திவாய்ந்த பாம்பும் / டிராகனும். இந்திரன் கடவுள் ஒரு பெரிய போரில் வித்ரா என்ற அரக்கனை எதிர்கொண்டதாகவும், அவனது இடியால் (வஜ்ராயுதா) அவரைக் கொன்றதாகவும், அது வித்ராவின் தாடையை உடைத்ததாகவும் ரிக் வேதம் விளக்குகிறது. வித்ரா இவ்வளவு பெரிய பாம்பு / டிராகன் என்று அவர் எல்லாவற்றையும் மூடினார், கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் கூட ஆபத்தில் ஆழ்த்தினார், இதனால் எல்லோரும் அவரைப் பயந்தார்கள் என்று பகவ புராணத்தின் பதிப்பு விளக்குகிறது. தேவர்களுடன் சண்டையில் வித்ரா மேலிடத்தைப் பெற்றார். இந்திரன் அவரை பலத்தால் தோற்கடிக்க முடியவில்லை, ஆனால் தாதிச்சி முனிவரின் எலும்புகளைக் கேட்க அறிவுறுத்தப்பட்டார். தாதிச்சி தனது எலும்புகளை வஜ்ராயுதமாக வடிவமைக்க முன்வந்தார், இது இந்திரனை இறுதியாக பெரிய பாம்பான வித்ராவை தோற்கடித்து கொல்ல அனுமதித்தது.

எபிரேய வேதங்களின் பிசாசு: அழகான ஆவி கொடிய பாம்பாக மாறுகிறது

மிக உயர்ந்த கடவுளின் எதிரியாக (பிசாசு என்றால் ‘விரோதி’) தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆவி இருப்பதையும் எபிரேய வேதங்கள் பதிவு செய்கின்றன. எபிரேய வேதங்கள் அவரை அழகாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் விவரிக்கின்றன, ஆரம்பத்தில் ஒரு தேவாவாக உருவாக்கப்பட்டன. இந்த விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

12 மனுபுத்திரனே நீ தீரு ராஜாவைக்குறித்துப் புலம்பி அவனை நோக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால். நீ விசித்திரமாய்ச் செய்யப்பட்ட முத்திரைமோதிரம்; நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன்; பூரண அழகுள்ளவன்.
13 நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன்; பத்மராகம் புஷ்பராகம், வைரம், படிகப்பச்சை, கோமேதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம் முதலான சகவித இரத்தினங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேளவாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது.
14 நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட கேருப்; தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் உன்னை வைத்தேன்; அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய்.
15 நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமட்டும், உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய்.

எசேக்கியேல் 28: 12 பி -15.

இந்த சக்திவாய்ந்த தேவாவில் ஏன் துன்மார்க்கம் காணப்பட்டது? எபிரேய வேதங்கள் விளக்குகின்றன:

17 உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று; உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தைக் கெடுத்தாய்; உன்னைத் தரையிலே தள்ளிப்போடுவேன்; ராஜாக்கள் உன்னைப் பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன்.

எசேக்கியேல் 28: 17

இந்த தேவாவின் வீழ்ச்சி மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

12 அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே! ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே, நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே!
13 நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்குமேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன்; வடபுறங்களிலுள்ள ஆராதனைக் கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும்,
14 நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன்; உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே.

ஏசாயா 14: 12-14

இப்போது சாத்தான்

இந்த சக்திவாய்ந்த ஆவி இப்போது சாத்தான் (குற்றவாளி’ என்று பொருள்) அல்லது பிசாசு என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் முதலில் அவர் லூசிபர் என்று அழைக்கப்பட்டார் – ‘விடியலின் மகன்’. அவர் ஒரு ஆவி, ஒரு தீய அசுரர் என்று எபிரேய வேதங்கள் கூறுகின்றன, ஆனால் அகாசுரர் மற்றும் வித்ராவைப் போலவே அவர் ஒரு பாம்பு அல்லது டிராகனின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். அவர் பூமிக்கு அனுப்புவது இப்படித்தான் நடந்தது:

7 வானத்திலே யுத்தமுண்டாயிற்று; மிகாவேலும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோடே யுத்தம்பண்ணினார்கள்; வலுசர்ப்பமும் அதைச்சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை.
8 வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற்போயிற்று.
9 உலகமனைத்தையும் மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது, அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள்.

வெளிப்படுத்துதல் 12: 7-9

உலகம் முழுவதையும் வழிதவறச் செய்யும்’ தலை அசுரன் இப்போது சாத்தான். உண்மையில், அவன் தான், ஒரு பாம்பின் வடிவத்தில், முதல் மனிதர்களை பாவத்திற்கு கொண்டு வந்தான். இது சொர்க்கத்தில் சத்திய யுகமான சத்ய யுகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தது.

சாத்தான் தனது அசல் புத்திசாலித்தனத்தையும் அழகையும் இழக்கவில்லை, இது அவனது ஆபத்தை தோற்றத்திற்கு பின்னால் மறைக்க முடியும் என்பதால் அவனை மிகவும் ஆபத்தானவனாக்குகிறது. அவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பைபிள் விவரிக்கிறது:

14 அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தைத் தரித்துக்கொள்வானே.

2 கொரிந்தியர் 11:14

இயேசு சாத்தானுடன் போர் செய்கிறார்

இந்த விரோதிதான் இயேசுவை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. யோவானிடம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனேயே அவர் வனப்பிரஸ்தா ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொண்டு காட்டுக்கு சென்றார். ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்தது ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்குவதற்காக அல்ல, ஆனால் போரில் தனது எதிரியை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்த யுத்தம் கிருஷ்ணருக்கும் அகாசுரருக்கும் இடையில் அல்லது இந்திரனுக்கும் வித்ராவுக்கும் இடையில் விவரிக்கப்பட்ட ஒரு உடல் சண்டை அல்ல, மாறாக சோதனையின் போர். நற்செய்தி இதை இவ்வாறு பதிவு செய்கிறது:

யேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானைவிட்டுத் திரும்பி, ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு போகப்பட்டு,
2 நாற்பதுநாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார்; அந்த நாட்கள் முடிந்தபின்பு அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று.
3 அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான்.
4 அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.
5 பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின்மேல் கொண்டுபோய், உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்குக் காண்பித்து:
6 இவைகள் எல்லாவற்றின்மேலுமுள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்குத் தருவேன், இவைகள் எனக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளைக் கொடுக்கிறேன்.
7 நீர் என்னைப் பணிந்துகொண்டால், எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான்.
8 இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: எனக்குப் பின்னாகப்போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்துகொண்டு, அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனைசெய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.
9 அப்பொழுது அவன் அவரை எருசலேமுக்குக் கொண்டுபோய், தேவாலயத்து உப்பரிகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இங்கேயிருந்து தாழக்குதியும்.
10 ஏனெனில், உம்மைக் காக்கும்படிக்குத் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மைக்குறித்துக் கட்டளையிடுவார் என்றும்,
11 உமது பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு, அவர்கள் உம்மைக் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான்.
12 அதற்கு இயேசு: உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று சொல்லியிருக்கிறதே என்றார்.
13 பிசாசானவன் சோதனையெல்லாம் முடித்தபின்பு, சிலகாலம் அவரை விட்டு விலகிப்போனான்.

லூக்கா 4: 1-13

அவர்களின் போராட்டம் மனித வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் தொடங்கியது. இயேசுவைக் கொல்லும் முயற்சிகளின் மூலம் அது இயேசுவின் பிறப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இந்த சுற்றுப் போரில், இயேசு வெற்றியை நிரூபித்தார், அவர் சாத்தானை உடல் ரீதியாக தோற்கடித்ததால் அல்ல, மாறாக சாத்தான் தனக்கு முன் வைத்த சக்திவாய்ந்த எல்லா சோதனையையும் எதிர்த்ததால். இந்த இருவருக்கும் இடையிலான போர் அடுத்த மாதங்களில் தொடரும், அந்த பாம்பு ‘குதிகால் அடித்தது’ மற்றும் இயேசு ‘தலையை நசுக்குவது’ ஆகியவற்றுடன் முடிவடையும். ஆனால் அதற்கு முன்னர், இருளைக் களைந்து, கற்பிப்பதற்கான குருவின் பாத்திரத்தை இயேசு ஏற்க வேண்டும்.

இயேசுநம்மைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒருவர்

இயேசுவின் சோதனையும் சோதனையும் நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இயேசுவைப் பற்றி பைபிள் இவ்வாறு கூறுகிறது:

18 ஆதலால், அவர்தாமே சோதிக்கப்பட்டுப் பாடுபட்டதினாலே, அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிசெய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

எபிரேயர் 2: 18

மற்றும்

15 நம்முடைய பலவீனங்களைக்குறித்துப் பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல், எல்லாவிதத்திலும் நம்மைப்போல் சோதிக்கப்பட்டும், பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கிருக்கிறார்.
16 ஆதலால், நாம் இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யுங்கிருபையை அடையவும், தைரியமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவோம்.

எபிரேயர் 4: 15-16

பிரேய துர்கா பூஜையான யோம் கிப்பூரில், பிரதான ஆசாரியர் பலிகளை கொண்டுவந்தார், இதனால் இஸ்ரவேலர் மன்னிப்பு பெற முடியும். இப்போது இயேசு நம்மை அனுதாபப்படுத்தவும் புரிந்துகொள்ளவும் ஒரு பூசாரி ஆகிவிட்டார் – நம்முடைய சோதனையில் கூட நமக்கு உதவுகிறார், துல்லியமாக அவரே சோதிக்கப்பட்டதால் – இன்னும் பாவம் இல்லாமல். பிரதான ஆசாரியனாகிய இயேசு நம்முடைய மிகக் கடினமான சோதனைகளுக்கு ஆளானதால், மிக உயர்ந்த கடவுளுக்கு முன்பாக நாம் நம்பிக்கை வைக்க முடியும். அவர் நம்மைப் புரிந்துகொண்டு, நம்முடைய சொந்த சோதனையையும் பாவங்களையும் செய்ய உதவக்கூடியவர். கேள்வி: நாம் அவரை அனுமதிப்போமா?

சுவாமி யோவான்: பிரயாசித்தம் & சுயஅபிஷேகம் குறித்த போதனை.

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு மூலம் இயேசுவின் பிறப்பை (இயேசு சத்சங்) விசாரித்தோம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு மூத்த சகோதரர் பலராமர் (பால்ராமா) இருந்ததாக புராணங்கள் பதிவு செய்கின்றன. நந்தா கிருஷ்ணாவின் வளர்ப்புத் தந்தையாக இருந்தார், அவர் பலராமரை கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரராக வளர்த்தார். கிருஷ்ணா மற்றும் பலராமர் சகோதரர்கள் பல அசுரர்களை போரில் தோற்கடித்த பல குழந்தை பருவ கதைகளை இந்த காவியங்கள் விவரிக்கின்றன. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தங்கள் பொதுவான இலக்கை அடைய – தீமையை தோற்கடித்தனர்.

கிருஷ்ணரும் & பலராமரும் போன்று இயேசுவும்  யோவானும்

கிருஷ்ணாவைப் போலவே, இயேசுவிற்கும் நெருங்கிய உறவினர் யோவான் இருந்தார், அவருடன் அவர் தனது பணியைப் பகிர்ந்து கொண்டார். இயேசுவும் யோவானும் தங்கள் தாய்மார்கள் மூலம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டார்கள், இயேசுவுக்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்பே யோவான் பிறந்தார். யோவானை முதலில் முன்னிலைப்படுத்தியதன் மூலம் இயேசுவின் போதனை மற்றும் குணப்படுத்தும் பணியை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது. யோவானின் போதனையின் கீழ் நாம் முதலில் அமரவில்லை என்றால் இயேசுவின் பணி நமக்கு புரியாது. யோவான் மனந்திரும்புதலையும் (பிரயாசித்தம்) மற்றும் சுத்திகரிப்புகளையும் ( தன்நிறை அபிஷேகா பற்றிய) நற்செய்திக்கான தொடக்க புள்ளிகளாக கற்பிக்க முயன்றார்.

யோவான்  ஸ்நானகன்: வரும் சுவாமியை குறித்து நம்மை ஆயத்தம் செய்ய முன்னறிவித்தார்

மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக (பிரயாசித்தம்) சுத்திகரிப்புகளை வலியுறுத்தியதால், சுவிசேஷங்களில் பெரும்பாலும் ‘யோவான்  ஸ்நானகன்’ என்று அழைக்கப்பட்டார், யோவானின் வருகை அவர் வாழ்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டைய எபிரேய வேதங்களில் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டது.

3 கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும்,
4 பள்ளமெல்லம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும்.
5 கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று.

ஏசாயா 40: 3-5

கடவுளுக்கு ‘வழியைத் செம்மையாக்க’ ஒருவர் ‘வனாந்தரத்தில்’ வருவார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தார். ‘கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படும்’ என்பதற்காக அவர் தடைகளை செவ்வையாக்குவார்.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்று காலக்கெடுவில் உள்ள மற்ற எபிரேய முனிவர்கள் (தீர்க்கதரிசிகள்). இயேசுவுக்கு முன்பு மல்கியா கடைசியாக இருந்தார்

மல்கியா, ஏசாயா எபிரேய வேதங்களின் கடைசி புத்தகத்தை (பழைய ஏற்பாடு) எழுதி 300 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. இந்த வரவிருக்கும் ஆயதமாக்குபவர் பற்றி ஏசாயா என்ன சொன்னார் என்பதை மல்கியா விரிவாகக் கூறினார். அவர் தீர்க்கதரிசனம் கூறினார்:

தோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாகப் போய், வழியை ஆயத்தம்பண்ணுவான்; அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்குத் தீவிரமாய் வருவார்; இதோ, வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

மல்கியா 3: 1

ஆயதமாக்கும் ‘தூதர்’ வந்தபின்னர், கடவுளே அவருடைய ஆலயத்தில் தோன்றுவார் என்று மீகா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். இது யோவானுக்குப் பின் வரும் கடவுள் அவதாரமான இயேசுவைக் குறிக்கிறது.

யோவான் சுவாமி

யோவானைப் பற்றிய நற்செய்தி பதிவுகள்:

80 அந்தப் பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பலங்கொண்டு, இஸ்ரவேலுக்குத் தன்னைக் காண்பிக்கும் நாள்வரைக்கும் வனாந்தரங்களிலே இருந்தான்.

லூக்கா 1:80

அவர் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்தபோது:

4 இந்த யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையைத் தரித்து, தன் அரையில் வார்கச்சையைக் கட்டிக்கொண்டிருந்தான்; வெட்டுக்கிளியும் காட்டுத் தேனும் அவனுக்கு ஆகாரமாயிருந்தது

.மத்தேயு 3: 4

பலராமருக்கு மிகுந்த உடல் வலிமை இருந்தது. யோவானின் சிறந்த மன மற்றும் ஆன்மீக வலிமை அவரை சிறுவயதிலிருந்தே வனப்பிரஸ்தா (வனவாசி) ஆசிரமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. அவரது வலிமையான ஆவி, ஓய்வு பெறுவதற்காக அல்ல, ஆனால் அவரது பணிக்குத் தயாராவதற்கு, ஒரு வனப்பிரஸ்தாவாக உடை அணிந்து சாப்பிட அவரை வழிநடத்தியது. அவனது வனப்பகுதி வாழ்க்கை தன்னைத் தெரிந்துகொள்ளும்படி அவரை வடிவமைத்தது, சோதனையை எவ்வாறு எதிர்ப்பது என்பதைப் புரிந்துகொண்டது. அவர் ஒரு அவதாரம் அல்ல, ஆலயத்தில் ஒரு பாதிரியாரும் இல்லை என்பதை அவர் தெளிவாக வலியுறுத்தினார். அவரது சுய புரிதல் அவரை ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது. சுவாமி சமஸ்கிருதத்திலிருந்து (स्वामी) இருந்து வருவதால், ‘தன்னை அறிந்தவர் அல்லது தன்னைத்தான் ஆளுபவர்’ என்று பொருள், யோவானை ஒரு சுவாமியாக கருதுவது பொருத்தமானது.

யோவான் சுவாமிவரலாற்றில் உறுதியாக வைக்கப்படுகிறார்

நற்செய்தி பதிவுகள்:

பேரியுராயன் ராஜ்யபாரம் பண்ணின பதினைந்தாம் வருஷத்திலே, பொந்தியுபிலாத்து யூதேயாவுக்குத் தேசாதிபதியாயும், ஏரோது காற்பங்கு தேசமாகிய கலிலேயாவுக்கு அதிபதியாயும், அவன் சகோதரனாகிய பிலிப்பு காற்பங்கு தேசமாகிய இத்துரேயாவுக்கும், திராகொனித்தி நாட்டிற்கும் அதிபதியாயும், விசானியா காற்பங்கு தேசமாகிய அபிலேனேக்கு அதிபதியாயும்,
2 அன்னாவும் காய்பாவும் பிரதான ஆசாரியராயும் இருந்தகாலத்தில் வனாந்தரத்திலே சகரியாவின் குமாரனாகிய யோவானுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று.

லூக்கா 3: 1-2

இது யோவானின் பணியைத் தொடங்குகிறது, மேலும் இது அவரை நன்கு அறியப்பட்ட பல வரலாற்று நபர்களுக்கு அடுத்த இடத்தில் வைக்கிறது. அக்கால ஆட்சியாளர்களைப் பற்றிய விரிவான குறிப்பைக் கவனியுங்கள். இது சுவிசேஷங்களில் உள்ள கணக்குகளின் துல்லியத்தை வரலாற்று ரீதியாக சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது, திபெரியஸ் சீசர், பொன்டியஸ் பிலாத்து, ஏரோது, பிலிப், லைசானியா, அன்னாஸ் மற்றும் கயபாஸ் அனைவரும் மதச்சார்பற்ற ரோமானிய மற்றும் யூத வரலாற்றாசிரியர்களிடமிருந்து அறியப்பட்டவர்கள் என்பதைக் காணலாம். வெவ்வேறு ஆட்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பல்வேறு தலைப்புகள் (எ.கா. பொன்டியஸ் பிலாத்துக்கு ‘கவர்னர்’, ஏரோதுக்கு ‘டெட்ராச்’ போன்றவை) வரலாற்று ரீதியாக சரியானவை மற்றும் துல்லியமானவை என சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கணக்கு நம்பத்தகுந்த முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதை நாம் மதிப்பிடலாம்.

கி.பி 14 இல் திபெரியஸ் சீசர் ரோமானிய சிம்மாசனத்தில் ஏறினார். அவரது ஆட்சியின் 15 வது ஆண்டு யோவான் கி.பி 29 ஆம் ஆண்டில் தனது பணியைத் தொடங்கினார் என்பதாகும்.

சுவாமி ஜானின் செய்திமனந்திரும்பி வாக்குமூலம்

ஜானின் செய்தி என்ன? அவரது வாழ்க்கை முறையைப் போலவே, அவரது செய்தியும் எளிமையானது ஆனால் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தது. நற்செய்தி கூறுகிறது:

ந்நாட்களில் யோவான்ஸ்நானன் யூதேயாவின் வனாந்தரத்தில் வந்து:
2 மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினான்.

மத்தேயு 3: 1-2

அவரது செய்தி முதலில் ஒரு உண்மையின் உச்சரிப்பு – பரலோக ராஜ்ஜியம் ‘அருகில்’ வந்துவிட்டது. ஆனால் மக்கள் ‘மனந்திரும்பினால்’ இந்த ராஜ்யத்திற்குத் தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். உண்மையில், அவர்கள் ‘மனந்திரும்பவில்லை’ என்றால் அவர்கள் இந்த ராஜ்யத்தை இழப்பார்கள். மனந்திரும்புதல் என்றால் “உங்கள் எண்ணத்தை மாற்றுவது; மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்; வித்தியாசமாக சிந்திக்க. ” ஒரு வகையில் இது பிரயாசித்தம் (பிரயாசிட்டா) போன்றது. ஆனால் அவர்கள் எதைப் பற்றி வித்தியாசமாக சிந்திக்க வேண்டும்? ஜானின் செய்திக்கான பதில்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் நாம் காணலாம். அவரது செய்திக்கு மக்கள் பதிலளித்தனர்:

6 தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.

மத்தேயு 3: 6

நம்முடைய பாவங்களை மறைத்து, நாம் தவறு செய்யவில்லை என்று பாசாங்கு செய்வதே நமது இயல்பான போக்கு. நம்முடைய பாவங்களை ஒப்புக்கொள்வதும் மனந்திரும்புவதும் நமக்கு கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது, ஏனென்றால் அது குற்ற உணர்ச்சியையும் அவமானத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தங்களைத் தயார்படுத்துவதற்காக மக்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும் (பிரயாசித்தம்) என்று யோவான் பிரசங்கித்தார்.

இந்த மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக அவர்கள் நதியில் யோவானால் ‘முழுக்காட்டுதல் பெற வேண்டும்’. ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு சடங்கு என்பது தண்ணீரில் கழுவுதல் அல்லது சுத்தப்படுத்துதல். மக்கள் சடங்குகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க ‘ஞானஸ்நானம்’ (கழுவ) கோப்பை மற்றும் பாத்திரங்களையும் செய்வார்கள். பிரதிஷ்டை மற்றும் பண்டிகைகளுக்கான தயாரிப்பில் பூசாரிகளால் அபிஷேகத்தில் (அபிஷேகா) மூர்த்திகள் சடங்கு முறையில் குளிப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். மனிதர்கள் ‘கடவுளின் உருவத்தில்’ படைக்கப்பட்டார்கள், ஆகவே ஜானின் சடங்கு நதி குளியல் என்பது ஒரு அபிஷேகத்தைப் போன்றது, இது கடவுளின் மனந்திரும்பிய உருவத்தைத் தாங்கியவர்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்காக அடையாளப்படுத்துகிறது. இன்று ஞானஸ்நானம் பொதுவாக ஒரு கிறிஸ்தவ நடைமுறையாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் இங்கே அதன் பயன்பாடு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கான தயாரிப்பில் சுத்திகரிப்பைக் குறிக்கும் பரந்த இயல்புடையதாக இருந்தது.

பிரயாசித்தட்தின் கனி

பலர் ஞானஸ்நானத்திற்காக யோவானிடம் வந்தார்கள், ஆனால் அனைவரும் நேர்மையாக ஒப்புக் கொண்டு தங்கள் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. நற்செய்தி கூறுகிறது:

பெற்றார்கள்.
7 பரிசேயரிலும் சதுசேயரிலும் அநேகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படி வருகிறதை அவன் கண்டு: விரியன் பாம்புக்குட்டிகளே! வருங்கோபத்துக்குத் தப்பித்துக்கொள்ள உங்களுக்கு வகைகாட்டினவன் யார்?
8 மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள்.
9 ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள நினையாதிருங்கள்; தேவன் இந்தக் கல்லுகளினாலே ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ளைகளை உண்டுபண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.
10 இப்பொழுதே கோடரியானது மரங்களின் வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது. ஆகையால் நல்ல கனிகொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும்.

மத்தேயு 3: 7-10

பரிசேயரும் சதுசேயரும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின் போதகர்களாக இருந்தனர், நியாயப்பிரமாணத்தின் அனைத்து மத அனுசரிப்புகளையும் கடைப்பிடிக்க கடுமையாக உழைத்தனர். இந்த தலைவர்கள், தங்கள் மத கற்றல் மற்றும் தகுதியுடன் கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் என்று எல்லோரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் யோவான் அவர்களை ‘வைப்பர்களின் அடைகாக்கும்’ என்று அழைத்து, அவர்கள் வரவிருக்கும் தீர்ப்பைப் பற்றி எச்சரித்தார்.

ஏன்?

‘மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ப பழங்களை உற்பத்தி செய்யாததன்’ மூலம் அவர்கள் உண்மையில் மனந்திரும்பவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்கள் தங்கள் பாவத்தை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, ஆனால் தங்கள் பாவங்களை மறைக்க தங்கள் மத அனுசரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்களின் மத பாரம்பரியம், நல்லது என்றாலும், மனந்திரும்புவதை விட அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்தது.

மனந்திரும்புதலின் பழம்

ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மற்றும் மனந்திரும்புதலுடன் வித்தியாசமாக வாழ ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்தது. இந்த விவாதத்தில் தங்கள் மனந்திரும்புதலை எவ்வாறு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று மக்கள் ஜானிடம் கேட்டார்கள்:

10 அப்பொழுது ஜனங்கள் அவனை நோக்கி: அப்படியானால் நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
11 அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: இரண்டு அங்கிகளையுடையவன் இல்லாதவனுக்குக் கொடுக்கக்கடவன்; ஆகாரத்தை உடையவனும் அப்படியே செய்யக்கடவன் என்றான்.
12 ஆயக்காரரும் ஞானஸ்நானம் பெறவந்து, அவனை நோக்கி: போதகரே, நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
13 அதற்கு அவன்: உங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறதற்கு அதிகமாய் ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள் என்றான்.
14 போர்ச்சேவகரும் அவனை நோக்கி: நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவன்: நீங்கள் ஒருவருக்கும் இடுக்கண்செய்யாமலும் பொய்யாய்க் குற்றஞ்சாட்டாமலும், உங்கள் சம்பளமே போதுமென்றும் இருங்கள் என்றான்.

லூக்கா 3: 10-14

யோவான் கிறிஸ்துவா?

அவருடைய செய்தியின் வலிமையால், யோவான் மேசியா என்று பலரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், கடவுளின் அவதாரமாக வர பண்டைய காலங்களிலிருந்து வாக்குறுதி அளித்தனர். இந்த விவாதத்தை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது:

15 யோவானைக்குறித்து: இவன்தான் கிறிஸ்துவோ என்று ஜனங்களெல்லாரும் எண்ணங்கொண்டு, தங்கள் இருதயங்களில் யோசனையாயிருக்கையில்,
16 யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக: நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும், நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும், அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுப்பார்.
17 தூற்றுக்கூடை அவர் கையிலிருக்கிறது, அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி, கோதுமையைத் தமது களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார்; பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் என்றான்.
18 வேறு அநேக புத்திமதிகளையும் அவன் ஜனங்களுக்குச் சொல்லிப் பிரசங்கித்தான்.

லூக்கா 3: 15-18

யோவான் மேசியா (கிறிஸ்து) விரைவில் வருவார் என்று சொன்னார், அதாவது இயேசு.

சுவாமி யோவானின் பணி மற்றும் நமக்க்கும்க்கும்

தீமைக்கு எதிரான பணியில் பலராமர் கிருஷ்ணருடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளதால், தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு மக்களை தயார்படுத்துவதன் மூலம் யோவான் இயேசுவுடன் கூட்டு சேர்ந்தார். யோவான் அவர்களுக்கு அதிகமான சட்டங்களை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களைத் ஆயத்தமாகவில்லை, மாறாக, அவர்கள் செய்த பாவங்களிலிருந்து (பிரயசித்தம்) மனந்திரும்பும்படி அவர்களை அழைப்பதன் மூலமும், அவர்களின் உள் மனந்திரும்புதல் இப்போது அவர்களைத் தயார்படுத்தியிருப்பதைக் காண்பிப்பதற்காக நதியில் சடங்கு குளிப்பதும் (தன்நிறைவான).

இது எங்கள் அவமானத்தையும் குற்ற உணர்ச்சியையும் அம்பலப்படுத்துவதால் கடுமையான சந்நியாசி விதிகளை பின்பற்றுவது கடினம். அப்போது மதத் தலைவர்களால் தங்களை மனந்திரும்ப முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை மறைக்க மதத்தைப் பயன்படுத்தினர். அந்த தேர்வின் காரணமாக அவர்கள் இயேசு வந்தபோது தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் புரிந்துகொள்ளத் தயாராக இல்லை. யோவானின் எச்சரிக்கை இன்றும் பொருத்தமானது. நாம் பாவத்திலிருந்து மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கோருகிறார். நாம்?

சாத்தானால் சோதிக்கப்படும்போது இயேசுவின் நபரை நாம் தொடர்ந்து ஆராய்கிறோம்.

இயேசு ஆசாரங்களை எவ்வாறு மேற்கொண்டார்.

ஒரு தர்ம வாழ்க்கை நான்கு ஆசிரமங்களாக (ஆஷ்ரமங்களாக) பிரிக்கிறது. ஆசிரமங்கள் / ஆஷ்ரமங்கள் என்பது ஒருவரின் வாழ்க்கையின் நிலைக்கு பொருத்தமான குறிக்கோள்கள், பங்களிப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள். வாழ்க்கையை நிலைகளாகப் பிரிப்பது, ஆசிரம தர்மம், நான்கு முற்போக்கான நிலைகளில் செல்லும் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சிகளுடன் பொருந்துகிறது. இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படும் வசனங்களில் விரிவாக உள்ளது, இது இளைஞர்களிடமிருந்தும், இளமைப் பருவத்திலிருந்தும், மூத்த வயதினரிடமிருந்தும், முதியவர்களிடமிருந்தும் முன்னேறும்போது நமது கடமைகள் வேறுபடுகின்றன என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இயேசு, மகாஉன்னத கடவுளின் அவதாரமாக, அவர் பிறந்த சிறிது நேரத்திலேயே, ஆசிரம தர்மத்தைத் தொடங்கினார். அவர் எவ்வாறு அவ்வாறு செய்தார் என்பது போதனையானது, ஏனென்றால் நம்முடைய ஆசிரமங்களுக்கு நாம் சரியான முறையில் வாழ முற்படும்போது அவர் பின்பற்ற ஒரு முன்மாதிரி அளிக்கிறார். நாம் பிரம்மாச்சாரியாவிலிருந்து தொடங்குகிறோம், அங்கு உபநயனம், வித்யாரம்பம் போன்ற மைல்கற்களைக் காணலாம்.

இயேசு பிரம்மச்சாரியராக

மாணவர் ஆசிரமம், பிரம்மச்சாரியாம், முதலில் வருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், மாணவர் பிரம்மச்சரியத்தில் வாழ்கிறனர், பின்னர் அவனோ / அவளோ எதிர்கால சேவைக்கு தன்னை தயார் செய்யகின்றனர். சற்றே வித்தியாசமாக இருந்தாலும், இன்றைய உபநாயனைப் போன்ற ஒரு எபிரேய தீட்சை விழா மூலம் இயேசு பிரம்மச்சாரியாவிற்குள் நுழைந்தார். நற்செய்திகள் அவரது உபநயனத்தை இதுபோன்று பதிவு செய்கின்றன.

இயேசுவின் உபநயனம்

22மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறினபோது,

23முதற்பேறான எந்த ஆண்பிள்ளையும் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானதென்னப்படும் என்று கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரைக் கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக்கொடுக்கவும்,

24கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி, ஒரு ஜோடு காட்டுப்புறாவையாவது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகளையாவது பலியாகச் செலுத்தவும், அவரை எருசலேமுக்குக் கொண்டுபோனார்கள்.

25அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான்; அவன் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவனாயும், இஸ்ரவேலின் ஆறுதல்வரக் காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான்; அவன்மேல் பரிசுத்தஆவி இருந்தார்.

26கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணுமுன்னே மரணமடையமாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுமிருந்தது.

27அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான். இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாயப்பிரமாணமுறைமையின்படி செய்வதற்குத் தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டுவருகையில்,

28அவன் அவரைத் தன் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டு, தேவனை ஸ்தோத்திரித்து:

29ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போகவிடுகிறீர்;

30புறஜாதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும், உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாகவும்,

31தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம்பண்ணின,

32உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான்.

33அவரைக்குறித்துச் சொல்லப்பட்டவைகளுக்காக யோசேப்பும் அவருடைய தாயாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

34பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து, அவருடைய தாயாகிய மரியாளை நோக்கி: இதோ, அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக, இஸ்ரவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும், விரோதமாகப் பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும், இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

35உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும் என்றான்.

36ஆசேருடைய கோத்திரத்தாளும், பானுவேலின் குமாரத்தியுமாகிய அன்னாள் என்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தாள்; அவள் கன்னிப்பிராயத்தில் விவாகமானதுமுதல் ஏழுவருஷம் புருஷனுடனே வாழ்ந்தவளும், அதிக வயதுசென்றவளுமாயிருந்தாள்.

37ஏறக்குறைய எண்பத்துநாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தைவிட்டு நீங்காமல், இரவும் பகலும் உபவாசித்து, ஜெபம்பண்ணி, ஆராதனை செய்துகொண்டிருந்தாள்.

38அவளும் அந்நேரத்திலே வந்து நின்று, கர்த்தரைப் புகழ்ந்து, எருசலேமிலே மீட்புண்டாகக் காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரைக்குறித்துப் பேசினாள்.

39கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சகலத்தையும் அவர்கள் செய்துமுடித்தபின்பு, கலிலேயா நாட்டிலுள்ள தங்கள் ஊராகிய நாசரேத்துக்குத் திரும்பிப்போனார்கள்.

40பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பெலன்கொண்டு, ஞானத்தினால் நிறைந்தது. தேவனுடைய கிருபையும் அவர்மேல் இருந்தது.

லூக்கா 2: 22-40

இன்று சில உபநயன விழாக்களில் ஒரு கோயிலில் ஆடு பலியாக்கப்படுகிறது. எபிரேய உபநயன விழாக்களிலும் இது சாதாரணமானது, ஆனால் மோசேயின் சட்டம் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு ஆட்டுக்கு பதிலாக புறாக்களை வழங்க அனுமதித்தது. இயேசு தாழ்மையுடன் வளர்க்கப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம், ஏனெனில் அவரது பெற்றோர் ஒரு ஆட்டை வாங்க முடியாது, அதற்கு பதிலாக புறாக்களை வழங்கினர்.

சிமியோன் என்ற புனித முனிவர், இயேசு ‘எல்லா நாடுகளுக்கும்’ அதாவது வெவ்வேறு மொழி இனத்தவருக்கும் ‘மீட்பையும்’ ‘ஒளியையும்’ தருவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். ஆகவே, நாம் உலகின் மொழி குழுக்களில் ஒன்றைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ‘இரட்சிப்பை’ கொண்டுவரும் ஒரு ‘ஒளி’, இயேசுவாகும். இயேசு இதை எவ்வாறு செய்கிறார் என்பதை நாம் பின்னர் காணலாம்.

ஆனால் இந்த பாத்திரத்தை நிறைவேற்ற இயேசு அறிவிலும் கல்வியிலும் தொடங்கப்பட வேண்டும். இந்த வித்யாரம்பம் தீட்சை அவரது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தபோது சரியாக குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் அவரது குடும்பம் அறிவு, கல்வி மற்றும் கற்றல் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதும் வலியுறுத்துவதும் தெளிவாக உள்ளது, ஏனெனில் 12 வயது நிரம்பிய அவரது அறிவின் நிலையின் சிறுபடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே பதிவு:

41 அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்குப் போவார்கள்.
42 அவருக்குப் பன்னிரண்டு வயதானபோது, அவர்கள் அந்தப் பண்டிகைமுறைமையின்படி எருசலேமுக்குப்போய்,
43 பண்டிகைநாட்கள் முடிந்து, திரும்பி வருகிறபோது, பிள்ளையாகிய இயேசு எருசலேமிலே இருந்துவிட்டார்; இது அவருடைய தாயாருக்கும் யோசேப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது.
44 அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்திலே இருப்பாரென்று அவர்கள் நினைத்து, ஒருநாள் பிரயாணம் வந்து, உறவின்முறையாரிடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்திலும் அவரைத் தேடினார்கள்.
45 காணாததினாலே அவரைத் தேடிக்கொண்டே எருசலேமுக்குத் திரும்பிப் போனார்கள்.
46 மூன்று நாளைக்குப் பின்பு, அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும், அவர்கள் பேசுகிறதைக் கேட்கவும், அவர்களை வினாவவும் கண்டார்கள்.
47 அவர் பேசக்கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுத்தரங்களையுங்குறித்துப் பிரமித்தார்கள்.
48 தாய் தகப்பன்மாரும் அவரைக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி: மகனே! ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச்செய்தாய்? இதோ, உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோடே உன்னைத் தேடினோமே என்றாள்.
49 அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏன் என்னைத் தேடினீர்கள்? என் பிதாவுக்கடுத்தவைகளில் நான் இருக்கவேண்டியதென்று நீங்கள் அறியீர்களா என்றார்.
50 தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்துகொள்ளவில்லை.
51 பின்பு, அவர் அவர்களுடனே கூடப்போய், நாசரேத்தூரில் சேர்ந்து, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தார். அவருடைய தாயார் இந்தச் சங்கதிகளையெல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்துக்கொண்டாள்.

லூக்கா 2: 41-51

எபிரேய வேதங்களின் நிறைவேற்றம்

இயேசுவின் குழந்தைப் பருவமும் வளர்ச்சியும், அவருடைய பிற்கால சேவைக்கான ஆயத்தமாக ஏசாயா முனிவரால் முன்னறிவிக்கப்பட்டது:

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்று காலவரிசையில் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்)

“1ஆகிலும் அவர் செபுலோன் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்திலிருந்ததுபோல அது இருண்டிருப்பதில்லை; ஏனென்றால் அவர் கடற்கரையருகிலும், யோர்தான் நதியோரத்திலுமுள்ள புறஜாதியாருடைய கலிலேயாவாகிய அத்தேசத்தைப் பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார்.

6நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக்கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும்.”

ஏசாயா 9: 1, 6

இயேசுவின் ஸ்னனா

பிரம்மச்சாரிய நிறைவு பெரும்பாலும் ஸ்னனா அல்லது சமவர்த்தனாவால் கொண்டாடப்படுகிறது. இது பொதுவாக ஆசிரியர்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் ஒரு சடங்கு குளியல் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. ஞானஸ்நானம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சடங்கில் ஆற்றில் மக்களைக் குளிப்பாட்டிய யோவான் ஸ்னானகன் மூலம் இயேசு சமவர்த்தனாவைக் கொண்டாடினார். மார்க்கின் நற்செய்தி (நான்கு பைபிள் நற்செய்திகளில் ஒன்று) இயேசுவின் ஸ்னனாவிலிருந்து தொடங்குகிறது:

வனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம்.
2 இதோ, நான் என் தூதனை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன், அவன் உமக்கு முன்னே போய், உமக்கு வழியை ஆயத்தம்பண்ணுவான் என்றும்;
3 கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவருக்குப் பாதைகளைச் செவ்வைபண்ணுங்கள், என்று வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்றும், தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாய்;
4 யோவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்நானங்கொடுத்து, பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தான்.
5 அப்பொழுது யூதேயா தேசத்தார் அனைவரும் எருசலேம் நகரத்தார் யாவரும், அவனிடத்திற்குப்போய், தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு, யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.
6 யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையைத் தரித்து, தன் அரையில் வார்கச்சையைக் கட்டிக்கொண்டவனாயும், வெட்டுக்கிளியையும் காட்டுத்தேனையும் புசிக்கிறவனாயும் இருந்தான்.
7 அவன்: என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப்பின் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரைக் குனிந்து அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல.
8 நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன்; அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கித்தான்.
9 அந்த நாட்களில், இயேசு கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து வந்து, யோர்தான் நதியில் யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்.
10 அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே, வானம் திறக்கப்பட்டதையும், ஆவியானவர் புறாவைப்போல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார்

.மாற்கு 1: 1-10

கிரிஹஸ்தாவாக இயேசு

பொதுவாக கிரிஹஸ்தா, அல்லது வீட்டுக்காரர், ஆசிரமம் பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்தைப் பின்பற்றுகிறது, இருப்பினும் சில சந்நியாசிகள் கிரிஹஸ்த ஆசிரமத்தைத் தவிர்த்து நேரடியாக சன்னியாசத்திற்க்கு (துறத்தல்) செல்கிறார்கள். இயேசு அவ்வாறு செய்யவில்லை. அவரது தனித்துவமான பணி காரணமாக அவர் கிரிஹஸ்தாவை பின்னர் வரை ஒத்திவைத்தார். பிற்காலத்தில் கிரிஹஸ்த ஆசிரமத்தில் அவர் ஒரு மணமகளையும் குழந்தைகளையும் அழைத்துச் செல்வார், ஆனால் வேறு நிலையில் நடை பெறும். உடல் திருமணங்களும் குழந்தைகளும் அவரது இன்னும் காணப்படாத திருமணம் மற்றும் குடும்பத்தை அடையாளப்படுத்துகின்றன. அவருடைய மணமகளைப் பற்றி பைபிள் விளக்குகிறது:

“ நாம் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் துதிசெலுத்தக்கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கலியாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம்பண்ணினாள் என்று சொல்லக்கேட்டேன்.”

வெளிப்படுத்துதல் 19: 7

ஆபிரகாம் மற்றும் மோசேயுடன் இயேசு ஆட்டுக்குட்டி’ என்று அழைக்கப்பட்டார். இந்த ஆட்டுக்குட்டி ஒரு மணப்பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளும், ஆனால் அவர் பிரம்மச்சாரியரை முடித்தபோது அவள் தயாராக இல்லை. உண்மையில், அவரது வாழ்க்கை நோக்கம் அவளை தயார்படுத்துவதாக இருந்தது. கிரிஹஸ்தாவை இயேசு ஒத்திவைத்ததால், அவர் திருமணத்திற்கு எதிரானவர் என்று சிலர் ஊகிக்கின்றனர். ஆனால் சன்னியாசனாக அவர் பங்கேற்ற முதல் செயல்பாடு ஒரு திருமணமாகும்.

வனப்பிரஸ்தாவாக இயேசு

குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்காக அவர் முதலில் செய்ய வேண்டியது:

10ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலேயும் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டுவந்து சேர்க்கையில் அவர்களுடைய இரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கேற்றதாயிருந்தது.

எபிரெயர் 2:10

‘அவர்களின் இரட்சிப்பின் முன்னோடி’ இயேசுவைக் குறிக்கிறது, குழந்தைகளுக்கு முன்பு அவர் முதலில் ‘துன்பங்களை’ அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது. ஆகவே, ஞானஸ்நானத்தின் ஸ்னனாவுக்குப் பிறகு அவர் நேரடியாக வனப்பிரஸ்தாவுக்கு (வனவாசிக்கு) சென்றார், அங்கு அவர் வனாந்தரத்தில் சோதனையினால் பாதிக்கப்பட்டார், இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சன்னியாசாக இயேசு

வனப்பிரஸ்தா வனாந்தரத்தில் இருந்த உடனேயே, இயேசு எல்லா உடல் உறவுகளையும் கைவிட்டு, அலைந்து திரிந்த ஆசிரியராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். இயேசுவின் சன்யாச ஆசிரமம் மிகவும் பிரபலமானது. அவரது சன்யாசத்தை நற்செய்திகள் இவ்வாறு விவரிக்கின்றன:

23 பின்பு, இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கிச் சொஸ்தமாக்கினார்.

மத்தேயு 4: 23

இந்த நேரத்தில் அவர் பெரும்பாலும் கிராமத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு, தனது சொந்த எபிரேய / யூத மக்களுக்கு வெளியே கூட பயணம் செய்தார். அவர் தனது சன்யாச வாழ்க்கையை விவரித்தார்:

18 பின்பு, திரளான ஜனங்கள் தம்மைச் சூழ்ந்திருக்கிறதைக் கண்டு, அக்கரைக்குப் போகக்கட்டளையிட்டார்.
19 அப்பொழுது, வேதபாரகன் ஒருவன் வந்து: போதகரே! நீர் எங்கே போனாலும் நான் உம்மைப் பின்பற்றி வருவேன் என்றான்.
20 அதற்கு இயேசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும் ஆகாயத்துப்பறவைகளுக்குக் கூடுகளும் உண்டு; மனுஷகுமாரனுக்கோ தலைசாய்க்க இடமில்லை என்றார்.

மத்தேயு 8: 18-20

அவர், மனுஷகுமாரனயினும் வாழ இடமில்லை, அவரைப் பின்தொடர்ந்தவர்களும் அதையே எதிர்பார்க்க வேண்டும். சன்யாசாவில் அவருக்கு எவ்வாறு நிதி ஆதரவு கிடைத்தது என்பதையும் நற்செய்திகள் விளக்குகின்றன

ன்பு, அவர் பட்டணங்கள்தோறும் கிராமங்கள் தோறும் பிரயாணம்பண்ணி, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குரிய நற்செய்தியைக் கூறிப் பிரசங்கித்துவந்தார். பன்னிருவரும் அவருடனேகூட இருந்தார்கள்.
2 அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கிக் குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும், ஏழு பிசாசுகள் நீங்கின மகதலேனாள் என்னப்பட்ட மரியாளும்,
3 ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்துகொண்டுவந்த மற்ற அநேகம் ஸ்திரீகளும் அவருடனே இருந்தார்கள்.

லூக்கா 8: 1-3

சன்யாசா பொதுவாக ஒருவரின் ஊழியர்களுடன் மட்டுமே அலைந்து திரிவதன் மூலம் குறிக்கப்படுகிறார். தம்மைப் பின்பற்றும்படி இயேசு வழிநடத்தும்போது இயேசு இதைக் கற்பித்தார். இவை அவருடைய அறிவுறுத்தல்கள்:

6 அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தைக் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு; கிராமங்களிலே சுற்றித்திரிந்து, உபதேசம்பண்ணினார்.
7 அவர் பன்னிருவரையும் அழைத்து, அசுத்த ஆவிகளைத் துரத்த அதிகாரங்கொடுத்து,
8 வழிக்குப் பையையாகிலும், அப்பத்தையாகிலும், கச்சையில் காசையாகிலும் எடுத்துக்கொண்டுபோகாமல், ஒரு தடியை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு போகவும்;
9 பாதரட்சைகளைப் போட்டுக்கொண்டுபோகவும், இரண்டு அங்கிகளைத் தரியாதிருக்கவும் கட்டளையிட்டார்.
10 பின்பு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கேயாகிலும் ஒரு வீட்டில் பிரவேசித்தால், அவ்விடத்தை விட்டுப் புறப்படுகிறவரைக்கும் அங்கேதானே தங்கியிருங்கள்.

மாற்கு 6: 6-10

இயேசுவின் சன்யாச ஆசிரமம் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு குருவாக ஆனார், அவருடைய போதனைகள், பல சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் (மகாத்மா காந்தி போன்றவர்கள்) உலகத்தை பாதித்தன, உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தும் நுண்ணறிவுகளையும் வழங்கினர். அவரது சன்யாச ஆசிரமத்தின் போது அவர் அனைவருக்கும் வழங்கிய வழிகாட்டுதல், கற்பித்தல் மற்றும் வாழ்க்கை பரிசை நாம் பின்னர் கற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் முதலில் யோவானின் போதனையைப் பார்க்கிறோம் (ஸ்னனாவை நிர்வகித்தவர்).

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு: ரிஷிகளின் முன்னறிவிக்கப்பட்டு, தேவர்களால் பறைசாற்றப்பட்டு & தீமையால் அச்சுறுத்தப்பட்டது

இயேசுவின் பிறப்பு (யேசு சத்சங்) தான் மிகவும் பரவலாக கொண்டாடப்படும் உலகளாவிய விடுமுறைக்கு காரணம் – கிறிஸ்துமஸ். கிறிஸ்மஸைப் பற்றி பலர் அறிந்திருந்தாலும், இயேசுவின் பிறப்பை நற்செய்திகளிலிருந்து அறிந்தவர்கள் குறைவு. இந்த பிறந்த கதை சாண்டாஸ் மற்றும் பரிசுகளுடன் நவீனகால கிறிஸ்துமஸை விட மிகச் சிறந்தது, எனவே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

இந்த இரண்டு கதைகளுக்கும் இடையில் பல ஒற்றுமைகள் இருப்பதால், இயேசுவின் பிறப்பைப் பற்றி பைபிளில் அறிய ஒரு பயனுள்ள வழி கிருஷ்ணரின் பிறப்புடன் ஒப்பிடுவது.

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு பற்றிய பல்வேறு விவரங்களை பல்வேறு வசனங்கள் தருகின்றன. ஹரிவம்சத்தில், கலனேமின் என்ற அரக்கன் துன்மார்க்கன் கம்சமாக மீண்டும் பிறந்தான் என்று விஷ்ணுவுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்சாவை அழிக்க முடிவுசெய்து, விஷ்ணு கிருஷ்ணராக வாசுதேவன் (முன்னாள் முனிவர் ஒரு இடையனாக மீண்டும் பிறந்தார்) மற்றும் அவரது மனைவி தேவகியின் வீட்டிற்கு பிறக்க அவதாரம் எடுக்கிறார்.

பூமியில், கம்ச-கிருஷ்ணா மோதல் தீர்க்கதரிசனத்தால் தொடங்கியது, வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கம்சாவிற்கு அறிவித்தபோது, தேவகியின் மகன் கம்சாவைக் கொன்றுவிடுவான் என்று முன்னறிவித்தார். எனவே, கம்சா தேவகியின் சந்ததியைப் பற்றி பயந்து, அவளையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் சிறையில் அடைத்தார், விஷ்ணுவின் அவதாரத்தைத் தாக்காதபடி பிறக்கும்போதே தனது குழந்தைகளை கொலை செய்தார்.

இருப்பினும், , வைஷ்ணவ பக்தர்களின் கூற்றுப்படி, கிருஷ்ணர் தேவகிக்கு பிறந்தார் அவர் பிறந்த உடனேயே அவரது பிறப்புக்கு கிரகங்கள் தானாகவே சரிசெய்யப்பட்டதால் செழிப்பு மற்றும் அமைதியின் சூழல் இருந்தது.

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை கம்சத்தால் அழிக்காமல் காப்பாற்ற வாசுதேவா (கிருஷ்ணாவின் பூமிக்குரிய தந்தை) தப்பித்ததை புராணங்கள் விவரிக்கின்றன. அவரும் தேவகியும் பொல்லாத ராஜாவால் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சிறையை விட்டு வெளியேறிய வாசுதேவா குழந்தையுடன் ஆற்றின் குறுக்கே தப்பினார். ஒரு கிராமத்தில் பாதுகாப்பாக இருந்தபோது, கிருஷ்ணா குழந்தை ஒரு உள்ளூர் பெண் குழந்தையுடன் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டது. கம்சா பின்னர் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட பெண் குழந்தையை கண்டுபிடித்து கொலை செய்தார். குழந்தைகளின் பரிமாற்றத்தை மறந்த நந்தா மற்றும் யசோதா (பெண் குழந்தையின் பெற்றோர்) கிருஷ்ணரை தங்கள் எளிய இடையனாக வளர்த்தனர். கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள் கிருஷ்ணா ஜன்மாஷ்டமி என்று கொண்டாடப்படுகிறது.

இயேசுவின் பிறப்பை எபிரேய வேதங்கள் முன்னறிவிக்கின்றன

தேவகியின் மகன் தன்னைக் கொன்றுவிடுவான் என்று கம்சாவிடம் தீர்க்கதரிசனம் கூறியது போல, எபிரேய முனிவர்கள் வரவிருக்கும் மேசியா / கிறிஸ்துவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்களைப் பெற்றார்கள். இருப்பினும், இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் இயேசுவின் பிறப்புக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல தீர்க்கதரிசிகளால் பெறப்பட்டு எழுதப்பட்டன. காலவரிசை எபிரேய வேதங்களின் பல தீர்க்கதரிசிகளைக் காட்டுகிறது, இது அவர்களின் தீர்க்கதரிசனங்கள் எப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்டன என்பதைக் குறிக்கிறது. அடி வேரிலிருந்து துளிப்பதுபோல் போல அவரின் வருவகையை முன்னறிவித்து, இயேசு என்ற =அவருடைய பெயரை தீர்க்கதரிசனமாக சொன்னார்கள்.

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்றில் பிற எபிரேய ரிஷிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்). ஏசாயாவைப் போலவே மீகாவையும் கவனியுங்கள்

இந்த வரவிருக்கும் நபரின் பிறப்பின் தன்மை குறித்து ஏசாயா மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க தீர்க்கதரிசனத்தை பதிவு செய்தார். எழுதப்பட்டபடி:

14 ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார்; இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாள்.

ஏசாயா 7:14

இது பண்டைய எபிரேயர்களைக் குழப்பியது. ஒரு கன்னிக்கு எப்படி ஒரு மகன் இருக்க முடியும்? அது சாத்தியமற்றது. எவ்வாறாயினும், இந்த மகன் இம்மானுவேல் என்று தீர்க்கதரிசனம் கணித்துள்ளது, அதாவது ‘கடவுள் நம்முடன்’ என்பதாகும். உலகைப் படைத்த உன்னதமான கடவுள் பிறக்க வேண்டும் என்றால் அது கற்பனைக்குரியது. ஆகவே, எபிரேய வேதங்களை நகலெடுத்த முனிவர்களும் எழுத்தாளர்களும் வேதங்களிலிருந்து தீர்க்கதரிசனத்தை அகற்றத் துணியவில்லை, அங்கே அது பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து, அதன் நிறைவேற்றத்திற்காகக் காத்திருந்தது.

ஏசாயா கன்னிப் பிறப்பை தீர்க்கதரிசனம் கூறிய அதே நேரத்தில், மற்றொரு தீர்க்கதரிசி மீகா முன்னறிவித்தார்:

எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமே, நீ யூதேயாவிலுள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும், இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார்; அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது.

மீகா 5: 2

அவரது உடல் பிறப்புக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே – அதன் தோற்றம் ‘பண்டைய காலங்களிலிருந்து’ மாமன்னர் தாவீதின் மூதாதையர் நகரம் பெத்லகேமில் இருந்து, ஆட்சியாளர் வருவார்.

கிறிஸ்துவின் பிறப்பு – தேவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக யூதர்கள் / எபிரேயர்கள் இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் நடக்கக் காத்திருந்தார்கள். பலர் நம்பிக்கையை கைவிட்டனர், மற்றவர்கள் அவர்களை மறந்துவிட்டார்கள், ஆனால் தீர்க்கதரிசனங்கள் வரும் நாளை எதிர்பார்த்து அமைதியான சாட்சிகளாக இருந்தன. இறுதியாக, கிமு 5 இல் ஒரு சிறப்பு தூதர் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு ஒரு குழப்பமான செய்தியைக் கொண்டு வந்தார். கம்சா வானத்திலிருந்து ஒரு குரலைக் கேட்டது போல, இந்த பெண் வானத்திலிருந்து ஒரு தூதரைப் பெற்றார், ஒரு தேவா அல்லது கேப்ரியல் என்ற தூதன். நற்செய்தி பதிவுகள்:

26 ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன், கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்தென்னும் ஊரில்,
27 தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகையினிடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான்; அந்தக் கன்னிகையின் பேர் மரியாள்.
28 அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து: கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான்.
29 அவளோ அவனைக்கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி, இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தாள்.
30 தேவதூதன் அவளை நோக்கி: மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபைபெற்றாய்.
31 இதோ, நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய்; அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக.
32 அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்குக் கொடுப்பார்.
33 அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார்; அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான்.
34 அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி: இது எப்படியாகும்? புருஷனை அறியேனே என்றாள்.
35 தேவதூதன் அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும்; உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும்; ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படும்.
36 இதோ, உனக்கு இனத்தாளாயிருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர்வயதிலே ஒரு புத்திரனைக் கர்ப்பந்தரித்திருக்கிறாள்; மலடியென்னப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம்.
37 தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்.
38 அதற்கு மரியாள்: இதோ, நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகக்கடவது என்றாள். அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான்.

லூக்கா 1: 26-38

கேப்ரியல் செய்திக்கு ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றி, கன்னி மரியாவுக்கு இயேசு பிறப்பார். ஆனால் பிறப்பு பெத்லகேமில் இருக்கும் என்று மீகா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தாள், மரியா நாசரேத்தில் வாழ்ந்தாள். மீகாவின் தீர்க்கதரிசனம் தோல்வியடையும்? நற்செய்தி தொடர்கிறது:

ந்நாட்களில் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்படவேண்டுமென்று அகுஸ்துராயனால் கட்டளை பிறந்தது.
சீரியா நாட்டிலே சிரேனியு என்பவன் தேசாதிபதியாயிருந்தபோது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று.
அந்தப்படி குடிமதிப்பெழுதப்படும்படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்குப் போனார்கள்.
அப்பொழுது யோசேப்பும், தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாயிருந்தபடியினாலே, தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டுக் கர்ப்பவதியான மரியாளுடனே குடிமதிப்பெழுதப்படும்படி,
கலிலேயா நாட்டிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டிலுள்ள பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்குப்போனான்.
அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில், அவளுக்குப் பிரசவகாலம் நேரிட்டது.
அவள் தன் முதற்பேறான குமாரனைப்பெற்று, சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால், பிள்ளையைத் துணிகளில் சுற்றி, முன்னணையிலே கிடத்தினாள்.
அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி, இராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையைக் காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.
அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்திலே வந்து நின்றான், கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களைச் சுற்றிலும் பிரகாசித்தது; அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள்.
10 தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்.
11 இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்குத் தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார்.
12 பிள்ளையைத் துணிகளில் சுற்றி, முன்னணையில் கிடத்தியிருக்கக்காண்பீர்கள்; இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான்.
13 அந்தணமே பரமசேனையின் திரள் அந்தத் தூதனுடனே தோன்றி:
14 உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே சமாதானமும், மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி, தேவனைத் துதித்தார்கள்.
15 தேவதூதர்கள் அவர்களை விட்டுப் பரலோகத்துக்குப் போனபின்பு, மேய்ப்பர்கள் ஒருவரையொருவர் நோக்கி: நாம் பெத்லகேம் ஊருக்குப் போய், நடந்ததாகக் கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்தக் காரியத்தைப் பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி,
16 தீவிரமாய் வந்து, மரியாளையும், யோசேப்பையும், முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள்.
17 கண்டு, அந்தப் பிள்ளையைக் குறித்துத் தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட சங்கதியைப் பிரசித்தம்பண்ணினார்கள்.
18 மேய்ப்பராலே தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதைக் கேட்ட யாவரும் அவைகளைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
19 மரியாளோ அந்தச் சங்கதிகளையெல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து, சிந்தனைபண்ணினாள்.
20 மேய்ப்பர்களும் தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதின்படியே கேட்டு, கண்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி, துதித்துக்கொண்டு திரும்பிப்போனார்கள்.

லூக்கா 2: 1-20

உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபர், ரோமானிய பேரரசர் தானே ஒரு ஏகாதிபத்திய ஆணையை வெளியிட்டார், இதனால் மேரி & ஜோசப் நாசரேத்திலிருந்து பெத்லகேமுக்கு பயணிக்க, இயேசுவின் பிறப்புக்கான நேரத்திற்கு வந்தார்கள். மீகாவின் தீர்க்கதரிசனமும் நிறைவேறியது.

ஒரு எளிய இடையனாக கிருஷ்ணரைப் போலவே, இயேசுவும் தாழ்மையுடன் பிறந்தார் – மாடுகள் மற்றும் பிற விலங்குகள் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையத்தில், அவரை எளிய மேய்ப்பர்கள் பார்வையிட்டனர். ஆயினும் வானத்தின் தேவதைகள் அல்லது தேவர்கள் அவருடைய பிறப்பைப் பற்றி இன்னும் பாடியுள்ளனர்.

தீமையால் அச்சுறுத்தப்பட்டது

கிருஷ்ணாவின் பிறப்பில், அவரது வருகையால் அச்சுறுத்தலை உணர்ந்த கம்சா மன்னரிடமிருந்து அவரது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டது. அதேபோல், இயேசு பிறந்த தருணத்தில் அவரது வாழ்க்கை உள்ளூர் மன்னர் ஏரோதுவிடம் ஆபத்தில் இருந்தது. வேறு எந்த ராஜாவையும் (அதாவது ‘கிறிஸ்து’ என்பதாகும்) தனது ஆட்சியை அச்சுறுத்துவதை ஏரோது விரும்பவில்லை. சுவிசேஷங்கள் விளக்குகின்றன:

ரோது ராஜாவின் நாட்களில் யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்தபொழுது, கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசலேமுக்கு வந்து,
யூதருக்கு ராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தைக் கண்டு, அவரைப் பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள்.
ஏரோதுராஜா அதைக் கேட்டபொழுது, அவனும் அவனோடுகூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள்.
அவன் பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் கூடி வரச்செய்து: கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான்.
அதற்கு அவர்கள்: யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமிலே பிறப்பார்; அதேனென்றால்:
யூதேயா தேசத்திலுள்ள பெத்லகேமே, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல; என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்தில் இருந்து புறப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள்.
அப்பொழுது ஏரோது, சாஸ்திரிகளை ரகசியமாய் அழைத்து, நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தைக் குறித்து அவர்களிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்து:
நீங்கள் போய், பிள்ளையைக்குறித்துத் திட்டமாய் விசாரியுங்கள்; நீங்கள் அதைக் கண்டபின்பு, நானும் வந்து அதைப் பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று சொல்லி, அவர்களைப் பெத்லகேமுக்கு அனுப்பினான்.
ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டுப் போகையில், இதோ, அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்திற்குமேல் வந்து நிற்கும்வரைக்கும் அவர்களுக்குமுன் சென்றது.
10 அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்ட போது, மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷமடைந்தார்கள்.
11 அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, பிள்ளையையும் அதின் தாயாகிய மரியாளையும் கண்டு, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதைப் பணிந்துகொண்டு, தங்கள் பொக்கிஷங்களைத் திறந்து, பொன்னையும் தூபவர்க்கத்தையும் வெள்ளைப்போளத்தையும் அதற்குக் காணிக்கையாக வைத்தார்கள்.
12 பின்பு, அவர்கள் ஏரோதினிடத்திற்குத் திரும்பிப் போகவேண்டாம் என்று சொப்பனத்தில் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு, வேறு வழியாய்த் தங்கள் தேசத்திற்குத் திரும்பிப்போனார்கள்.
13 அவர்கள் போனபின்பு, கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் யோசேப்புக்குக் காணப்பட்டு: ஏரோது பிள்ளையைக் கொலைசெய்யத் தேடுவான்; ஆதலால் நீ எழுந்து, பிள்ளையையும் அதின் தாயையும் கூட்டிக்கொண்டு எகிப்துக்கு ஓடிப்போய், நான் உனக்குச் சொல்லும் வரைக்கும் அங்கேயே இரு என்றான்.
14 அவன் எழுந்து, இரவிலே பிள்ளையையும் அதின் தாயையும் கூட்டிக்கொண்டு, எகிப்துக்குப் புறப்பட்டுப் போய்,
15 ஏரோதின் மரணபரியந்தம் அங்கே இருந்தான். எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று, தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.
16 அப்பொழுது ஏரோது தான் சாஸ்திரிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டதைக் கண்டு, மிகுந்த கோபமடைந்து, ஆட்களை அனுப்பி, தான் சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்த காலத்தின்படியே, பெத்லகேமிலும் அதின் சகல எல்லைகளிலுமிருந்த இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா ஆண்பிள்ளைகளையும் கொலைசெய்தான்.
17 புலம்பலும் அழுகையும் மிகுந்த துக்கங்கொண்டாடலுமாகிய கூக்குரல் ராமாவிலே கேட்கப்பட்டது; ராகேல் தன் பிள்ளைகளுக்காக அழுது, அவைகள் இல்லாதபடியால் ஆறுதலடையாதிருக்கிறாள் என்று,
18 எரேமியா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது அப்பொழுது நிறைவேறிற்று.

மத்தேயு 2: 1-18

இயேசு மற்றும் கிருஷ்ணரின் பிறப்புகள் பொதுவானவை. விஷ்ணுவின் அவதாரமாக கிருஷ்ணர் நினைவுகூரப்படுகிறார். உலகை படைத்த லோகோஸைப் போல, இயேசுவின் பிறப்பு உலகின் மிக உயர்ந்த கடவுளின் அவதாரம். இரண்டு பிறப்புகளும் தீர்க்கதரிசனங்களால் முந்தியவை, பரலோக தூதர்களைப் பயன்படுத்தின, தீய ராஜாக்களால் அவர்கள் வருவதை எதிர்த்தன.

ஆனால் இயேசுவின் விரிவான பிறப்பின் பின்னணியில் இருந்த நோக்கம் என்ன? அவர் ஏன் வந்தார்? மனித வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்து, நம்முடைய ஆழ்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக மிக உயர்ந்த கடவுள் அறிவித்தார். கலனேமினை அழிக்க கிருஷ்ணர் வந்தபோது, ​​இயேசு தம்முடைய எதிரியை அழிக்க வந்தார், எங்களை கைதியாக வைத்திருந்தார். நற்செய்திகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இயேசுவின் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருவதால், இது எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது, இன்று நமக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம்.

பிரம்மம் மற்றும் ஆத்மாவைப் புரிந்து கொள்ள லோகோஸ்சின் அவதாரம்.

பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரை அடையாளம் காணும் பொதுவான பெயர் பிரம்மா. பண்டைய ரிக்  வேதத்தில் (கிமு 1500) பிரஜாபதி பொதுவாக படைப்பாளருக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் புராணங்களில் இது பிரம்மாவால் மாற்றப்பட்டது. இன்றைய பயன்பாட்டில், பிரம்மா, படைப்பாளராக, விஷ்ணு, (பாதுகாவலர்) மற்றும் சிவன் (அழிப்பவர்) ஆகியோருடன் தெய்வீக திரிமூர்த்தியின் (திரி-யூன் கடவுள்) மூன்று அம்சங்களில் ஒன்றாகும். ஈஸ்வரா (ஈஷ்வரா) என்பது பிரம்மாவிற்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஏனெனில் இது படைப்பை ஏற்படுத்திய உயர் ஆவியையும் குறிக்கிறது.

பிரம்மத்தைப் புரிந்துகொள்வது முதன்மை இலக்காக இருந்தாலும், நடைமுறையில் இது மழுப்பலாக இருக்கிறது. பக்தி மற்றும் பூஜைகளைப் பொறுத்தவரை, சிவன் மற்றும் விஷ்ணு, அவர்களின் துணைவியார் மற்றும் அவதாரங்களுடன் பிரம்மாவைக் காட்டிலும் அதிக கவனத்தைப் பெறுகிறார்கள். சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவுக்கு அவதாரங்கள் மற்றும் துணைவர்களை நாம் விரைவாக பெயரிடலாம், ஆனால் பிரம்மாவுக்கு நாம் தடுமாறுகிறோம்.

ஏன்?

பிரம்மா, பிரம்மம் அல்லது ஈஸ்வரர், படைப்பாளராக இருந்தாலும், பாவங்கள், இருள் மற்றும் தற்காலிகத்துடன் இணைந்திருப்பவர்களுடன் போராடும் நம்மிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளதாகவும் அணுக முடியாததாகவும் தெரிகிறது. பிரம்மா அனைவருக்கும் ஆதாரமாக இருந்தாலும், இந்த மூலத்திற்கு நாம் திரும்ப வேண்டும் என்றாலும், இந்த தெய்வீகக் கொள்கையைப் புரிந்துகொள்வதற்கான நமது திறனை அடையமுடியாது என்று தோன்றுகிறது. ஆகவே, நாம் பொதுவாக நம்முடைய பக்தியை அதிக மனிதர்களாகவும், நமக்கு நெருக்கமாகவும், நமக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் மீதும் கவனம் செலுத்துகிறோம். பிரம்மத்தின் தன்மை குறித்து நாம் தூரத்திலிருந்து யூகிக்கிறோம். நடைமுறையில், பிரம்மா அறியப்படாத கடவுள், பிரம்மா சிலைகள் ஒப்பீட்டளவில் அரிதானவை.

அந்த யுகத்தின் ஒரு பகுதி தெய்வீக (பிரம்மம்) உடனான ஆன்மாவின் (ஆத்மா) உறவைச் சுற்றி வருகிறது. இந்த கேள்விக்கு பல்வேறு முனிவர்கள் வெவ்வேறு சிந்தனைப் பள்ளிகளை எழுப்பியுள்ளனர். இந்த அர்த்தத்தில், உளவியல் பற்றிய ஆய்வு, நமது ஆன்மா அல்லது ஆத்மா, இறையியலுடன் தொடர்புடையது, கடவுள் அல்லது பிரம்மத்தின் ஆய்வு. மாறுபட்ட சிந்தனை இருந்தாலும், கடவுளை ஒரு விஞ்ஞான வழியில் ஆராய முடியாது, மற்றும் கடவுள் தொலைவில் இருப்பதால், தத்துவங்களின் புத்திசாலித்தனம் பெரும்பாலும் இருட்டில் ஒரு பிடியில் உள்ளது.

தொலைதூர தெய்வீக படைப்பாளருடன் இணைக்க இந்த இயலாமை பரந்த பண்டைய உலகில் உணரப்பட்டது. பண்டைய கிரேக்கர்கள் லோகோஸ் என்ற வார்த்தையை உலகம் வந்த கோட்பாடு அல்லது காரணத்தை விவரிக்க பயன்படுத்தினர், மேலும் அவர்களின் நூல்கள் லோகோக்களைப் பற்றி விவாதித்தன. தர்க்க சாஸ்திரம் என்ற சொல் லோகோக்களிலிருந்து உருவானது, மற்றும் ஆய்வின் அனைத்து கிளைகளும் –லோகி (எ.கா. இறையியல், உளவியல், உயிரியல் போன்றவை) லோகோஸிலிருந்து பெறப்பட்டது. லோகோக்கள் பிரம்மா அல்லது பிரம்மத்திற்கு சமம்.

எபிரேய வேதங்கள் எபிரேயர்களுடனான (அல்லது யூதர்களுடன்) தங்கள் தேசத்தின் முன்னோடி ஸ்ரீ ஆபிரகாமில் தொடங்கி பத்து கட்டளைகளைப் பெற்ற ஸ்ரீ மோசேக்கு விவரித்தன. அவர்களின் வரலாற்றில், நம்மைப் போலவே, எபிரேயர்களும் படைப்பாளி தங்களிடமிருந்து அகற்றப்பட்டதாக உணர்ந்தார்கள், எனவே நெருக்கமாகவும் தனிப்பட்டதாகவும் தோன்றும் பிற தெய்வங்களை வணங்குவதற்காக ஈர்க்கப்பட்டனர். ஆகவே, இந்த மற்ற கடவுளர்களிடமிருந்து வேறுபடுவதற்கு எபிரேய வேதங்கள் பெரும்பாலும் படைப்பாளரை மகா உன்னதமானதேவன்  என்று அழைத்தனர். கிமு 700 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு நாடுகடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலியர்களால் பிரஜாபதியிலிருந்து பிரம்மாவாக மாற்றத்திற்கு வசதி செய்யப்பட்டது என்று நாம் கருதுகிறோம், ஏனெனில் அவர்களின் முன்னோடியான ஆபிரகாம் இந்த கடவுளை குறிக்கிறார், அவருடன் தொடர்புடைய கடவுள் () பிரகாம் ஆனார்.

நம்முடைய புலன்களால் பிரம்மத்தைப் பார்க்கவோ, நம்முடைய ஆத்மாவின் தன்மையைப் புரிந்து கொள்ளவோ முடியாது என்பதால், கடவுள் பிரம்மனே நம்மை அறிவொளியாக்குவார், நிச்சயமாக அறிவைப் பெறுவதற்கான ஒரே வழி பிரம்மா தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதேயாகும்.

நற்செய்திகள் இயேசுவை (யேசு சத்சங்) படைப்பாளரின் அவதாரமாக அல்லது மகா உன்னதமான தேவன் , பிரம்மன் அல்லது லோகோஸ்சாக முன்வைக்கின்றன. காலத்திலும் கலாச்சாரங்களிலும் எல்லா மக்களும் உணர்ந்த இந்த வரம்புகளால் அவர் துல்லியமாக நம் உலகத்திற்கு வந்தார். யோவானின் நற்செய்தி இயேசுவை அறிமுகப்படுத்துகிறது. நாம் லோகோஸ் என்ற வார்த்தை அசல் கிரேக்க உரையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்து. எனவே,  ஒரு தேசிய தெய்வம் விவாதிக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வார்த்தை / லோகோஸ் பயன்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் அனைத்திலிருந்தும் பெறப்பட்ட கொள்கை அல்லது காரணமாகும். வார்த்தை எங்கு தோன்றினாலும் நீங்கள் பிரம்மத்தை மாற்றலாம், இந்த உரையின் செய்தி மாறாது.

தியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது.
அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார்.
சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதொன்றும் அவராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்லை.
அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது.
அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது; இருளானது அதைப் பற்றிக்கொள்ளவில்லை.
தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவன் பேர் யோவான்.
அவன் தன்னால் எல்லாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியைக் குறித்துச்சாட்சிகொடுக்க சாட்சியாக வந்தான்.
அவன் அந்த ஒளியல்ல, அந்த ஒளியைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்க வந்தவனாயிருந்தான்.
உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி.
10 அவர் உலகத்தில் இருந்தார், உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று. உலகமோ அவரை அறியவில்லை.
11 அவர் தமக்குச் சொந்தமானதிலே வந்தார், அவருக்குச் சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
12 அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்.
13 அவர்கள், இரத்தத்தினாலாவது, மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல், தேவனாலே பிறந்தவர்கள்.
14 அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.
15 யோவான் அவரைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுத்து: எனக்குப் பின்வருகிறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆகையால் அவர் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர் என்று நான் சொல்லியிருந்தேனே, அவர் இவர்தான் என்று சத்தமிட்டுக் கூறினான்.
16 அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாமெல்லாரும் கிருபையின்மேல் கிருபை பெற்றோம்.
17 எப்படியெனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின.
18 தேவனை ஒருவனும் ஒருக்காலுங் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியிலிருக்கிற ஒரேபேறான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார்.

யோவான் 1: 1-18

நற்செய்திகள் இயேசுவைப் பற்றிய முழுமையான விவரத்தை வரைவதற்குத் தொடர்கின்றன, இதன் மூலம் அவர் யார், அவருடைய நோக்கம் என்ன, இது நமக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். (‘யோவான்’ இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது.) நற்செய்தி இயேசுவை கடவுளின் சின்னங்களாக அறிமுகப்படுத்துவதால், அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கடவுளை அல்லது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் அனைவருக்கும் ஒரு உலகளாவிய எழுத்தாக எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் அறிவோம். சிறந்தது. லோகோக்கள் இறையியல் மற்றும் உளவியல் ஆகிய சொற்களில் உட்பொதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், ‘தேவனை ஒருகாலும் ஒருவரும் கண்டதில்லை’ என்பதாலும், இயேசுவின் நபரைக் கருத்தில் கொள்வதில் நமது ஆத்மாவையும் (ஆத்மாவையும்) கடவுளையும் (பிரம்மத்தையும்) புரிந்துகொள்வதற்கு இதைவிட சிறந்த வழி என்ன? சரிபார்க்கக்கூடிய வரலாற்றில் அவர் வாழ்ந்தார், நடந்தார், கற்பித்தார். அவருடைய பிறப்பிலிருந்து நாம் ஆரம்பிக்கிறோம், சுவிசேஷங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிகழ்வாக ‘வார்த்தை மாம்சமாக மாறியது’.

வர்ணாவிலிருந்து அவர்ணா வரை: எல்லா மக்களுக்காக வரும் மனிதன்

ரிக் வேதத்தில் புருசசுக்தாவின் தொடக்கத்தில் வரும் நபரை வேதங்கள் முன்னறிவித்தன. சமஸ்கிருதம் மற்றும் எபிரேய வேதங்கள் (பைபிள்) இரண்டையும் இயேசு சத்சங் (நாசரேத்தின் இயேசு) நிறைவேற்றினார் என்று பரிந்துரைத்து எபிரேய வேதங்களுடன் தொடர்ந்தோம். ஆகவே இயேசு தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லப்பட்ட புருசா அல்லது கிறிஸ்துவா? அவர் வருவது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்காகவா, அல்லது அனைவருக்கும்அனைத்து சாதிகள் உட்பட, வர்ணாவிலிருந்து அவர்ணா வரை கூட இருந்ததா?

புருசசுக்தாவில்சாதி (வர்ணா)

புருசசுக்த வசனங்கள் 11-12 – சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருத ஒலிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு
यत पुरुषं वयदधुः कतिधा वयकल्पयन |
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ||
बराह्मणो.अस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कर्तः |
ऊरूतदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ||
11 yat puruṣaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ||
12 brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ |
ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata
11 அவர்கள் புருஷாவைப் பிரித்தபோது அவர்கள் எத்தனை பகுதிகளைச் செய்தார்கள்?
அவர்கள் அவருடைய வாய், கைகளை என்னவேன்று அழைக்கிறார்கள்? அவருடைய தொடைகள் மற்றும் கால்களை அவர்கள் என்னவேன்று அழைக்கிறார்கள்?
12 பிராமணர் அவனது வாய், அவனது இரு கரங்களிலும் ராஜான்யா செய்யப்பட்டது.
அவரது தொடைகள் வைசியமாக மாறியது, அவரது கால்களிலிருந்து சூத்ரா உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.

சமஸ்கிருத வேதங்களில் சாதிகள் அல்லது வர்ணா பற்றிய ஆரம்பகால குறிப்பு இது. இது நான்கு சாதிகளை புருசனின் உடலில் இருந்து பிரிப்பதாக விவரிக்கிறது: அவரது வாயிலிருந்து பிராமண சாதி / வர்ணா, அவரது கைகளிலிருந்து ராஜண்யா (இன்று க்ஷத்திரிய சாதி / வர்ணா என்று அழைக்கப்படுகிறது), அவரது தொடைகளிலிருந்து வைஷ்ய சாதி / வர்ணா மற்றும் சூத்ரா சாதி அவரது கால்கள். இயேசு புருசராக இருக்க அவர் அனைவரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும்.

அவ்வாராக செய்தாரா?

இயேசுபிராமணராகவும், சத்திரியராகவும்இருந்தார்

கிறிஸ்துஎன்பது பண்டைய எபிரேய தலைப்புஆட்சியாளர்என்று அர்த்தம்ஆட்சியாளர்களின் ஆட்சியாளர். கிறிஸ்துவானவர் என, இயேசு சத்திரியரை முழுமையாக அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். கிளைஎன இயேசுவும் ஆசாரியராக வருவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டதை நாம் கண்டோம், எனவே அவர் பிராமணரை முழுமையாக அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். உண்மையில், எபிரேய தீர்க்கதரிசனம் அவர் பூசாரி மற்றும் ராஜாவின் இரண்டு பாத்திரங்களை ஒரு நபராக ஒன்றிணைப்பார் என்று சுட்டிக்காட்டினார்.

13 அவரே கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டுவார்; அவர் மகிமைபொருந்தினவராய், தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து ஆளுகை செய்வார்; தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் ஆசாரியராயும் இருப்பார்; இவ்விரண்டின் நடுவாகச் சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும்.

சகரியா 6:13

வைசியராகஇயேசு

எபிரேய முனிவர்கள் / தீர்க்கதரிசிகள் வருபவரும் ஒரு வணிகரைப் போலவே ஒரு வணிகராக இருப்பார் என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். அவர்கள் முன்னறிவித்தனர்:

நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகருமாயிருக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர்; உன்னை மீட்கும்பொருளாக எகிப்தையும், உனக்கு ஈடாக எத்தியோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன்.

ஏசாயா 43: 3

கடவுள் தீர்க்கதரிசனமாக வருபவரிடம் பேசுகிறார், அவர் விஷயங்களில் வர்த்தகம் செய்ய மாட்டார், ஆனால் அவர் மக்களுக்காக வர்த்தகம் செய்வார்தனது வாழ்க்கையை பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம். எனவே வருபவர் ஒரு வணிகராக இருப்பார், மக்களை விடுவிப்பதில் வர்த்தகம் செய்வார். ஒரு வணிகராக அவர் வைஷ்யரை அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

சூத்ராவேலைக்காரன்

முனிவர்கள் / தீர்க்கதரிசிகள் ஒரு வேலைக்காரன் அல்லது சூத்ராவாக அவர் வரவிருக்கும் பங்கை மிக விரிவாக முன்னறிவித்தனர். கிளை ஒரு ஊழியராக இருக்கும் என்று தீர்க்கதரிசிகள் முன்னறிவித்ததை நாம் கண்டோம், பாவங்களை நீக்குவதே அதன் சேவை.

இப்போதும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே, நீ கேள்; உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்கக்கடவர்கள்; இவர்கள் அடையாளமாயிருக்கிற புருஷர்; இதோ, கிளை என்னப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வரப்பண்ணுவேன்.
இதோ, நான் யோசுவாவுக்கு முன்பாக வைத்த கல்; இந்த ஒரே கல்லின்மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; இதோ, நான் அதின் சித்திரவேலையை நிறைவேற்றி இந்ததேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரேநாளிலே நீக்கிப்போடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சகரியா 3: 8-9

பூசாரி, ஆட்சியாளர் மற்றும் வணிகராக இருந்த வரும் கிளை ஒரு ஊழியராகவும் இருந்ததுசூத்ராவுமானார். ஏசாயா தனது வேலைக்காரன் (சூத்ரா) பாத்திரத்தை மிக விரிவாக தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். இந்த தீர்க்கதரிசனத்தில் இந்த சூத்ராவின் சேவையில் கவனம் செலுத்தும்படி அனைத்துதொலைதூரநாடுகளுக்கும் (அதுதான் நாம்!) கடவுள் அறிவுறுத்துகிறார்.

வுகளே, எனக்குச் செவிகொடுங்கள்; தூரத்திலிருக்கிற ஜனங்களே, கவனியுங்கள்; தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் என்னை அழைத்து, நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கையில் என் நாமத்தைப் பிரஸ்தாபப்படுத்தினார்.
அவர் என் வாயைக் கூர்மையான பட்டயமாக்கி, தமது கரத்தின் நிழலினால் என்னை மறைத்து, என்னைத் துலக்கமான அம்பாக்கி, என்னைத் தமது அம்பறாத்தூணியிலே மூடிவைத்தார்.
அவர் என்னை நோக்கி: நீ என்தாசன்; இஸ்ரவேலே, நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் என்றார்.
அதற்கு நான்: விருதாவாய் உழைக்கிறேன், வீணும் வியர்த்தமுமாய் என் பெலனைச் செலவழிக்கிறேன்; ஆகிலும் என் நியாயம் கர்த்தரிடத்திலும், என் பெலன் என் தேவனிடத்திலும் இருக்கிறது என்று சொன்னேன்.
யாக்கோபைத் தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் தமக்குத்தாசனாக என்னை உருவாக்கினார்; இஸ்ரவேலோ சேராதேபோகிறது; ஆகிலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் கனமடைவேன், என் தேவன் என் பெலனாயிருப்பார்.
யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார்.

ஏசாயா 49:1-6

எபிரேய / யூத இனத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும், இந்த ஊழியரின் சேவைபூமியின் முனைகளை எட்டும்என்று இது கணித்துள்ளது. இயேசுவின் சேவை தீர்க்கதரிசனமாக பூமியிலுள்ள எல்லா தேசங்களையும் உண்மையில் தொட்டுள்ளது. வேலைக்காரனாக, இயேசு அனைத்து ஷூத்ராவையும் முழுமையாக அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

அவர்ணாவும்

எல்லா மக்களுக்கும் மத்தியஸ்தம் செய்ய இயேசு அவர்ணா, அல்லது பிற்ப்படுத்தப்பட்ட சாதிகள், பழங்குடியினர் மற்றும் தலித்துகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். அவர் எப்படி இருப்பார்? எபிரேய வேதங்கள் அவர் முற்றிலுமாக உடைந்து வெறுக்கப்படுவார் என்று கணித்துள்ளனர், இது எஞ்சியுள்ளவர்களால் அவர்ணராக கருதப்படுகிறது.

எந்த வழியில்?

சில விளக்கங்களுடன் செருகப்பட்ட முழுமையான தீர்க்கதரிசனம் இங்கே. அது ஒருஅவர்மற்றும்அவரைபற்றி பேசுகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள், எனவே அது வரும் மனிதனை முன்னறிவிக்கிறது. தீர்க்கதரிசனம்துளிர்என்று பயன்படுத்துவதால், அது பூசாரி மற்றும் ஆட்சியாளராக இருந்த கிளையைக் குறிக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் அவர்ணாவை விளக்குகிறது.

வெறுக்கப்படுபவரின் வருகை

ங்கள் மூலமாய்க் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது?
இளங்கிளையைப்போலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப்போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்; அவருக்கு அழகுமில்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை; அவரைப் பார்க்கும்போது, நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது.
அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டவரும், மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும், துக்கம் நிறைந்தவரும், பாடு அநுபவித்தவருமாயிருந்தார்; அவரைவிட்டு, நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம்; அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டிருந்தார்; அவரை எண்ணாமற்போனோம்.

ஏசாயா 53: 1-3

கடவுளுக்கு முன்பாக (அதாவது ஆலமர கிளை) ‘துளிர்என்றாலும், இந்த மனிதன்வெறுக்கப்படுவான்மற்றும்நிராகரிக்கப்படுவான்’, மற்றவர்களால்துன்பங்கள்மற்றும்குறைந்த மதிப்பில் வைக்கப்படுவான்’. அவர் உண்மையில் தீண்டத்தகாதவராக கருதப்படுவார். இந்த வரவிருக்கும் ஒருவர் பின்னர் பழங்குடியினரின் தீண்டத்தகாதவர்கள் (வானவாசி) மற்றும் பின்தங்கிய சாதிகள்தலித்துகள் என உடைந்தவர்களைக் குறிக்க முடியும்.

மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச் சுமந்தார்; நாமோ, அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு, சிறுமைப்பட்டவரென்று எண்ணினோம்.
நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல் வந்தது; அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்.

ஏசாயா 53: 4-5

நாம் சில சமயங்களில் மற்றவர்களின் துரதிர்ஷ்டத்தை நியாயம்தீர்ப்போம், அல்லது சமூகத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களை, அவர்களின் பாவங்களின் விளைவாக அல்லது கர்மாவாக பார்க்கிறோம். இதேபோல், இந்த மனிதனின் துன்பங்கள் மிகப் பெரியதாக இருக்கும், அவர் கடவுளால் தண்டிக்கப்படுகிறார் என்று நாம் கருதுகிறோம். இதனால்தான் அவர் வெறுக்கப்படுவார். ஆனால் அவர் தனது சொந்த பாவங்களுக்காக அல்ல நமது பாவங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்டார். நம்முடைய குணப்படுத்துதலுக்கும் அமைதிக்கும் அவர் ஒரு மோசமான சுமையை சுமப்பார்.

சிலுவையில்குத்தப்பட்டு’, தாக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்ட நாசரேத்தின் இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்பட்டதில் இது நிறைவேறியது. ஆயினும் இந்த தீர்க்கதரிசனம் அவர் வாழ்வதற்கு 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதப்பட்டது. கனமற்ற நிலையில், மற்றும் அவரது துன்பத்தில், இயேசு இந்த தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றினார், இப்போது அனைத்து பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகளையும் பழங்குடியினரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும்.

நாமெல்லாரும் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பித்திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம்; கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர்மேல் விழப்பண்ணினார்.
அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை; அடிக்கப்படும்படி கொண்டுபோகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக் குட்டியைப்போலவும், தன்னை மயிர்கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாகச் சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டைப்போலவும், அவர் தம்முடைய வாயைத் திறவாதிருந்தார்.

ஏசாயா 53: 6-7

இது நம்முடைய பாவமும், தர்மத்திலிருந்து நாம் விலகிச் செல்வதும் தான், இந்த மனிதன் நம்முடைய அக்கிரமங்களையோ பாவங்களையோ சுமக்க வேண்டும். அவர் எங்கள் இடத்தில் படுகொலை செய்ய நிம்மதியாக செல்ல தயாராக இருப்பார், எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை அல்லதுவாய் திறக்கவில்லை’. இயேசு எப்படி விருப்பத்துடன் சிலுவையில் சென்றார் என்பதில் இது துல்லியமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

இடுக்கணிலும் நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார்; அவருடைய வம்சத்தை யாரால் சொல்லி முடியும்; ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார்; என் ஜனத்தின் மீறுதலினிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார்.

ஏசாயா 53: 8

இயேசு சிலுவையில் மரித்தபோது நிறைவேற்றப்பட்டஜீவனுள்ள தேசத்திலிருந்து துண்டிக்கப்படுவார்என்று தீர்க்கதரிசனம் கூறியது.

துன்மார்க்கரோடே அவருடைய பிரேதக்குழியை நியமித்தார்கள்; ஆனாலும் அவர் மரித்தபோது ஐசுவரியவானோடே இருந்தார்; அவர் கொடுமை செய்யவில்லை; அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததுமில்லை.

ஏசாயா 53: 9

அவர் எந்த வன்முறையும் செய்யவில்லை’, ‘வஞ்சம் அவரது வாயில் இல்லைஎன்றாலும் இயேசு ஒருதுன்மார்க்கன்என்று கண்டனம் செய்யப்பட்டார். ஆனாலும், அவர் பணக்கார பாதிரியாரான அரிமதியனான யோசேப்பின் கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். இயேசுதுன்மார்க்கனுடன் ஒரு கல்லறையில் ஒதுக்கப்பட்டார்’, ஆனால்அவருடைய அடக்கம் பணக்காரர்களுடன் இருந்ததுஇருநிலையயும் நிறைவேற்றினார்.

10 கர்த்தரோ அவரை நொறுக்கச் சித்தமாகி, அவரைப் பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; அவருடைய ஆத்துமா தன்னைக் குற்றநிவாரணபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, அவர் தமது சந்ததியைக் கண்டு, நீடித்தநாளாயிருப்பார், கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும்.

ஏசாயா 53: 10

இந்த கொடூரமான மரணம் ஏதோ பயங்கரமான விபத்து அல்லது துரதிர்ஷ்டம் அல்ல. அதுகர்த்தருடைய சித்தம்’.

ஏன்?

ஏனெனில் இந்த மனிதனின்வாழ்க்கைஒருபாவத்திற்கான பரிகாரமாகஇருக்கும்.

யாருடைய பாவம்?

‘பல நாடுகளில்’ நம்மில் உள்ளவர்கள்வழிதவறியவர்கள்’. இயேசு சிலுவையில் மரித்தபோது, தேசியம், மதம், சமூக நிலை ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல், நம் அனைவரையும் பாவத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்துவதாகும்.

வெறுக்கப்பட்டவர்வெற்றி

11 அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனைக் கண்டு திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மைப் பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார்; அவர்களுடைய அக்கிரமங்களைத் தாமே சுமந்துகொள்வார்.

ஏசாயா 53: 11

தீர்க்கதரிசனத்தின் தொனி இப்போது வெற்றிகரமாக மாறுகிறது. கொடூரமானதுன்பம்’ (‘வெறுக்கப்படுதல்மற்றும்வாழும் தேசத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டுமற்றும்ஒரு கல்லறைஒதுக்கப்பட்ட பிறகு), இந்த வேலைக்காரன்வாழ்க்கையின் ஒளியைகாண்பான்.

அவர் மீண்டும் உயிரோடு வருவார்! அவ்வாறு செய்யும்போது இந்த வேலைக்காரன் பலரைநியாயப்படுத்துவான்’.

நியாயப்படுத்துவதுஎன்பதுநீதியைபெறுவதற்கு சமம். ரிசி ஆபிரகாமுக்குகொடையாகஅல்லதுநீதியாகவழங்கப்பட்டது. அவரது விசுவாசத்தின் காரணமாக அது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதேபோல், தீண்டத்தகாதவராக இருக்கும் இந்த வேலைக்காரன்பலருக்குநீதிக்குட்ப்படுத்துவார், அல்லது நீதியைக் கொடுப்பார். இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட பின்னர் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதன் மூலம் இதைச் சாதித்து, இப்போது நம்மை நியாயப்படுத்துகிறார்.

12 அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்திலூற்றி, அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு, அநேகருடைய பாவத்தைத் தாமே சுமந்து, அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக்கொண்டதினிமித்தம் அநேகரை அவருக்குப் பங்காகக் கொடுப்பேன்; பலவான்களை அவர் தமக்குக் கொள்ளையாகப் பங்கிட்டுக்கொள்வார்.

ஏசாயா 53:12

இது இயேசு வாழ்வதற்கு 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதப்பட்டிருந்தாலும், இது கடவுளின் திட்டம் என்பதைக் காட்ட அவர் அதை விரிவாக நிறைவேற்றினார். இயேசு பெரும்பாலும் மிகக் குறைந்த மதிப்பில் இருக்கும் அவர்ணாவின் பிரதிநிதியாக முடியும் என்பதையும் இது காட்டுகிறது,. உண்மையில், அவர் அவர்களின் பாவங்களையும், பிராமணர், க்ஷத்திரிய, வைஷ்ய மற்றும் ஷுத்ராவின் பாவங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும், தாங்கவும், சுத்தப்படுத்தவும் வந்தார்.

உங்களுக்கும் எனக்கும் வாழ்க்கை பரிசை வழங்குவதற்கான கடவுளின் திட்டத்தின் மையமாக அவர் வந்தார்பாவத்தின் குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து மற்றும் கர்மாவிலிருந்து சுத்திகரிப்பு. அத்தகைய விலைமதிப்பற்ற பரிசை முழுமையாக கருத்தில் கொண்டு புரிந்துகொள்வது பயனல்லவா? இதைச் செய்ய இங்கே பல வழிகள் உள்ளன:

வரப்போகும் உன்னத இராஜா: நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பெயரிடப்பட்டவர்

விஷ்ணு புராணம் இராஜா வேனாவை பற்றி குறிப்பிடுகிறது.  வேனா, ஆரம்பத்தில்  ஒரு நல்ல இராஜாவாக இருந்தாலும், தவறான பழக்கங்களால்  கெட்டவனாக மாறி எல்லாவித பலிகள் மற்றும் இறைவேண்டுதல்களை அவமதித்தான்.  தான் விஷ்ணுவிலும் பெரியவன் என்று காட்டிக்கொண்டான்.  முனிவர்கள் மற்றும் அந்தணர்கள் (பிராமணர்கள்)/ஆசாரியர்கள்  அவனிடத்தில், ஒரு இராஜவாக  அவன் சரியான  அறநெறிகளை மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி அதற்கு முன்மாதிரியாக இருக்கவேண்டுமேயொழிய அதனை அவமதிக்கலாகாது என்றார்கள்.  ஆனாலும் அவர்கள் பேச்சை அவன் கேட்பதாக இல்லை.  இராஜாவை  இனியும் நல்வழிபடுத்தமுடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்த ஆசாரியர்கள், அறநெறிகளை கட்டிக்காக்கவேண்டும் என்று எண்ணத்தோடு,  ஒரு பொல்லாத இராஜ்ஜியமாக மாறின  இராஜா வேனாவை கொன்றுபோட்டார்கள். 

இதனால் ஒரு இராஜா இல்லாத இராஜ்ஜியமாக அது மாறியது.  ஆதலால்,  ஆசாரியர்கள் இராஜாவின் வலது கையை தேய்த்தார்கள்.  உடனே ஒரு உன்னதமான மனிதன், பிரிது/ப்ருது என்பவன் தோன்றினான்.  பிரிது இராஜா வேனாவின் வாரிசாக நியமிக்கப்பட்டான். அறநெறிகளை கைகொள்ளும் ஒரு நல்ல மனிதன் இராஜாவாக பதவியேற்பதில் எல்லோருக்கும்  கொண்டாட்டம். இவனுடைய பட்டாபிஷேக விழாவிற்கு பிரம்மாவும் வந்தார்.   பிருதுவின்காலத்தில் இராஜ்ஜியம் அதன் பொற்காலத்தில் பிரவேசித்தது. 

இதுபோலவே, எபிரேய முனிவர்களான ஏசாயா மற்றும் எரேமியாவும் அவர்கள் காலத்தில் ஒரு சிக்கலை சந்தித்தார்கள்.  அவர்களுடைய இஸ்ரவேலின் இராஜாக்கள்,  ஆதியில்  மிகவும்  நீதிநெறிகளை கைக்கொண்டாலும் பின்நாட்களில், பத்து கட்டளைகளை. நீதியுள்ளவர்களாக   இந்த இராஜவம்சமானது ஒரு மரம் வெட்டப்படுவது சீர்கெட்டுப்போனார்கள். அவர்கள் .  ஆனாலும், அவர்கள். போல் வெட்டப்படும் என்று தீர்த்தரிசனம் உரைத்தார்கள் எதிர்காலத்தில் வரப்போகும் ஒரு உன்னத இராஜாவை குறித்தும் தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்தார்கள். விழுந்துபோன மரத்தின் அடிமரத்திலிருந்து எழும்பும் ஒரு கிளை.

வேனாவின் கதை ஆசாரியர்கள் மற்றும் இராஜாக்கள், இவர்கள் இருவரின் பொறுப்புகள் மற்றும்  ஆற்றவேண்டிய கடமைகளில் உள்ள தெளிவான பிரிவை எடுத்துரைக்கிறது. ஆசாரியர்களால் இராஜா வேனா நீக்கப்பட்டாலும்,  ஆட்சிபொறுப்பு என்பது அவர்களுடைய உரிமை அல்லாததால், அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வரவில்லை.  ஏசாயா மற்றும் எரேமியாவின் நாட்களிலும், இராஜா மற்றும் ஆசாரியர்களுக்கு இடையில் இதேபோன்ற ஒரு பிரிவு காணப்பட்டது.  இக்கதைகளில் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், பிருதுவின் பிறப்புக்கு பின்பாகவே அவனுக்கு அப்பெயர் வழங்கப்பட்டது; ஆனாலும் எபிரேய முனிவர்கள் வரப்போகும் உன்னத இராஜா பிறப்பதற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவருக்கு பெயரை வழங்கிவிட்டார்கள்.

முதன்முதலாக ஏசாயா வரப்போகும் கிளையை பற்றி எழுதினார்.  தாவீதின் விழுந்துபோன இராஜவம்சத்திலிருந்து ஞானத்தையும் வல்லமையையும் கொண்டு “இவர்” வருகிறார். இந்த கிளை கர்த்தர் – சிருஷ்டி கர்த்தருடைய எபிரேய நாமம் – மற்றும் நம்முடைய நீதியாக அறியப்படும் என்று எரேமியா வழிமொழிந்தார். 

 கிளையை தொடருகிறார் சகரியா

ஆலயத்தை திரும்பக்கட்ட சகரியா பாபிலேனிய சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பிவந்தார். 

முனிவர் சகரியா கி.மு.520 ஆண்டில், யூதர்கள் தங்களுடைய முதலாவது சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பின் நாட்களில் வாழ்ந்துவந்தார். அவர்கள் திரும்பின் பின்பு, அழிந்துபோன ஆலயத்தை அவர்கள் திரும்பவும் கட்டியெழுப்ப தொடங்கினார்கள்.  அந்த நாட்களில் இருந்த பிரதான ஆசாரியரின் பெயர் யோசுவா.  அவன் ஆலய பூசாரிகளின் வேலையை திரும்பவும் ஆரம்பித்துகொண்டிருந்தான்.  முனிவரும் தீர்க்கத்தரிசியுமான சகரியா, பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவோடு கூட்டுச்சேர்ந்து  யூதர்களின் திரும்புதலை வழிநடத்தினார்.  யோசுவாவை குறித்து தேவன் – சகரியாவின் மூலம் – சொன்ன காரியம் இதுவே 

இப்போதும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே, நீ கேள்; உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்கக்கடவர்கள்; இவர்கள் அடையாளமாயிருக்கிற புருஷர்; இதோ, கிளை என்னப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வரப்பண்ணுவேன்.
இதோ, நான் யோசுவாவுக்கு முன்பாக வைத்த கல்; இந்த ஒரே கல்லின்மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; இதோ, நான் அதின் சித்திரவேலையை நிறைவேற்றி இந்ததேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரேநாளிலே நீக்கிப்போடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சகரியா 3:8-9

அந்த கிளையானது,   ஏசாயாவினால் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தொடங்கி ஏரேமியாவினால் 60 ஆண்டுகள் முன்னர் வரையிலும் தொடரப்பட்டது இராஜவம்சம் முழுவதும் வெட்டப்பட்டிருந்தாலும் சகரியா “கிளையை” தொடருகிறார். ஆலமரத்தை போல் இந்த கிளை செத்த அடிமரத்திலிருந்து உருவாகி வேரூன்றி பரவிற்று. இந்த கிளை இப்போது ‘என் ஊழியக்காரன்’ – தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று சொல்லப்படுகிறது.  ஒருவிதத்தில் கி.மு. 520 ஆண்டில், எருசலேமில் இருந்த பிரதான ஆசாரியனும், சகரியாவின் உடன் ஊழியனுமான யோசுவா வரப்போகும் கிளைக்கு ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறார். 

ஆனால் எப்படி?

கர்த்தரால் எப்படி ஒரே நாளில் “பாவங்களை”  நீக்கக்கூடும்?

கிளை: ஆசாரியன் மற்றும் இராஜாவை ஒன்றாக இணைக்கிறது

நாம் இதனை புரிந்துகொள்ள,  எபிரேய வேதங்களின்படி ஆசாரியன் மற்றும் இராஜாவின் பொறுப்புகள்  கண்டிப்புடன் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன.  இராஜாக்கள் ஒருவரும் ஆசாரியராக இருக்கமுடியாது,  ஆசாரியர்கள் யாரும் இராஜாவாகவும் இருக்கமுடியாது.   ஒரு ஆசாரியனின் தேவனுக்கு பலிகளை பணி, தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தராக இருந்து பொறுப்புணர்வு தன் சிங்காசனத்திலிருந்து நீதியாக செலுத்தவேண்டும். இராஜாவின் ஆட்சிபுரியவேண்டும். இரண்டுமே அவசியமான பணிகள்; ஆனால் இரண்டுமே வித்தியாசமானவை.  ஆனாலும், சகரியா அதனை எதிர்காலத்திற்கு என்று எழுதினார்.

பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர்:
10 சிறையிருப்பின் மனுஷராகிய எல்தாயும், தொபியாவும், யெதாயாவும் பாபிலோனிலிருந்து வந்திருக்கும் அந்நாளிலே நீ போய், செப்பனியாவின் குமாரனாகிய யோசியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து,
11 அங்கே அவர்கள் கையிலே வெள்ளியையும் பொன்னையும் வாங்கி, கிரீடங்களைச் செய்வித்து யோத்சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுடைய சிரசிலே வைத்து,
12 அவனோடே சொல்லவேண்டியது: சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இதோ, ஒரு புருஷன், அவருடைய நாமம் கிளை என்னப்படும்; அவர் தம்முடைய ஸ்தானத்திலிருந்து முளைத்தெழும்பிக் கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டுவார்.
13 அவரே கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டுவார்; அவர் மகிமைபொருந்தினவராய், தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து ஆளுகை செய்வார்; தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் ஆசாரியராயும் இருப்பார்; இவ்விரண்டின் நடுவாகச் சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும்.

சகரியா 6:9-13

முந்தைய முன்மாதிரிக்கு எதிராக, சகரியாவின் நாட்களில் வாழ்ந்த பிரதான ஆசாரியன் (யோசுவா) இராஜாவின் கிரிடத்தை ஒரு அடையாளமாக ஒரு கிளையாக அணிந்துகொள்ளவேண்டும். (யோசுவா ‘வரப்போகும் காரியங்களின் அடையாளமாக’ காணப்படுகிறார்).  பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவா, இராஜாவின் கிரீடத்தை சூட்டிக்கொள்ளும்போது, இராஜா மற்றும் ஆசாரியன் இருவருமே ஒரே நபராக மாறக்கூடிய ஒரு எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்கினார் – இராஜாவின் சிங்காசனத்தில் ஒரு ஆசாரியன். அதுமட்டுமல்லாமல், ‘யோசுவா’ கிளையின் பெயராக இருக்கும் என்று சகரியா எழுதினார். அதன் பொருள் என்ன? 

‘யோசுவா’ மற்றும் ‘இயேசு’ என்ற நாமங்கள்

வேதாகம மொழிப்பெயர்ப்பின் வரலாற்றை நாம் முதலாவது அறிந்துகொள்ளவேண்டும். கி.மு. 250 ஆண்டில் எபிரேய வேதங்கள் கிரேக்கத்தில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டன. அவர்கள் அதனை  என்று அழைத்தார்கள். இன்றும் அதிகமாக வாசிக்கப்படும், செப்டஜின்ட் அல்லது எழுபது   எழுபதி கிறிஸ்து எப்படி முதன்முதலில் பயனப்படுத்தப்பட்டார் என்பதை நாம் பார்த்தோம்  அதே ஆராய்ச்சியை நாம் “யோசுவாவுக்கும்” பயன்படுத்துவோம்.

‘யோசுவா’ = ‘இயேசு’. இரண்டுமே எபிரேய பெயரான “யெகோசுவா”-விலிருந்து வருகிறது

 யோசுவா என்பது மூல எபிரேய பெயரான ‘யெகோசுவா’ என்ற பெயரின் (தமிழ்) ஒலிப்பெயர்ப்பாகும்.  கால்வட்டம் #1 சகரியா எப்படி கி.மு. 520 ஆண்டில் ‘யோசுவா’ என்ற பெயரை எழுதினார் என்பதை காண்பிக்கிறது.  அது ‘யோசுவா’ என்று [தமிழில்] ஒலிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது (#1=> #3). எபிரேயத்தில் ‘யெகோசுவா’ 

என்பது [தமிழில்] ‘யோசுவா’ ஆகும்.  70 எபிரேயத்திலிருந்து கிரேக்க மொழிக்கு கி.மு. 250 ஆண்டில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டபோது ‘யெகோசுவா’   என்ற வார்த்தை ஈசஸ் என்று ஒலிப்பெயர்க்கப்பட்டது (#1=>#2). எபிரேய மொழியில் ‘யெகோசுவா’  என்பதும் கிரேக்கத்தில் ஈசஸ் என்பதும் ஒன்று. கிரேக்கம் [தமிழில்]  மொழிபெயர்க்கபடும்போது, ஈசஸ் ‘இயேசு’ என்று ஒலிப்பெயர்க்கப்படுகிறது(#2=>#3). கிரேக்கத்தில் ஈசஸ் என்பது [தமிழில்] இயேசுவும் ஒன்றே. 

எபிரேய உச்சரிப்பில் இயேசு யெகோசுவா  என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டில், அவருடைய நாமம் ‘ஈசஸ்  – சரியாக கிரேக்க பழைய ஏற்பாடு 70-ல் காணப்படுவதுபோல் உள்ளது. புதிய ஏற்பாடு கிரேக்கத்திலிருந்து [தமிழ்]  மொழிக்கு (#2 => #3) மொழிப்பெயர்க்கப்படும்போது ‘ஈசஸ்’ என்பது நமக்கு பரிச்சயமான ‘இயேசு’ என்று ஒலிப்பெயர்க்கப்படுகிறது.  ஆகவே “இயேசு” என்ற நாமம்=”யோசுவா” எனும் பொழுது, ‘இயேசு’ ஒரு இடைப்பட்ட கிரேக்க பதத்தின்  வழியாக கடந்துவருகிறது. அதே சமயம் “யோசுவா” நேரடியாக எபிரேயத்திலிருந்து வருகிறது. 

முடிவில், கி.மு. 520 ஆண்டில், நசரேயனாகிய இயேசு மற்றும் பிரதான ஆசாரியன் யோசுவா, இவர்கள் இருவருக்கும் தங்கள் மூல எபிரேயத்தில் “யெகோசுவா” என்று அழைக்கப்படும் அதே நாமம் இருந்தது.  கிரேக்கத்தில், இருவரும் “ஈசஸ்” என்றே அழைக்கப்பட்டார்கள். 

நசரேனாகிய இயேசு ஒரு கிளை 

இப்போது சகரியாவின் தீர்க்கத்தரிசனத்திற்கு ஒரு பொருள் உண்டாகிறது. கி.மு. 520 ஆண்டில் முன்னுரைக்கப்பட்ட காரியம் என்ன்வென்றால், வரப்போகும் அந்த கிளையின் பெயர் ‘இயேசு’ என்றே இருக்கும். அது நேரடியாக நசரேயனாகிய இயேசுவையே குறிக்கும்.

ஈசாய் மற்றும் தாவீது இயேசுவின் முன்னோர்கள் என்பதால் இயேசு “ஈசாயின் அடிமரத்திலிருந்து வருகிறார்”. இயேசுவானவர் தன்னை வேறுபிரித்து காட்டும் அளவிற்கு  ஞானத்தையும்  தனித்து விளங்கும் அளவுக்கு புரிதலையும் பெற்றிருந்தார்.  அவருடைய புத்திக்கூர்மை, சமநிலை மற்றும் உட்பார்வை தொடர்ந்து அவருடைய விமர்சகர்கள் மற்றும் பின்பற்றுபவர்களுக்கு வியப்பை அளித்தது.  சுவிசேஷங்களில்  அற்புதங்களின் மூலமாக  தேவன் வெளிப்படுத்தின வல்லமையை நாம் மறுக்கமுடியாது. அதை ஒருவளை நாம் விசுவாசிக்காமல் போகலாம்; ஆனால், நம்மால் அதனை உதாசினப்படுத்தவும் முடியாது.  ஒரு நாள் கிளையிலிருந்து வருவார் என்று எசாயா உரைத்த தீர்க்கத்தரிசனத்திற்கு திட்டமாக பொருந்தக்கூடிய விசேஷித்த ஞானமும் வல்லமையும் கொண்ட ஒருவராக இயேசு ஒருவரே திகழ்கிறார்.

நசரேயனாகிய இயேசுவின் வாழ்க்கையை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள்.  நிச்சயமாகவே தன்னை  இராஜாவாகவே –  ஒரே இராஜா – அவர் உரிமைபாராட்டினார்.  ‘கிறிஸ்து‘ என்பதன் பொருள் அதுவே. ஆனால் அவர் உலகத்தில் நிறைவேற்றின காரியம் ஆசாரிய ஊழியம்.  மக்களின் சார்பாக ஆசாரியன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பலிகளை தேவனுக்கு செலுத்துகிறார்.  இந்த ஒரு காரியத்தில் இயேசுவின் மரணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று.  அதுமட்டுமல்ல அது  நம் சார்பாக தேவனுக்கு செலுத்தப்படும் பலி காணிக்கையாகவும்.காணப்படுகிறது.

அவருடைய மரணம் ஒரு மனிதனின் பாவம் மற்றும் குற்றவுணர்வுக்கான மீட்பை கொண்டுவருகிறது.  தேசத்தின் பாவங்கள் எல்லாம் சகரியா தீர்க்கத்தரிசனத்தில் உரைக்கப்பட்டபடி ஒரே நாளில் நீக்கப்பட்டது – இயேசுவானவர் மரித்து எல்லா பாவங்களுக்கான விலைக்கிரயத்தை செலுத்திமுடித்த அந்த நாள்.   அவருடைய மரணத்தில், அவர் ஒரு ‘அபிஷேகம்பண்ணப்படவர்/இராஜாவாக’ இருந்தாலும் ஒரு ஆசாரியனாக அவர் நிறைவேற்றக்கூடிய எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார்.  அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் மரணத்தின் மேல் அவருக்கு இருந்த வல்லமை மற்றும் அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவருக்கு இருந்த இரண்டு பொறுப்புணர்வுகளையும் ஒன்றாக இணைத்தார்.  தாவீது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக “கிறிஸ்து” என்று குறிப்பிட்ட அந்த கிளையே ஆசாரியராக-இராஜாவாக உள்ளார். அவர் பிறப்ப்தற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவருடைய நாமம் முன்னுரைக்கப்பட்டது. 

தீர்க்கத்தரிசன ஆதாரம்  

இன்றைக்குள்ளது போல், அவருடைய நாளில், தன்னுடைய அதிகாரத்தை கேள்விக்கேட்கும் விமர்சகர்கள் இருந்தார்கள். அவருடைய பதில், அவருடைய வாழ்க்கையை முன்னதாக தரிசத்த அவருக்கு முன்னோடியாக வந்த தீர்க்கத்தரிசிகளை குறிக்கக்கூடிய ஒன்றாகவே இருந்தது. தன்னை எதிர்ப்பவர்களுக்கு இயேசு கொடுத்த ஒரு பதில் எப்படிப்பட்டதாயிருந்தது என்பதற்கு ஒரு மாதிரி 

… என்னை குறித்து சாட்சிசொல்லும் வேதவாக்கியங்கள் இவைகளே…

John 5:39

இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால்,  எபிரேய வேதங்களில் ஏற்கனவே தன்னுடைய வாழ்க்கை நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்கத்தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.  மனித உட்பார்வையில் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் நடக்கும் காரியங்களை கணிப்பது கடினம் என்பதால்,   வந்துள்ளேன் இயேசு மனுகுலத்திற்கு தான் தேவனுடைய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே   என்பதை சரிப்பார்க்ககூடிய ஆதாரம் இதுவே என்றார். தனிப்பட்ட விதத்தில் இவைகளை சரிபார்க்க எபிரேய வேதாகம் நம்மிடம் உண்டு.

இதுவரையில் எபிரேய தீர்க்கத்தரிசிகள் தீர்க்கத்தரிசனமாக உரைத்த காரியங்களின் சுருக்கத்தை நாம் இப்போது கவனிக்கலாம். இயேசுவின் வருகை மனிதவரலாற்றின் ஆரம்பத்திலேயே சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.  பின்பு அபிரகாம் இயேசுவானவர் எங்கே பலியிடப்படுவார் என்பதை முன்னுரைத்தார். அதே சமயம்  பஸ்கா ஆண்டின் எந்த நாளில் நடக்கும் என்பதை முன்னறிவித்தது.

முடிவுரை: அனைவருக்கும் அருளப்படும் ஜீவ விருட்சம் 

ஒரு அழிவில்லாத, நீடித்திருக்கக்கூடிய விருட்சத்தின் ரூபமானது, ஒரு ஆலமரத்தை போல், வேதாகமத்தின் கடைசி அதிகாரம் வரையில் சென்று, தொடர்ந்து வருங்காலத்தை முன்னோக்கி, அடுத்த அண்டசராசரம், “ஜீவ தண்ணீருள்ள” நதியினிடத்திற்கு வரவும்

நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகரையிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிகளைத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்தோறும் தன் கனியைக் கொடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியமடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள்.

வெளிப்படுத்தல் 22:2

பூமியிலுள்ள அனைத்து தேசங்களுக்கும், உங்களுக்கும்,  ஜீவ விருட்சத்தினால் உண்டாகும் மரணத்திலிருந்து விடுதலை மற்றும் செழிப்பை பெற அழைப்புவிடுக்கப்படுகிறது – உண்மையில் அது ஒரு அழிவற்ற ஆலமரம். ஆனாலும் எபிரேய தீர்க்கத்தரிசிகள் கிளை வெட்டப்பட்டாலொழிய இது நடக்காது என்று தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்துள்ளார்கள், அதனை நாம் அடுத்து பார்ப்போம்.  

கிளையின் அடையாளம்: வட சாவித்திரியின் உறுதியான ஆலமரம்

வத-விருட்சம், பர்கத் அல்லது ஆலமரம் என்பது தெற்கு ஆசிய ஆன்மிகத்தின் மையமான இந்தியாவின் தேசிய மரமாக அறியப்படுகிறது.  அது மரணத்தின் கடவுள், யமனோடு அடையாளப்படுத்தபடுவதால், அது அதிகமாய் ஒரு இடுகாட்டுக்கு அருகில் வளர்க்கப்படும் ஒரு மரமாக உள்ளது.   திரும்பவும் துளிர்விடக்கூடிய தன்மை அதற்குள்ளதால், அது ஆண்டாண்டுகாலம் நிலைத்திருக்கும்.  ஆகையினால் அது மரணமில்லாமை (அல்லது) அழியாத்தன்மையின் அடையாளமாகவும் உள்ளது.  ஒரு ஆலமரத்தின் கீழ் சாவித்திரி யமனுடன் மரித்துபோன தனது கணவன் இராஜா சத்தியவான் உயிரடையவேண்டும் என்று போராடி அவர் மூலம் ஒரு மகன் அவள் பிறக்கவேண்டும் என்றும் வாதிட்டாள் – இத வத பூர்ணிமா மற்றும் வத சாவித்திரி என்று நாம் அழைக்கப்படும் வருடாந்திர பண்டிகையில் நினைவுகூறப்படுகிறது. 

இதைப்போன்று ஒரு சம்பவம் எபிரயே வேதாகமத்திலும் (பைபிள்) காணப்படுகிறது.   செத்த மரம்….உயிர்பெறுகிறது….இறந்துபோன இராஜாக்களின் வமசத்தில் வந்த ஒரு புதிய மகன்.   ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்னவென்றால்,  இந்த சம்பவம் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு தீர்க்கத்தரிசனமாக உள்ளது.  வெவ்வேறு தீர்க்கத்தரிசிகள்                          (முனிவர்கள்)  நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இதனை சொல்லிவருகிறார்கள்.  இவர்கள் குறிப்பிட்ட் கதையின் சாரம்சம் ஒருவர்  வருகிறார் என்பதே.  இந்த கதையை முதலில் ஏசாயா (750 கி.மு.) ஆரம்பித்தார்.  அவருக்கு பின்னால் வந்த தீர்க்கத்தரிசிகள்-முனிவர்கள் இதற்கு மேலும் வடிவம் கொடுத்தார்கள் – செத்த மரத்திலிருந்து உண்டான கிளை 

 ஏசாயாவும் கிளையும்

யூதர்களின் வரலாறு  எனும் காலவரிசையை நாம் பார்க்கும்போது ஏசாயா வரலாற்றின்படி நாம் சரிப்பார்க்கூடிய ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார் எனப்தை காண்கிறோம்.

இஸ்ரவேலில் தாவீதின் வம்சத்திற்கு கீழ் அரசாண்ட இராஜாக்களின் காலத்தில் ஏசாயா வாழ்ந்தார் என்பதற்கான காலவரிசை

தாவீது இராஜாவின் இராஜவமசம்(கி.மு1000-கி.மு 600 வரை) எருசலமேலிருந்து அரசாண்ட காலத்தில் ஏசாயா எழுதினார். ஏசாயாவின் காலத்தில் (750 கி.மு.) இராஜவசம்சமும் ஆட்சியும் சீரழிந்து காணப்பட்டது.   இராஜாக்கள் தேவன் பக்கமாகவும் மோசே அவர்களுக்கு கொடுத்த பத்து கட்டளைகளைக்கும்  .  திரும்பவேண்டும் என்றும் ஏசாயா வேண்டிக்கொண்டான்.  ஆனாலும் இஸ்ரவேல் மனந்திரும்பாது என்பதை ஏசாயா அறிந்திருந்தான். ஆகையினால் தான் அவன் இந்த இராஜ்ஜியம் அழிந்து இராஜாக்களின் ஆட்சி ஓய்ந்துபோகும் என்பதை முன்னுரைத்தான்.

இராஜவம்சத்தை வெளிப்படுத்த அவன் ஒரு படத்தை, ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் உருவத்தை பயன்படுத்தினான்.  இந்த மரத்தின் வேரில்,  தாவீது ராஜாவின் தகப்பனாகிய ஈசாய் இருக்கிறார்.   ராஜாக்களின் வம்சம் ஈசாயின் வழியில்  தாவீதில் தொடங்கி அவனுக்கு பின்வந்த இராஜா சாலொமோன் வரையில் தொடர்ந்தது.   கீழே உள்ள வரைபடத்தில் உள்ளதுபோல் அந்த மரமானது அந்த வம்சத்தில் அடுத்த மகன் ஆட்சிக்கு வரும்வரையில் வளர்ந்துகொண்டே போனது.

இந்த வமசத்தை குறிக்கும் வரைபடமாக ஏசாயா பயன்படுத்தின பெரிய ஆலமரத்தில் இராஜாக்கள் மரத்தின் கிளைகளை அதனை நிறுவினவரின் – ஈசாய் =அடிவேரிலிருந்து விரிவுபடுத்துகிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம்.

முதலாவது ஒரு மரம்…பின்பு அடிமரம்…பின்பு ஒரு கிளை 

இந்த ‘மரத்தின்’ ராஜவம்சம் சீக்கிரத்தில் வெட்டப்பட்டு, செத்த அடிமரமாக மாறும் எனபதை ஏசாயா வெளிப்படுத்தினார்.  ஒரு வேர் மற்றும் கிளையை குறித்த ஒரு புதிரை ஏசாயா இவ்வண்ணமாக எழுதுகிறார். 

சாயென்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி, அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பிச் செழிக்கும்.
ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையையும் பெலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார்.

அதிகாரம் 11: 1-2
ஒரு நாளில் இராஜவம்சம் அடிமரமாக மாறிவிடும் என்று ஏசாயா எச்சரித்தார். 

ஏசாயாவின் காலத்திற்கு பின், ஏறக்குறைய  கி.மு. 600-ஆம் ஆண்டில் பாபிலோனியர்கள் எருசலேமை மேற்கொண்டு, ராஜவம்சத்தை சிதைத்திட்டபோது,  இந்த மரம் அடியோடு சாய்ந்து இஸ்ரவேலர்களை பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு நேரே கொண்டுசென்றது (காலவரிசையில் சிவப்பு காலம்).  இது யூதர்களின் முதல் வெளியேறுதல்  – இவர்களில் சிலர் இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்தனர். சாவித்திரி மற்றும் சத்தியவான் கதையில் மரித்தபோன இராஜாவின் மகன் இருந்தான் -சத்தியவான்.   அடிமரத்தை குறித்த தீர்க்கத்தரிசனத்தில்  ஒட்டுமொத்த இராஜவம்சத்தின் வரிசையும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அந்த வம்சமே  செத்துப்போகும்.

கிளை: தாவீதிலிருந்து தோன்றும் ஒருவர் ஞானத்தை உடையவர்.

ஈசாயின் செத்துப்போன அடிமரம், வேரிலிந்து முளைக்கும் செடி

ஆனாலும், இந்த தீர்க்கத்தரிசனம் இராஜவம்சத்தின் வேர்களை வெட்டிபோடுவதை மட்டும் குறிப்பிடாமல் இனிவரும் எதிர்காலத்தை குறிப்பிடும் ஒன்றாகவும் உள்ளது.  பொதுவான ஒரு ஆலமரத்தின் அம்சத்தை பயன்படுத்தி இந்த தீர்க்கத்தரிசனம் உரைக்கப்பட்டுள்ளது.  மரத்தின் அடிமரமானது ஆல விதையை முளைப்பிக்கும் ஒரு தளமாக உள்ளது.   ஆலமர விதை முளைத்து படரத் தொடங்கும்போது அது அந்த அடிமரத்தை தாண்டி நீண்டகாலம் நிலைத்திருக்கும்.  ஏசாயா கண்ட  இந்த செடி ஒரு ஆலமரத்தை போன்ற ஒன்றாக இருக்கும். ஏனெனில் ஒரு புதிய செடி அதன் அடிவேரிலிருந்து துளிர்த்து எழும்பும் – ஒரு கிளையை உருவாக்க.

ஏசாயா இந்த உருவகத்தை பயன்படுத்தும்போது  தொலைதூர எதிர்காலத்தின்  ஒரு நாளில், கிளை  என்று அறியப்படும், ஒரு செடி,  எப்படி ஆலமரச் செடி மரத்தின் அடிமரத்திலிருந்து எழும்பி எப்படி அது  துளிர்விடுமோ? அதுபோல் உயிரற்ற அடிமரத்திலிருந்து எழும்பி துளிர்விடும் என்று தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்தார். ஏசாயா அந்த செடியை “அவர்” என்று குறிப்பிடுகிறார்.   அப்படியானால் ஏசாயா, ராஜவம்சத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பின் தாவீதின் வரிசையில் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனை பற்றி பேசுகிறார்.  இந்த மனிதனுக்கு ஞானம், வல்லமை மற்றும் அறிவு உண்டாகும்.   தேவனுடைய ஆவியானவரே அவர்மேல் இருந்தது போல் இருக்கும்.

மரத்தின் அடிமரத்தை தாண்டி வளரும் ஆலமரம்.   சீக்கிரத்தில்  அது  வளர்ந்து படரும் வேர்கள் மற்றும் செடிகளின்  ஒரு பிணைப்பாக மாறிவிடும்.

அநேக புராதன இலக்கியங்கள் மற்றும் இதிகாசங்கள் ஆலமரத்தை ஒரு அழியாமையின் அடையாளமாகவே வெளிப்படுத்துகின்றன.  விண்ணுயர எழும்பும் அதன் வேர்கள் மணலின் ஆழத்திற்குள் சென்று கூடுதலான தண்டுகளை உருவக்குகின்றன.  அது நீண்ட ஆயுளுக்கான அடையாளமாக சிருஷ்டி கர்த்தராகிய தெய்வத்தை பிரதிபலிக்கிறது.  கி.மு. 750 ஆண்டில் ஏசாயா கண்ட கிளைக்கு இப்படிப்பட்ட அநேக தெய்வீக குணாதிசயங்கள் இருப்பதோடு,  இராஜவம்சத்தின் ‘அடிமரமானது’ முழுவதுமாக அழிந்துபோன பிறகும்  அது நீடித்திருக்கும்.

எரேமியாவும் கிளையும்  

முனிவரும்-தீர்க்கத்தரிசியுமான ஏசாயா எதிர்கால நிகழ்வுகளின் தோன்றலை மக்கள் அறிந்துகொள்ளவேண்டுமென்று ஒரு அடையாளக்கொம்பை நட்டார்.  ஆனால் அவர் நாட்டியது பற்பல அடையாளங்களில் ஒன்றுமட்டுமே.  ஏசாயாவுக்கு பின் 150 ஆண்டுகள் கழித்து வந்து எரேமியா கி.மு. 600-ஆம் ஆண்டில், தன்னுடைய் கண்களுக்கு முன்பாக தாவீதின் ராஜவம்சம் வெட்டப்பட்ட வேளையில், எழுதுகிறார்:

இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்பப்பண்ணுவேன்; அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரிகம்பண்ணி, பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார்.
அவர் நாட்களில் யூதா இரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம்பண்ணும்; அவருக்கு இடும் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே.

எரேமியா 23:5-6

தாவீதின் ராஜவம்ச கிளையை  குறித்த உருவகத்தை எரேமியா விரிவாக உரைக்கிறார்.  கிளையும் ஒரு இராஜாவாக  இருக்கும்.  ஆனாலும் முந்தைய இராஜாக்களை போல் அது செத்த அடிமரமாக மாறிவிடாது.

கிளை: கர்த்தர் என் நீதி

இந்த கிளையின் வித்தியாசம் அவருடைய நாமத்தில் வெளிப்படுகிறது.   அவர் தேவனுடைய நாமத்தையே தரித்திருந்தார் (கர்த்தர் – தேவனின் எபிரேய பெயர்).  ஆகையால் ஒரு ஆலமரத்தை போன்ற இந்த கிளை தெய்வீகத்தின் ஒரு உருவகமாக காணப்படுகிறது.   அவர் நம்முடைய (மனிதர்களாகிய நாம்) நீதியாகவும்   வெளிப்படுகிறார். 

தன் கணவர் சத்தியவானின் சரீரத்தை குறித்த விஷயத்தில் சாவித்திரி விவாதித்தபோது,  மரணத்தை (எமன்)  எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வல்லமையை அவளுடைய நீதி அவளுக்கு பெற்று தந்தது.  கும்ப மேளாவை குறித்த காரியத்தில் நாம் கவனித்ததுபோல் நம்முடைய பிரச்சனை நம்முடைய அல்லது சீர்கேடு அல்லது நம்முடைய பாவமாக காணப்படுகிறது.  ஆதலால், நம்மிடத்தில்   ‘நீதி’ குறைவுபடுகிறது.  வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையால் நமக்கு மரணத்தின் மீது அதிகாரம் இல்லை.  சொல்லப்போனால், மரணத்திலிருந்து  தப்பிக்க வழியில்லை என்கிறது:

14 ஆதலால், பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்களைப்போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார்; மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனைத் தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும்,
15 ஜீவகாலமெல்லாம் மரணபயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலைபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார்.

எபிரேயர் 2:14b-15

வேதாகமத்தில் பிசாசு யமனை போன்றவன். ஏனெனில் அவன் நமக்கு விரோதமாக இருக்கும் மரணத்தின்மேல் அதிகாரம் உடையவன்.  சொல்லப்போனால்,  சத்தியவானின் சரீரத்தை குறித்த விஷயத்தில் யமன் எப்படி விவாதித்தானோ,  அதேபோல் வேதாகமத்திலும் பிசாசிர்ன் சரீரத்தை குறித்த விஷயத்தில்  அவன் விவாதிததான் என்று பார்க்கிறோம்,

பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல், மோசேயின் சரீரத்தைக் குறித்துப் பிசாசுடனே தர்க்கித்துப்பேசினபோது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்: கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்துகொள்வாராக என்று சொன்னான்.

யூதா 1:9

சாவித்திரி மற்றும் சத்தியவான் கதையில் உள்ள யமனை போன்று, உன்னதமான தீர்க்கத்தரிசியான மோசேயின் சரீரத்தை குறித்த காரியத்தில் விவாதிக்க பிசாசுக்கு எப்படி அதிகாரம் இருந்ததோ, அதேபோல் மரணத்தை குறித்த காரியத்திலும் – நம்முடைய பாவம் மற்றும் சீர்கேட்டின்மீது – பிசாசுக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு.  தேவதூதர்களும்கூட கர்த்தருக்கு மட்டுமே – சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு மட்டுமே – மரணத்தில் பிசாசை அதட்டவல்ல அதிகாரம் உண்டு என்பதை அறிந்திருந்தார்கள்.

இங்கே, இந்த கிளையில் நாம் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கிறோம். எதிர்காலத்தில் மரணத்தை நாம் மேற்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு “நீதியை” அருளுவார் என்ற வாக்குத்தத்தம்.

எப்படி?

இந்த உட்கருத்தை மேலும் விவரிக்கையில் சகரியா கூடுதல் விவரங்களை அளிக்கிறார்.  இது சாவித்திரி மற்றும் சத்தியவானின் கதையில் காணப்படும்  மரணத்தை (யமன்) மேற்கொள்ளும் காரியத்தோடு  ஒத்துப்போகும் ஒன்றாக உள்ளது.  அதனை நாம் அடுத்து கவனிப்போம்

குருக்ஷேத்ரா போரைப் போல: ‘அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட’ ஆட்சியாளரின் வருகை குறித்த தீர்க்கதரிசனம்

பகவத் கீதை என்பது மகாபாரத காவியத்தின் ஞான மையமாகும். இன்று கீதை (பாடல்) என்று எழுதப்பட்டாலும் பொதுவாகப் படிக்கப்படுகிறது. குருக்ஷேத்திரத்தில் நடந்த பெரும் போருக்கு சற்று முன்பு – கிருஷ்ணருக்கும் அரச போர்வீரரான அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான உரையாடலை கீதை விவரிக்கிறது – இது அரச குடும்பத்தின் இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான போர். வரவிருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் எதிராக நடந்த இந்த போரில் பண்டைய அரச வம்சத்தை நிறுவின குரு மன்னரின் வம்சத்தின் இரண்டு கிளைகளின் போர்வீரர்களையும் ஆட்சியாளர்களையும் இரு நிலை படுத்தியது. ராஜவம்சத்தாராகிய பாண்டவ மன்னர் யுதிஷ்டிராவோ  அல்லது கெளரவர் மன்னர் துரியோதனனோ – இவர்களில் யாருக்கு ஆட்சி செய்ய உரிமை உண்டு என்பதை முடிவு செய்ய பாண்டவ மற்றும் கெளரவர் உறவினர்கள் போருக்கு சென்றனர். துரியோதனன் யுதிஷ்டிராவிடம் இருந்து அரியணையை கைப்பற்றினான், எனவே யுதிஷ்டிரனும் அவனது பாண்டவ கூட்டாளிகளும் அதை திரும்பப் பெற போருக்குச் சென்றனர். பாண்டவ வீரர் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான பகவத் கீதை உரையாடல் கடினமான சூழ்நிலைகளில் ஆன்மீக சுதந்திரத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தரும் உண்மையான ஞானத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

எபிரேய வேத புஸ்தகக் காவியமாகிய பைபிளின் ஞான இலக்கியத்தின் மையப்பகுதியாக சங்கீதங்கள் உள்ளன. இன்று பாடல்கள் (கீதைகள்) என்று எழுதப்பட்டாலும் அவை வழக்கமாகப் படிக்கப்படுகின்றன. இரண்டு எதிரெதிரான சக்திகளுக்கு இடையிலான ஒரு பெரிய போருக்கு சற்று முன்பு, உயர்ந்த கர்த்தருக்கும் அவருடைய அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கும் (= ஆட்சியாளருக்கும்) இடையிலான உரையாடலை இரண்டாம் சங்கீதம் விவரிக்கிறது. வரவிருக்கும் இந்த போரின் இரு பக்கங்களிலும் சிறந்த வீரர்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்கள் உள்ளனர். ஒருபுறம் ஒரு பண்டைய அரச வம்சத்தின் நிறுவன மூதாதைய மன்னர் தாவீதின் வழித்தோன்றலில் ஒரு ராஜா இருக்கிறார். எந்தப் பக்கத்திற்கு ஆட்சி செய்ய உரிமை உண்டு என்பது குறித்து இரு தரப்பினரும் போருக்குச் சென்று கொண்டிருந்தனர். சங்கீதம் 2 கர்த்தருக்கும் அவருடைய ஆட்சியாளருக்கும் இடையிலான உரையாடல் சுதந்திரத்தையும், ஞானத்தையும் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தைத் தொடுகிறது.

ஒன்றுபோல் உள்ளது நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்களா?

சமஸ்கிருத வேதங்களின் ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் நுழைவாயிலாக பகவத் கீதையைபோல், எபிரேய வேதங்களின் (பைபிள்) ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் நுழைவாயில் சங்கீதமாகும். அந்த ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு சங்கீதங்கள் மற்றும் அதன் முதன்மை இசையமைப்பாளரான தாவீது மன்னர் பற்றிய ஒரு சிறிய பின்னணி தகவல்கள் நமக்குத் தேவை.

தாவீது ராஜா யார், சங்கீதங்கள் என்றால் என்ன? 

[Photo]

தாவீது ராஜா, சங்கீதம் மற்றும் பிற எபிரேய ரிஷிகள் மற்றும் வரலாற்று காலவரிசையில் எழுத்துக்கள்

இஸ்ரவேலர்களின் வரலாற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காலவரிசையிலிருந்து, தாவீது கிமு 1000 தில் வாழ்ந்தார், ஸ்ரீ ஆபிரகாமுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் மற்றும் ஸ்ரீ மோசேக்கு 500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வாழ்ந்தார் என்பதை நீங்கள் காணலாம். தாவீது தனது குடும்பத்தின் ஆடுகளை வளர்க்கும் மேய்ப்பனாகத் தொடங்கினார். ஒரு பெரிய எதிரி, கோலியாத் என்ற மனிதனின் மாபெரும் இஸ்ரவேலரைக் கைப்பற்ற ஒரு படையை வழிநடத்தினார், எனவே இஸ்ரவேலர் ஊக்கம் இழந்து தோற்கடிக்கப்பட்டனர். தாவீது கோலியாத்தை சவால் செய்து போரில் கொன்றான். ஒரு பெரிய போர்வீரன் மீது ஒரு இளம் மேய்ப்பன் சிறுவனின் இந்த குறிப்பிடத்தக்க வெற்றி தாவீதை பிரபலமாக்கியது.

இருப்பினும், நீண்ட மற்றும் கடினமான அனுபவங்களுக்குப் பிறகுதான் அவர் ராஜாவானார், ஏனென்றால் அவரை எதிர்த்தவர்கள், வெளிநாட்டிலும் இஸ்ரவேலர்களிடமும் பல எதிரிகள் இருந்தனர். தாவீது இறுதியில் தன் எதிரிகள் அனைவரையும் வென்றார், ஏனென்றால் அவர் கடவுள்மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தார், கடவுள் அவருக்கு உதவினார். எபிரேய வேதங்களில் பைபிளிலுள்ள பல புத்தகங்கள் தாவீதின் இந்த போராட்டங்களையும் வெற்றிகளையும் விவரிக்கின்றன.

தாவிது கடவுளுக்கு அழகான பாடல்களையும் கவிதைகளையும் இயற்றிய இசைக்கலைஞராக புகழ்பெற்றவர். இந்த பாடல்களும் கவிதைகளும் கடவுளால் ஈர்க்கப்பட்டு வேத புஸ்தகத்தில் சங்கீதம் புத்தகத்தை உருவாக்குகின்றன.

சங்கீதங்களில் ‘கிறிஸ்துவின்’ தீர்க்கதரிசனங்கள்

தாவீது ஒரு பெரிய ராஜா மற்றும் போர்வீரன் என்றாலும், அவரது வல்லமையிலும் அதிகாரத்திலும் சூழந்திருக்கும்படி தனது அரசவாரிசுலிருந்து வரும் ‘கிறிஸ்துவை’ குறித்து சங்கீதத்தில் எழுதினார். எபிரேய வேதங்களின் (பைபிள்) 2-ஆம் சங்கீதத்தில் கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்தும் வன்னம், பகவத் கீதையையில்  நடைபெறும் ஒரு அரச போர் காட்சியை வெளியிடுகிறது.

1ஜாதிகள் கொந்தளிப்பானேன்? ஐனங்கள் விருதாக்காரியத்தைச் சிந்திப்பானேன்?

2கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும், அவர் ‘அபிஷேகம்’பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும், பூமியின் இராஜாக்கள் எழும்பி நின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனைபண்ணி:

3“அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து, அவர்கள் கயிறுகளை நம்மைவிட்டு எறிந்துபோடுவோம்” என்கிறார்கள்.

4பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார்; ஆண்டவர் அவர்களை இகழுவார்.

5அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோடே பேசுவார். தமது உக்கிரத்திலே அவர்களைக் கலங்கப்பண்ணுவார்.

6“நான் என்னுடைய பரிசுத்தபர்வதமாகிய சீயோனில் என்னுடைய ‘இராஜாவை’ அபிஷேகம்பண்ணி வைத்தேன்” என்றார்.

7தீர்மானத்தின் விவரம் சொல்லுவேன்; கர்த்தர் என்னை நோக்கி, “நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜநிப்பித்தேன்.

8என்னைக் கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன்;

9இரும்புக் கோலால் அவர்களை நொறுக்கி, குயக்கலத்தைப்போல் அவர்களை உடைத்துப்போடுவீர்” என்று சொன்னார்.

10இப்போதும் இராஜாக்களே, உணர்வடையுங்கள், பூமியின் நியாயாதிபதிகளே, எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

11பயத்துடனே கர்த்தரைச் சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே களிகூருங்கள்.

12குமாரன் கோபங்கொள்ளாமலும், நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு, அவரை முத்தஞ்செய்யுங்கள்; கொஞ்சக்காலத்திலே அவருடைய கோபம் பற்றியெரியும்; அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள்.

சங்கீதம் 2

முன்பு விளக்கியபடி இங்கே அதே பத்தியில், ஆனால் கிரேக்க மொழியில் உள்ளது.

திகள் கொந்தளித்து, ஜனங்கள் விருதாக்காரியத்தைச் சிந்திப்பானேன்?
கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவர் அபிஷேகம்பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும், பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பிநின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனைபண்ணி:

சங்கீதம் 2:1-2 – அசல் மொழியில் எபிரேய மற்றும் கிரேக்கம் (LXX)

[Photo]

குருக்ஷேத்ரா போரின் முடிவுகள்

நீங்கள் பார்க்கிறபடி, சங்கீதம் 2 ல் உள்ள ‘கிறிஸ்து’ / ‘அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட’ சூழல் பகவத் கீதையில் உள்ள குருக்ஷேத்ரா போருக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் இவ்வளவு காலத்திற்கு முன்பு நடந்த குருக்ஷேத்ரா போரின் பின்விளைவுகளைப் பற்றி நினைக்கும் போது சில வேறுபாடுகள் வெளிப்படுகின்றன. அர்ஜுனனும் பாண்டவர்களும் போரை வென்றனர், எனவே அதிகாரத்தையும் ஆட்சியையும் கைப்பற்றி கெளரவர்களிடமிருந்து பாண்டவர்களுக்கு மாற்றப்பட்டு, சட்டத்தின் படி யுதிஷ்டிராவை ராஜாவாக மாற்றினர். பஞ்சபாண்டவ சகோதரர்களும் கிருஷ்ணரும் 18 நாள் போரில் தப்பிப்பிழைத்தனர், ஆனால் ஒரு சிலரே தப்பிப்பிழைத்தனர் – மற்றவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர். ஆனால் போருக்குப் பின்னர் 36 ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆட்சி செய்த பின்னர், யுதிஷ்டிரர் அரியணையைத் துறந்தார், இந்த பட்டத்தை அர்ஜுனனின் பேரன் பரிக்ஷித்துக்கு வழங்கினார். பின்னர் அவர் திரௌபதி மற்றும் அவரது சகோதரர்களுடன் இமயமலைக்கு புறப்பட்டார். திரௌபதி மற்றும் நான்கு பாண்டவர்கள் – பீமா, அர்ஜுனா, நகுலா மற்றும் சஹாதேவா ஆகியோர் பயணத்தின் போது இறந்தனர். யுதிஷ்டிராவுக்கு சொர்க்கத்திற்கு நுழைவு வழங்கப்பட்டது. கெளரவர்களின் தாயான காந்தாரி, போரை நிறுத்தாததற்காக கிருஷ்ணரிடம் கோபமடைந்தார், எனவே அவர் அவரை சபித்தார், போருக்கு 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் ஒரு குலத்திற்கு இடையிலான சண்டையின் காரணமாக தற்செயலாக அம்புக்குறியால் கொல்லப்பட்டார். குருக்ஷேத்ரா போரும் அதைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் கொல்லப்பட்டதும் உலகை கலியுகத்திற்கு நகர்த்தியது.

ஆகவே, குருக்ஷேத்ரா போரிலிருந்து நமக்கு என்ன லாபம் கிடைத்தது?

குருக்ஷேத்ரா போரிலிருந்து நமக்கான பலன்கள்

நம்மைப் பொறுத்தவரை, நாம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வாழ்ந்து வருவதால், அதிக தேவை இருக்கிறது. நாம் சம்சாரத்தில் வாழ்கிறோம், தொடர்ந்து வலி, நோய், முதுமை மற்றும் மரணத்தின் நிழலில் வாழ்கிறோம். நாம் பொதுவாக ஆட்சியாளர்களின் பணக்கார மற்றும் தனிப்பட்ட நண்பர்களுக்கு உதவுகின்ற ஊழல் நிறைந்த அரசாங்கங்களின் கீழ் வாழ்கிறோம். கலியுகத்தின் விளைவுகளை நாம் பல வழிகளில் உணர்கிறோம்.

ஊழலை வளர்க்காத ஒரு அரசாங்கத்துக்காகவும், கலியுகத்தின் கீழ் இல்லாத ஒரு சமூகத்துக்காகவும், சம்சாரத்தில் ஒருபோதும் முடிவடையாத பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் தனிப்பட்ட விடுதலைக்காகவும் நாம் ஏங்குகிறோம்.

சங்கீதம் 2-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘கிறிஸ்து’ நம்முடைய இந்த தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யும் என்பதை எபிரேய ரிஷிகள் விளக்குகின்றனர். இந்த தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அதற்கு ஒரு போர் தேவைப்படும், ஆனால் குருக்ஷேத்திரத்தை விட வித்தியாசமான யுத்தம் சங்கீதம் 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள போரை விட வேறுபட்டது. இது ‘கிறிஸ்துவால்’ மட்டுமே நடத்தக்கூடிய ஒரு போர். இந்த தீர்க்கதரிசிகள் சக்தியினாலும் வல்லமையினாலும் ஆரம்பிப்பதை விட, பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபடுவதற்கான நமது தேவையில் கிறிஸ்து நமக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் தொடங்குகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறார்கள். 

சங்கீதம் 2 டிற்கான பாதையைய், ஒரு நாளில் எவ்வாறு சென்றடையும் என்பதை காட்டுகின்றனர், சம்சாரத்தினால் சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களுக்காக மற்றொரு கொள்ளையர்களை வீழ்த்த, நீண்ட மாற்றுப்பாதையில் மற்றொரு போர் முதலில் தேவை, ஆனால் இராணுவ வலிமையால் அல்ல, மாறாக அன்பு மற்றும் தியாகத்தின் மூலமாக நடைபெறும். தாவீதின் அரச மரத்தின் அடிமரத்தின் ஒரு துளிரில்லிருந்து இந்த பயணத்தைத் தொடங்குகிறோம்.