இயேசு அத்தி மரத்தை சபிக்கிறார்

நாள் 3: வாடிப்போகும் என்ற சாபத்தை இயேசு உச்சரிக்கிறார்

  • by

சகுந்தலாவை சபித்த துர்வாசர் புராணங்கள் முழுவதும் சாபங்களைப் பற்றி (ஷாப்) படித்து கேட்கிறோம். பண்டைய நாடக ஆசிரியரான காளிதாசரின் (கி.பி. 400) நாடகம் அபிஜ்னனசகுந்தலம் (சகுந்தலாவின் அங்கீகாரம்) நாடகத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம். அதில், துஷ்யந்த மன்னன்… Read More »நாள் 3: வாடிப்போகும் என்ற சாபத்தை இயேசு உச்சரிக்கிறார்